tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo
728x90

 

Έχετε τη δυνατότητα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο να αιτηθείτε την ανανέωση άδειας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι ενέργειες που αναφέρονται στις παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις και διαθέτετε σαρωτή (scanner) ή εφαρμογή μετατροπής εγγράφων από την κάμερα του έξυπνου κινητού σας (smartphone), προκειμένου να μεταφορτώσετε τα απαιτούμενα έγγραφα σε μορφή αρχείου pdf.  Εάν δεν έχετε ακόμη εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, πατήστε εδώ για να εγγραφείτε.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανανέωση της άδειας και την αποδοχή της αίτησης από το Επιμελητήριο, είναι κατά σειρά οι εξής:

  • Να έχετε υποβάλει τις βεβαιώσεις εκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης στο e-Επιμελητήριο, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο σχετικό σύνδεσμο οδηγιών (το διάστημα υποβολής των βεβαιώσεων επαναπιστοποίησης είναι το 1ο τρίμηνο του έτους που έπεται από το έτος παρακολούθησης, δηλαδή οι βεβαιώσεις του 2023 πρέπει να υποβληθούν έως τις 31.3.2024),
  • να έχετε προβεί στη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής σας από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ ή την ιστοσελίδα του gov.gr της κατάλληλης Υπεύθυνης Δήλωσης Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή (Πράκτορα – Συντονιστή, Μεσίτη Ασφαλίσεων κλπ), την οποία θα μεταφορτώσετε στον Η/Υ σας από το σύνδεσμο: https://www.eea.gr/ipiresies-eea/plirofories-gia-epichirimaties/diamesolavountes-mesites-akiniton/ipefthines-dilosis-diamesolavounton/ και
  • να έχετε εξοφλήσει τυχόν ανεξόφλητες συνδρομές σας (on line με χρήση οποιασδήποτε κάρτας από την καρτέλα e-Πληρωμές < Πληρωμή συνδρομών ή μετά από 1 εργάσιμη ημέρα με χρήση Ηλεκτρονικού Κωδικού Πληρωμής από την καρτέλα e-Πληρωμές < Ηλεκτρονικοί Κωδικοί Πληρωμής).

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για να είναι  έγκυρη η αίτηση για την άδεια ανανέωσης ασφαλιστικού διαμεσολαβητή θα πρέπει να επισυνάψετε στο σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων τα ακόλουθα έγγραφα :

1) Την Αίτηση που θα σας παραχθεί από το σύστημα του e-chamber, υπογεγραμμένη (υποχρεωτικό έγγραφο),

2)   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 με γνήσιο της υπογραφής θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ ή Ψηφιακά Υπογεγραμμένη, την οποία θα βρείτε και θα μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας από το σύνδεσμο: https://www.eea.gr/ipiresies-eea/plirofories-gia-epichirimaties/diamesolavountes-mesites-akiniton/ipefthines-dilosis-diamesolavounton/ (υποχρεωτικό έγγραφο).  Βάσει του άρθρου 34 του Ν.4768/2021 (ΦΕΚ 43 τ. Α’/23.3.2021) τέθηκε σε ισχύ η χρήση Υπεύθυνης Δήλωσης του υπόχρεου ασφ. διαμεσολαβητή στην οποία, αυτός θα δηλώνει ότι, δεν τελεί σε πτώχευση, ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και  ότι, δεν τελεί σε ολική, ή μερική στερητική, ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, αντί της προσκόμισης των αντίστοιχων πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο που προβλεπόταν στις παρ. γ’ και δ’ των άρθρων 21 και 22 του Ν.4583/2018.

3)   Εκτύπωση από τα στοιχεία μητρώου της ΑΑΔΕ (πρώην taxisnet) από την προσωποποιημένη πληροφόρηση, επιλέγοντας Μητρώο & Επικοινωνία και κατόπιν τα Στοιχεία Επιχείρησης (υποχρεωτικό αρχείο που θα έχει παραχθεί με τη διαδικασία εκτύπωσης, επιλέγοντας το ομώνυμο κουμπί, οδηγίες παρακάτω, στα Βοηθητικά Κείμενα – 1),

4)  Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης (περίπτωση ατομικού συμβολαίου αστικής ευθύνης) ή Βεβαίωση από την Ασφαλιστική εταιρία στην οποία να αναφέρετε η συνεργασία του υπόχρεου ως Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, εφόσον καλύπτεται από ομαδικό συμβόλαιο (μη υποχρεωτικό έγγραφο το οποίο καθίσταται υποχρεωτικό εάν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανανέωσης άδειας,  έχει ήδη λήξει το συμβόλαιο),

5) Άλλο, για τυχόν άλλο έγγραφο που επιθυμείτε να κοινοποιήσετε προς το Επιμελητήριο (μη υποχρεωτικό έγγραφο, πχ νέα ταυτότητα, αντίγραφο εξετάσεων της ΤτΕ, αποδεικτικό πληρωμής συμβολαίου κλπ).

