Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκλεισε το φάκελο του PSI- Απορρίφθηκαν οι προσφυγές των ομολογιούχων

Τίτλοι τέλους στις διεκδικήσεις (και) μικρομολογιούχων, που υπέστησαν «κούρεμα» στην αναδιάρθρωση του ελληνικού Χρέους το 2012, στο περιβόητο PSI, έβαλε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, απορρίπτοντας σχετικές προσφυγές για αποζημίωση από την ΕΚΤ.

Το θέμα ανέδειξε με εκτενή δημοσιεύματα ο γερμανικός Τύπος. Η Süddeutsche Zeitung σημειώνει: «Οι επενδυτές υπέστησαν ζημίες το 2012 όταν το παρολίγον χρεοκοπημένο κράτος αποφάσισε να καταβάλει στους ιδιώτες επενδυτές 105 δισεκατομμύρια λιγότερα από όσα τους όφειλε. Οι περισσότεροι επενδυτές συναίνεσαν στην αναδιάρθρωση των ομολόγων. Κάποιοι  ωστόσο αποφάσισαν να προσφύγουν στο δικαστήριο. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε πως ναι μεν παραβιάζονται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των επενδυτών αλλά όχι κατά τρόπο ‘δυσανάλογο και αφόρητο’ γεγονός που συνάδει με το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με το δικαστήριο.»

«Το κούρεμα των Ελλήνων χωρίς συνέπειες» είναι και ο τίτλος του δημοσιεύματος στην Frankfurter Allgemeine Zeitung και η εφημερίδα σημειώνει: «Οι προσφεύγοντες επιχειρηματολόγησαν λέγοντας πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέλειψε να υποδείξει στην ελληνική κυβέρνηση το άδικο στην αναδιάρθρωση των ελληνικών ομολόγων και πως θα έπρεπε να καλύψει τις ζημίες που προέκυψαν. Οι Ευρωπαίοι δικαστές ωστόσο απέρριψαν την προσφυγή. Σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης τα δικαιώματα των επενδυτών δεν θίγονται κατά τρόπο ‘δυσανάλογο και αφόρητο΄. Επίσης δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΚΤ να εκφέρει άποψη εάν η Ελλάδα τηρεί τις υποχρεώσεις της όπως αυτές προκύπτουν από τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Εναντίον της απόφασης μπορεί να ασκηθεί έφεση».

πηγή: Deutsche Welle