Το όριο για υποχρεωτική υπογραφή δηλώσεων από λογιστή-φοροτεχνικό

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα απόφαση 1123/2019 για τα όρια υποχρεωτικής υπογραφής δηλώσεων από λογιστή-φοροτεχνικό.

Σύμφωνα με την Α 1123/2019 τροποποιείται η ΠΟΛ 1008/2011 ως εξής:

«1. Τροποποιούμε την παρ. 1 της ΠΟΛ 1008/2011 (Β’ 136) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ως ακολούθως:
Τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285) ορίζονται στις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής.»

Πηγή: Taxheaven