728x90

ΕΙΚ.1

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Ε.Α. είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας  www.eea.gr πατώντας στο μπάνερ e-επιμελητήριο (βλ. εικόνα 1) στην κορυφή της (βλ. εικόνα 2), κάτω από τον τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΕΑ

ΕΙΚ.2

Ακολούθως πατάτε στο ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ e-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (βλ. εικόνα 3) για την είσοδό σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή σε κάποιον από τους συνδέσμους Περισσότερες Επιλογές , εάν επιθυμείτε να διαβάσετε τις οδηγίες για οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

ΕΙΚ.3


Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΕΑ

Μπορείτε να αιτηθείτε την προεγγραφή της επιχείρησής σας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, πατώντας στο σύνδεσμο:  Αίτηση προεγγραφής ατομικών επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο (βλ. εικόνα 4), εφόσον διαθέτετε σαρωτή[1], ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στη σελίδα.

ΕΙΚ.4

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατά σειρά, τα εξής:

  • Υπογεγραμμένο Έγγραφο Αίτησης (το οποίο παράγεται κατά τη συμπλήρωση των πεδίων με τα στοιχεία του αιτούντος),
  • ταυτότητα ή Διαβατήριο και
  • άδεια Παραμονής, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε. ή πολίτη της Ε.Ε. εκτός της συνθήκης Σένγκεν.

Η αποστολή της Βεβαίωσης Προεγγραφής από το Επιμελητήριο πραγματοποιείται δωρεάν, αυθημερόν, εκτός αν ζητείται η προέγκριση Διακριτικού Τίτλου (ΔΤ).

Σε περίπτωση που κατά την αίτηση προεγγραφής ζητείται η  προέγκριση ΔΤ, μετά τον έλεγχο καταχώρισης του ΔΤ, αποστέλλεται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος αποστολής (ηλ. δ/νση: [email protected]),  Ηλεκτρονικός Κωδικός Πληρωμής (ΗΚΠ) – Dias Barcode έναντι 10,24€. Η Βεβαίωση Προεγγραφής αποστέλλεται στον δικαιούχο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της επόμενης ημέρας από την αποπληρωμή της.

[1] Σημείωση   Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε σαρωτή μπορείτε να κατεβάσετε σε κινητό τύπου Smartphone,  εφαρμογή που μετατρέπει τα έγγραφά σας σε pdf  (η πιο διαδεδομένη εξ αυτών είναι η:  Camscanner)


Β’ ΜΕΡΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΕΑ

Αφού γίνει η έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, μπορείτε να αιτηθείτε την οριστική εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο μητρώο του Επιμελητηρίου και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, από το σύνδεσμο: Αίτηση εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων (βλ. εικόνα 5), ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στη σελίδα.

ΕΙΚ.5

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατά σειρά, τα εξής:

  • Υπογεγραμμένο Έγγραφο Αίτησης (το οποίο παράγεται κατά τη συμπλήρωση των πεδίων με τα στοιχεία του αιτούντος) και πρέπει υποχρεωτικά να επιλέγεται το Ναι Επιθυμώ ή το Όχι δεν Επιθυμώ στο κείμενο της Δήλωσης Συγκατάθεσης,
  • Έναρξη εργασιών από Δ.Ο.Υ. (και Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών αν μετά την έναρξη έχει προστεθεί δραστηριότητα ή έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή έδρας). Όχι αντίγραφο από τα στοιχεία μητρώου του taxisnet (εκτός εάν η έναρξη εργασιών έχει διαφορετική ημερομηνία από αυτή του τρέχοντος έτους και σε αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε και τα 2 έγγραφα).
  • ταυτότητα ή Διαβατήριο (ανεξάρτητα εάν έχει υποβληθεί κατά την προεγγραφή) και
  • άδεια Παραμονής, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε. ή πολίτη της Ε.Ε. εκτός της συνθήκης Σένγκεν.

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών στο e-chamber, η ηλεκτρονική αίτηση τίθεται σε επεξεργασία από το Ε.Ε.Α. και αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) στα οποία κοινοποιούνται οι ταυτότητες πληρωμών, η προθεσμία εξόφλησής τους και ο οι κωδικοί χρήσης (PIN) των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του μητρώου της επιχείρησης.

 

Δείτε τις Οδηγίες και στο βίντεο που ακολουθεί: 


Γ’ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων με δραστηριότητες διαμεσολαβούντων (ασφαλιστές, συντονιστές, πράκτορες κλπ) και μεσιτών ακινήτων, με την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, διότι εκδίδεται από το Ε.Ε.Α. σχετική άδεια και υπογράφεται Υπεύθυνη Δήλωση. Ταυτόχρονα πρέπει να ελεγχθούν από το Ε.Ε.Α. τα δικαιολογητικά αυτά .

Σχετική πληροφόρηση για τα υπό προσκόμιση δικαιολογητικά στα παραπάνω αναφερόμενα ειδικά επαγγέλματα, βρίσκεται στον ιστότοπο του Ε.Ε.Α. www.eea.gr ,  μενού: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ < ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ.

Προκειμένου την καλύτερη προετοιμασία σας, διαβάστε τις σχετικές αναρτήσεις: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ – ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ < Δικαιολογητικά Εγγραφής Ατομικών Επιχειρήσεων ανα Επαγγελματική Κατηγορία (βλ. εικόνα 6).

ΕΙΚ.6

Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα έγγραφα υποβληθούν από τρίτο πρόσωπο στα γκισέ του Επιμελητηρίου, θα πρέπει να προσκομιστεί στο Ε.Ε.Α. εξουσιοδότηση θεωρημένη από ΚΕΠ ή Δημόσια Αρχή.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, καλέστε καθημερινά στα τηλέφωνα 210 3380 200, επιλογή 2 (Μητρώο) κατά τις πρωινές (8.00 – 9.30 ) ή απογευματινές ώρες (14.30 – 15.30) και την Τετάρτη έως 17.00, οπότε ο φόρτος της συναλλαγής στις υπηρεσίες μητρώου είναι μικρότερος.