Βοηθητικά Κείμενα:

  1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ ΑΑΔΕ (ΠΡΩΗΝ TAXISNET)
  2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗΣ

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Πριν ξεκινήσετε την υποβολή της αίτησης ρίξτε μια ματιά στο μενού Καρτέλα επιχείρησης < Ειδικά Μητρώαώστε να βεβαιωθείτε για τις ακριβείς ημερομηνίες λήξης της άδειας, και έναρξης και λήξης του υφιστάμενου συμβολαίου αστικής ευθύνης που τηρεί το Επιμελητήριο. Επίσης διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο «Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ (ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)», εφόσον διαθέτετε 2 ειδικά μητρώα.

Η αίτηση ενεργοποιείται, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, από την καρτέλα: Αιτήσεις <Νέα Αίτηση < Έναρξη Διαδικασίας < Αίτηση ανανέωσης άδειας ασφαλιστή (βλ. εικόνα Α1). Τα βασικά βήματα είναι τα εξής:

 

Εικόνα Α1

Στο 1ο βήμα επιλέγετε το μέλος της επιχείρησης ή της εταιρίας για το οποίο θα ανανεωθεί η άδεια (προφανώς στις ατομικές επιχειρήσεις το μέλος είναι ένα) και καταχωρούνται τα στοιχεία του σε αντίστοιχο πίνακα (βλ. εικόνα Α2). Προσοχή! Μην καταχωρείτε χειροκίνητα τα στοιχεία σας στα αντίστοιχα πεδία. Απλώς διορθώστε ότι δεν σας φαίνεται σωστό.

 

Εικόνα Α2

Στο 2ο βήμα βλέπετε τα στοιχεία του ή των ειδικών σας μητρώων, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στα αρχεία του Επιμελητηρίου και αφού βεβαιωθείτε από το κατάλληλο πεδίο ότι έχει λήξει η σχετικά άδεια, πατάτε το κουμπί Ανανέωση (βλ. εικόνα Α3).

Εικόνα Α3

Στο 3ο βήμα διορθώνετε την Ασφαλιστική Εταιρεία, εφόσον υπάρχει αλλαγή, και συμπληρώνετε τον αρ. συμβολαίου, όταν ταυτόχρονα με την ανανέωση της  άδειάς σας χρειάζεται και ανανέωση στο συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Σε διαφορετική περίπτωση αφήνετε τα δεδομένα ως έχουν. Στη συνέχεια πατάτε Ανανέωση (βλ. εικόνα Α4). Υπενθυμίζουμε ότι βάσει νομοθεσίας η άδεια ανανεώνεται για 3 έτη (οι ημερομηνίες λήξης άδειας και συμβολαίου έχουν αυτόματα συμπληρωθεί, εφόσον έχει λήξει η διάρκειά τους).

 

Εικόνα Α4

Στο 4ο βήμα ελέγχετε την ορθότητα των στοιχείων του αιτούμενου μέλους και της αίτησης η οποία θα δημιουργηθεί και ακολούθως συμπληρώνετε τυχόν παρατηρήσεις προς το Επιμελητήριο σε αντίστοιχο πεδίο και πατάτε επόμενο.

Το 5ο βήμα περιλαμβάνει τη μεταφόρτωση της αίτησης στον Η/Υ σας, την εκτύπωση, την υπογραφή και την αποστολή της (ανέβασμα) στο σύστημα.

Στο επόμενο (6ο βήμα), τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό για την εγκυρότητα της αίτησης βήμα, επιλέγετε και ανεβάζετε διαδοχικά τα απαιτούμενα έγγραφα 1 και 2 (βλ. Εικόνα Α5 ),  τα οποία αναφέρονται στο κεφάλαιο Β του παρόντος κειμένου ως υποχρεωτικά έγγραφα, και πατάτε Υποβολή της Αίτησης (βλ. Εικόνα Α6).

