Valdis Dombrovskis: Βελτιώνεται η οικονομική κατάσταση των χωρών μελών της ΕΕ

  • Παρατηρήσεις του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Valdis Dombrovskis, μετά τη δεύτερη σύνοδο του άτυπου ECOFIN στο Ελσίνκι

«Όσον αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, επιτρέψτε μου πρώτα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Niels Thygesen για μια εξαιρετική έκθεση και για τη σημερινή παρουσίαση. Παρείχε πράγματι πολλές αφορμές  για σκέψη.

Κατά τις σημερινές συζητήσεις, πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν ότι οι ισχύοντες δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ λειτουργούν πραγματικά ικανοποιητικά. Αλλά δεν είναι τέλειες. Τα αποτελέσματα είναι:

  • Τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν μειωθεί. Αυτή είναι η πρώτη φορά από την κρίση που δεν έχουμε κανένα κράτος μέλος στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.
  • Το επίπεδο δημόσιου χρέους στην ΕΕ μειώνεται και αναμένεται να φθάσει το 80% του ΑΕΠ φέτος, από το 88% το 2014.
  • Είναι αλήθεια ότι οι βελτιώσεις αυτές συνέβαιναν συχνά χάρη στην ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη, αλλά είναι επίσης απόδειξη ότι η δημοσιονομική διακυβέρνηση της ΕΕ λειτουργεί.
  • Πολλοί αναγνώρισαν επίσης την ανάγκη για ένα βαθμό ευελιξίας και προσαρμοστικότητας για την εξισορρόπηση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Αλλά υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης.

Έχοντας εξετάσει άμεσα την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης τα τελευταία 5 χρόνια, μπορώ να συμφωνήσω με τις περισσότερες ελλείψεις που εντοπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο – πολυπλοκότητα, απώλεια ιδιοκτησίας, μεροληψία υπέρ της κυκλικότητας σε καλές και δύσκολες στιγμές, για να αναφέρουμε λίγα στοιχεία.

Σήμερα πολλά κράτη μέλη τάχθηκαν υπέρ της απλούστευσης των κανόνων για την αύξηση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας. Ειδικότερα, ο αριθμός των δεικτών στην αξιολόγηση θα μπορούσε να μειωθεί και θα μπορούσαμε να βασιστούμε λιγότερο στις μη παρατηρήσιμες μεταβλητές, όπως τα κενά παραγωγής. Για παράδειγμα, η EFB προτείνει να βασίζεται μόνο σε μια άγκυρα χρέους και σε έναν επιχειρησιακό στόχο ο οποίος ορίζεται από ένα δείκτη αναφοράς δαπανών.

Πολλοί συνάδελφοι κάλεσαν επίσης να επικεντρωθούν στην καλύτερη εφαρμογή και επιβολή.

Συνολικά, η σημερινή συζήτηση μου φάνηκε να μου επιβεβαιώνει ότι πρέπει να προσεγγίσουμε προσεκτικά μια ενδεχόμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας.

Χρειαζόμαστε περαιτέρω ανάλυση και συζήτηση, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της αναθεώρησης της νομοθεσίας Six-Pack την οποία η Επιτροπή οφείλει να παραδώσει μέχρι το τέλος του έτους.

Θα πρέπει επίσης να αξιολογήσουμε εάν μπορούμε να επιτύχουμε ρεαλιστικά μια συμφωνία για απλούστερους κανόνες χωρίς να ανοίξουμε τη νομοθεσία.

Για άλλη μια φορά, χαιρετίζω θερμά την έγκαιρη απόφαση της φινλανδικής Προεδρίας να μας δώσει την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα της φορολογίας της ενέργειας, επειδή πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο είναι απαραίτητο η επόμενη Επιτροπή να σημειώσει πρόοδο.

Όπως γνωρίζετε, η εκλεγείσα πρόεδρος Ursula von der Leyen ανακοίνωσε στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της διάφορες πολιτικές δράσεις για μια ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία. Μια αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος αυτής της δέσμης μέτρων.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσίευσαν αυτήν την εβδομάδα αξιολόγηση της οδηγίας του 2003. Στόχος είναι να αξιολογηθεί η απόδοση της οδηγίας σε σχέση με τους στόχους της και την εξέλιξη των στόχων πολιτικής.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα: αφενός, η οδηγία για τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων συνέβαλε στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με την καθιέρωση εναρμονισμένων κανόνων.

Ωστόσο, η αξιολόγηση δείχνει επίσης ότι οι κανόνες της ΕΕ ξεφεύγουν από τη σημαντική εξέλιξη των αγορών τεχνολογίας και ενέργειας τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν συμβάλλουν πλέον αποτελεσματικά στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ και τους στόχους πολιτικής στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας.

Χαίρομαι λοιπόν που πολλοί υπουργοί συμμερίζονται την άποψη της Επιτροπής ότι η φορολογία της ενέργειας πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης.

Υπάρχουν ορισμένες πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση των κυριότερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Ορισμένες χώρες έθεσαν την επιλογή της φορολογίας των αερομεταφορών ή αντιμετώπιζαν τις ανισορροπίες μεταξύ των φορολογικών συντελεστών των ενεργειακών προϊόντων όπως το ντίζελ και η βενζίνη ή η προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Φυσικά θα λάβουμε υπόψη όλες τις απόψεις της επόμενης Επιτροπής στο πλαίσιο της Πράσινης Πράξης της Ευρώπης.

Για να επαναλάβω: πρέπει να σημειώσουμε συγκεκριμένη πρόοδο σε αυτό το θέμα κατά την επόμενη εντολή, διότι πρέπει να ανταποκριθούμε στις υποσχέσεις που έχουμε δώσει στους Ευρωπαίους σχετικά με τα ζητήματα του κλίματος και του περιβάλλοντος».

Ελσίνκι, 14 Σεπτεμβρίου 2019

Πηγή: europa.eu

 

Β