728x90

ΕΙΚ.1

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Ε.Α. είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας  www.eea.gr πατώντας στο μπάνερ e-επιμελητήριο  (βλ. εικόνα 1) στην κορυφή της (βλ. εικόνα 2), κάτω από τα σημαντικά θέματα της εβδομάδας.

ΕΙΚ.2


Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΕΑ

Μπορείτε να αιτηθείτε την προεγγραφή της επιχείρησής σας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, πατώντας στο σύνδεσμο:  Αίτηση προεγγραφής ατομικών επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο (βλ. εικόνα 3), εφόσον διαθέτετε σαρωτή (Σημείωση για όσους δεν έχουν σαρωτή), ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στη σελίδα. 

ΕΙΚ.3

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατά σειρά, τα εξής:

•             Υπογεγραμμένο Έγγραφο Αίτησης (το οποίο παράγεται κατά τη συμπλήρωση των πεδίων με τα στοιχεία του αιτούντος),

•             Ταυτότητα ή Διαβατήριο και

•             Άδεια Παραμονής, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε. ή πολίτη της Ε.Ε. εκτός της συνθήκης Σένγκεν.

Η αποστολή της Βεβαίωσης Προεγγραφής από το Επιμελητήριο πραγματοποιείται δωρεάν, αυθημερόν, εκτός αν ζητείται η προέγκριση Διακριτικού Τίτλου (ΔΤ).

Σε περίπτωση που κατά την αίτηση προεγγραφής ζητείται η  προέγκριση ΔΤ, μετά τον έλεγχο καταχώρισης του ΔΤ, αποστέλλεται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος αποστολής (ηλ. δ/νση: [email protected]),  Ηλεκτρονικός Κωδικός Πληρωμής (ΗΚΠ) – Dias Barcode έναντι 10,24€. Η Βεβαίωση Προεγγραφής αποστέλλεται στον δικαιούχο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της επόμενης ημέρας από την αποπληρωμή της.  

 

Σημείωση   Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε σαρωτή μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας εφαρμογή που μετατρέπει τα έγγραφά σας σε pdf (η πιο διαδεδομένη εξ αυτών Camscanner)


Β’ ΜΕΡΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΕΑ

 

Αφού γίνει η έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, μπορείτε να αιτηθείτε την οριστική εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο μητρώο του Επιμελητηρίου και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, από το σύνδεσμο: Αίτηση εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων (βλ. εικόνα 4), ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στη σελίδα.

ΕΙΚ.4

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατά σειρά, τα εξής:

•             Υπογεγραμμένο Έγγραφο Αίτησης (το οποίο παράγεται κατά τη συμπλήρωση των πεδίων με τα στοιχεία του αιτούντος) και πρέπει υποχρεωτικά να επιλέγεται το Ναι Επιθυμώ ή το Όχι δεν Επιθυμώ στο ενσωματωμένο κείμενο της Δήλωσης Συγκατάθεσης,

•             Έναρξη Eργασιών από Δ.Ο.Υ. (και Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών αν μετά την έναρξη έχει προστεθεί δραστηριότητα ή έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή έδρας),

•              Tαυτότητα ή Διαβατήριο (ανεξάρτητα εάν έχει υποβληθεί κατά την προεγγραφή) και

•             ;Aδεια Παραμονής, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε. ή πολίτη της Ε.Ε. εκτός της συνθήκης Σένγκεν.

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών στο e-chamber, η ηλεκτρονική αίτηση τίθεται σε επεξεργασία από το Ε.Ε.Α. και αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) στα οποία κοινοποιούνται οι ταυτότητες πληρωμών, η προθεσμία εξόφλησής τους και οι κωδικοί χρήσης (PIN) των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του μητρώου της επιχείρησης.

 

Δείτε τις Οδηγίες και στο βίντεο που ακολουθεί: 


Γ’ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 

Δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων με δραστηριότητες διαμεσολαβούντων (ασφαλιστές, συντονιστές, πρ

άκτορες κλπ), μεσιτών ακινήτων και παραγωγών οπτικοακουστικών έργων (με ΚΑΔ 59110000 – Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων), διότι εκδίδεται από το Ε.Ε.Α. σχετική άδεια και υπογράφεται Υπεύθυνη Δήλωση. Ταυτόχρονα πρέπει να ελεγχθούν από το Ε.Ε.Α. τα δικαιολογητικά εγγραφής του επαγγέλματος. Σε αυτή την περίπτωση η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να υποβληθεί  στα γκισέ 1 – 7 της κεντρικής υπηρεσίας του Επιμελητηρίου μας (Πανεπιστημίου 44, 10679, Αθήνα) ή του παραρτήματος (Γούναρη 227, 16674, Άνω Γλυφάδα).

Σχετική πληροφόρηση για τα υπό προσκόμιση δικαιολογητικά στα παραπάνω αναφερόμενα ειδικά επαγγέλματα, βρίσκεται στον ιστότοπο του Ε.Ε.Α. www.eea.gr ,  μενού: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ. Προκειμένου την καλύτερη προετοιμασία σας, διαβάστε τις σχετικές αναρτήσεις: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ – ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (βλ. εικόνα 5).

ΕΙΚ.5

 

Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα έγγραφα υποβληθούν από τρίτο πρόσωπο στα γκισέ του Επιμελητηρίου, θα πρέπει να προσκομιστεί στο Ε.Ε.Α. εξουσιοδότηση θεωρημένη από ΚΕΠ ή Δημόσια Αρχή.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, καλέστε καθημερινά στα τηλέφωνα 210 3380 200, επιλογή 2 (Μητρώο) κατά τις πρωινές (8.00 – 9.30 ) ή απογευματινές ώρες (14.30 – 15.30) και την Τετάρτη έως 17.00, οπότε ο φόρτος της συναλλαγής στις υπηρεσίες μητρώου είναι μικρότερος.