Εάν στο 1ο 3μηνο του έτους ανανέωσης της άδειας συμπίπτει και η ετήσια ανανέωση του συμβολαίου αστικής ευθύνης, πρέπει να το επισυνάψετε ως συνημμένο αρχείο, διαφορετικά δεν χρειάζεται. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με τυχόν Πρόσθετη Πράξη , εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιου είδους έγγραφο για το ειδικό μητρώο σας.  Με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε να υποβάλετε 2 αιτήσεις, μια για την Άδεια και μια για το Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης. Επίσης το ίδιο μπορείτε να κάνετε με το είδος εγγράφου Άλλο, εφόσον επιθυμείτε να κοινοποιήσετε κάποιο άλλο έγγραφο προς το Επιμελητήριο πχ μια νέα ταυτότητα ή Πιστοποιητικό της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ), αρκεί το αρχείο που επιλέξατε για μεταφόρτωση να είναι τύπου pdf.

Εικόνα Α5

Εικόνα Α6

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών στο e-chamber, η ηλεκτρονική αίτηση τίθεται σε επεξεργασία από τις υπηρεσίες του Ε.Ε.Α. και καταχωρούνται άμεσα οι αλλαγές στα μητρώα του Ε.Ε.Α. και του Γ.Ε.ΜΗ., ενώ η αίτηση ολοκληρώνεται με ταυτόχρονη αποστολή σχετικού ενημερωτικού μηνύματος από το αυτοματοποιημένο σύστημα του e-Επιμελητήριο και την ηλ. δ/νση: [email protected], στο e-mail που έχει καταχωρηθεί κατά τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.  Η υπηρεσία ανανέωσης άδειας ασφαλιστή συνοδεύεται με ταυτόχρονη έκδοση Βεβαίωσης η οποία παρέχεται μέσω της καρτέλας: Πιστοποιητικά < Ιστορικό Πιστοποιητικών.

Αφού έχει ολοκληρωθεί η αίτηση, είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο έλεγχος των αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί, από την καρτέλα: Καρτέλα Επιχείρησης < Ειδικά Μητρώα.

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΜΕ 2 ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ (ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)

Σε περίπτωση που το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο διαθέτει στην ίδια επιχείρηση 2 ειδικά μητρώα που αφορούν τις ιδιότητες του ασφ. πράκτορα και του συντονιστή ασφ. πρακτόρων, τότε διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

Α) Αν και στα 2 ειδικά μητρώα έχει λήξει η άδεια και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν επίσης λήξει τα συμβόλαια αστικής ευθύνης/πρόσθετες πράξεις, τότε πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο μία αίτηση, στην οποία διαδοχικά θα έχει επιλεγεί η ανανέωση και των 2 ειδικών μητρώων (πράκτορα και συντονιστή), οπότε θα επισυναφθούν στην αίτηση τα αντίστοιχα αρχεία συμβολαίων που απαιτούνται.

Β) Αν και στα 2 ειδικά μητρώα έχει λήξει η άδεια, αλλά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν έχουν λήξει τα συμβόλαια αστικής ευθύνης/πρόσθετες πράξεις, τότε πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο μία αίτηση, στην οποία διαδοχικά θα έχει επιλεγεί η ανανέωση και των 2 ειδικών μητρώων (πράκτορα και συντονιστή), αλλά δεν χρειάζεται η επισύναψη των συμβολαίων (μετά την υποβολή των αρχείων 1 – εκτύπωση από taxis (στοιχεία μητρώου της ΑΑΔΕ) και 2 – Υπεύθυνη Δήλωση Ασφαλιστή  αντίστοιχα, πατάτε Επόμενο, ώστε να ολοκληρωθεί η υποβολή της αίτησης.

Γ) Αν μόνο στο ένα από τα δύο μητρώα έχει λήξει η άδεια, τότε επιλέγετε την ανανέωση αυτού του μητρώου και ανάλογα με το αν έχει ή δεν έχει λήξει το συμβόλαιο αστικής ευθύνης, επισυνάπτετε ή δεν επισυνάπτετε, το απαιτούμενο έγγραφο συμβολαίου.

Προσοχή! Εάν στο άλλο ειδικό μητρώο που βρίσκεται σε ισχύ, έχει λήξει η ημερομηνία του συμβολαίου αστικής ευθύνης, τότε κανονικά θα πρέπει να υποβληθεί μια δεύτερη αίτηση ανανέωσης συμβολαίου ασφαλιστή γι αυτό το ειδικό μητρώο.