Το Ε.Ε.Α. συνεχίζει τις προσπάθειες για την ένταξη μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων σε προγράμματα ενίσχυσης ρευστότητας – Συνάντηση με τον Υφυπουργό Γ. Τσακίρη

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών συνεχίζει τις παρεμβάσεις του με σκοπό την ένταξη και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων, στα προγράμματα ενίσχυσης ρευστότητας των Περιφερειών για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια των επαφών, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Γαβαλάκης συναντήθηκαν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ, κ. Γιάννη Τσακίρη.

Στη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι του Ε.Ε.Α. υπογράμμισαν την ανάγκη βελτίωσης των όρων ένταξης στα προγράμματα ρευστότητας των Περιφερειών, θέμα το οποίο έχει θέσει από την πρώτη στιγμή το Επιμελητήριο, ζητώντας να μην εξαιρείται καμία πληττόμενη κατηγορία επιχειρήσεων.

 Ο κ. Τσακίρης ενημέρωσε τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ. του Ε.Ε.Α. ότι με επιστολή του προς τις Περιφέρειες, τούς έχει γνωστοποιήσει τη δυνατότητα αλλαγής των όρων αυτών με στόχο τη μέγιστη δυνατή διεύρυνση των δικαιούχων. 

Οι κ.κ. Χατζηθεοδοσίου και Γαβαλάκης παρουσίασαν επιπλέον στον αρμόδιο Υφυπουργό, τις προτάσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τον σχεδιασμό προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με επίκεντρο τόσο τον τομέα της κατάρτισης όσο και της επιχορήγησης για αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής -λογισμικό αλλά και hardware-  των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, και των αυτοαπασχολούμενων, ώστε να καταφέρουν να ανταποκριθούν στις επιταγές της ψηφιακής εποχής, που η πανδημία του κορονοϊού τις επιταχύνει.

Από τον κ. Τσακίρη διατυπώθηκε η δέσμευση για τη διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης των εν λόγω δράσεων.

Άλλωστε η ελληνική οικονομία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών χρειάζονται και το ισχυρότερο δυνατό πλέγμα προστασίας, ενώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν το σημείο αναφοράς για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών θα συνεχίσει την προσπάθεια για την ένταξη και των αυτοαπασχολούμενων, αλλά και όσων περισσότερων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι εφικτό, σε δράσεις ενίσχυσής τους, στηρίζοντας τον αγώνα που καθημερινά δίνουν οι μικρομεσαίοι για τη βιωσιμότητά τους.