Βελτιώσεις στη μείωση του ΕΝΦΙΑ

Σε διορθωτικές κινήσεις, λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία για τον ΕΝΦΙΑ του 2019, ως προς τον υπολογισμό των ψηφισμένων μειώσεων φόρου, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών.

Με τροπολογία, ορίζεται επί της ουσίας, ότι η μείωση φόρου συνεχίζει να είναι 30%, ακόμα κι αν η αξία των ακινήτων ξεπερνά τις 60.000 ευρώ, αρκεί να μην ξεπερνά τα 100 ευρώ που είναι το πλαφόν της μείωσης. Η δεύτερη βελτίωση είναι ότι στην αξία της ακίνητης περιουσίας δεν συνυπολογίζονται τα αγροτεμάχια.

Εφόσον ψηφιστεί ως έχει η σχετική τροπολογία, τότε το επίμαχο άρθρο, που αφορά ΜΟΝΟ στην εκκαθάριση του 2019, θα έχει ως εξής:

«Ειδικά για το έτος 2019, όταν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, ανέρχεται μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α., που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μειώνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). (σ.σ. το εδάφιο αυτό είναι το ισχύον και δεν τροποποιείται).

Όταν η συνολική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και η μείωση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, εφαρμόζεται η μείωση κατά 30% του πρώτου εδαφίου. Όταν η συνολική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και η μείωση του πρώτου εδαφίου υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, το τελικό ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό των 100 ευρώ, μειωμένο κατά επτά δέκατα (0,7) του ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ ακίνητης περιουσίας για το ποσό άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού» (σ.σ. το νέο εδάφιο).

Σημειωτέον ότι ακόμα δεν έχει γίνει σαφές εάν η εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ θα γίνει με τις Τιμές Ζώνης της 1ης Ιανουαρίου ή με τις νέες αντικειμενικές αξίες, εφόσον αυτές προσδιοριστούν στο επόμενο χρονικό διάστημα.