Χωρίς σύνταξη οι πολύτεκνοι συνταξιούχοι του δημοσίου

Με επιστροφή των συντάξεων από την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους έως την ημερομηνία που θα τεθούν σε ισχύ οι νέες διατάξεις απειλούνται πολύτεκνοι συνταξιού

Με  επιστροφή των συντάξεων από την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους έως την ημερομηνία που θα τεθούν σε ισχύ οι νέες διατάξεις απειλούνται  πολύτεκνοι συνταξιούχοι του δημοσίου. Η άνιση μεταχείριση των τελευταίων σε σχέση με τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα αποφασίστηκε να θεραπευτεί με σχέδιο νόμου, χωρίς όμως αναδρομική ισχύ. Με αυτό θα καλύπτονται και οι πολύτεκνοι συνταξιούχοι του δημοσίου, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, αφού, θα εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του Ν. 2676/1999 όπως ισχύει, και δεν θα αναστέλλεται σε αυτούς η καταβολή της σύνταξης. Όμως, η μη πρόβλεψη αναδρομικότητας στην έναρξη ισχύος της προτεινόμενης προς ψήφιση διάταξης, προκαλεί σοβαρό πρόβλημα σε όσους από τους παραπάνω, συνταξιοδοτήθηκαν μετά την ισχύ του Ν. 3865/2010 και συνέχισαν να εργάζονται. 

Ο Συνήγορος του πολίτη , σε επιστολή του προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), πρότεινε η παραπάνω τροποποίηση να έχει αναδρομική ισχύ, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτό

Η αρμόδια Διεύθυνση του ΓΛΚ ενημέρωσε τον Συνήγορο ότι, η πρότασή του θα τεθεί υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών κατά την τελική επεξεργασία του νομοσχεδίου. Ο Συνήγορος του Πολίτη θα παρακολουθεί την εφαρμογή της πρότασής του.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 3863/2010) προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι στους συνταξιούχους λόγω γήρατος που αναλαμβάνουν εργασία και δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνταν συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων, μεταξύ των οποίων και οι πολύτεκνοι των οποίων το ένα τους παιδί είναι ανήλικο ή σπουδάζει. Αν και αρχικά, η διάταξη αυτή «είχε ανάλογη εφαρμογή» και σε όσους συνταξιοδοτούνται από το δημόσιο, στη συνέχεια, με βάση τον Ν. 3865/2010 πρόεκυπτε ότι η παραπάνω εξαίρεση δεν ίσχυε για τους πολυτέκνους συνταξιούχους του δημοσίου.