728x90

Έχετε τη δυνατότητα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο να αιτηθείτε την ανανέωση συμβολαίου άδειας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι ενέργειες που αναφέρονται στις παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις και διαθέτετε σαρωτή (scanner) ή εφαρμογή μετατροπής εγγράφων από την κάμερα του έξυπνου κινητού σας (smartphone), προκειμένου να μεταφορτώσετε τα απαιτούμενα έγγραφα  σε μορφή αρχείου pdf. Εάν δεν έχετε ακόμη εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του επιμελητηρίου, πατήστε εδώ για να εγγραφείτε.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανανέωση της άδειας και την αποδοχή της αίτησης από το Επιμελητήριο, είναι κατά σειρά οι εξής:

  • Να έχετε υποβάλει τις βεβαιώσεις εκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης στο e-Επιμελητήριο, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο σχετικό σύνδεσμο οδηγιών,
  • να έχετε συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ,
  • να έχετε προβεί στη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής σας από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ της κατάλληλης Υπεύθυνης Δήλωσης Ασφαλιστικού Πράκτορα, Συντονιστή, Μεσίτη Ασφαλίσεων κλπ, την οποία θα μεταφορτώσετε στον Η/Υ σας από το σύνδεσμο: https://www.eea.gr/ipiresies-eea/plirofories-gia-epichirimaties/diamesolavountes-mesites-akiniton/ipefthines-dilosis-diamesolavounton/ και
  • να έχετε εξοφλήσει τυχόν ανεξόφλητες συνδρομές σας (on line με χρήση οποιασδήποτε κάρτας από την καρτέλα e-Πληρωμές < Πληρωμή συνδρομών ή μετά από 1 εργάσιμη ημέρα με χρήση Dias Barcode από την καρτέλα e-Πληρωμές < Ηλεκτρονικοί Κωδικοί Πληρωμής).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:  Γίνεται αποδεκτή Υπεύθυνη Δήλωση για την οποία  μπορεί να ζητηθεί ηλεκτρονικά η επικύρωσή της από την ηλ. δ/νση: Μετάβαση στην Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης από το gov.gr και στην φόρμα της ηλεκτρονικής Υ.Δ. θα προσθέσετε ή θα επικολλήσετε το συμπληρωματικό κείμενο μετά το «Δηλώνω ότι…»  ( αφού διαβάσετε πρώτα  τις σχετικές οδηγίες στο σύνδεσμο: Ηλεκτρονικά η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης)..

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για να είναι  έγκυρη η ηλεκτρονική αίτηση για την άδεια ανανέωσης ασφαλιστικού διαμεσολαβητή θα πρέπει να επισυνάψετε στο σύστημα αιτήσεων  τα ακόλουθα έγγραφα :

1) Την αίτηση που θα σας παραχθεί από το σύστημα του echamber, υπογεγραμμένη,

2)   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 με γνήσιο της υπογραφής θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ ή Ψηφιακά Υπογεγραμμένη, την οποία θα βρείτε και θα μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας από το σύνδεσμο: https://www.eea.gr/ipiresies-eea/plirofories-gia-epichirimaties/diamesolavountes-mesites-akiniton/ipefthines-dilosis-diamesolavounton/ (ισχύει η παρατήρηση 1 του κεφαλαίου Α)

3)   Εκτύπωση του taxisnet από την προσωποποιημένη πληροφόρηση των στοιχείων Μητρώου της επιχείρησής σας (οδηγίες στα Βοηθητικά Κείμενα – 1)

Βοηθητικά Κείμενα:

  1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ TAXISNET
  2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗΣ


4) 
Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης που θα συνοδεύεται από αποδεικτικό πληρωμής (περίπτωση ατομικού συμβολαίου αστικής ευθύνης) ή Βεβαίωση από την Ασφαλιστική εταιρία στην οποία να αναφέρετε η συνεργασία του υπόχρεου ως Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, εφόσον καλύπτεται από ομαδικό συμβόλαιο. Το συμβόλαιο είναι υποχρεωτικό, μόνο όταν έχει περάσει η ημερομηνία λήξης του, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανανέωσης άδειας,

 

5) Άλλο για τυχόν άλλο έγγραφο που επιθυμείτε να κοινοποιήσετε προς το Επιμελητήριο (πχ τη νέα σας ταυτότητα, αντίγραφο εξετάσεων της ΤτΕ, αποδεικτικό πληρωμής συμβολαίου κλπ)

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Πριν ξεκινήσετε την υποβολή της αίτησης ρίξτε μια ματιά στο μενού Καρτέλα επιχείρησης < Ειδικά Μητρώα, ώστε να βεβαιωθείτε για τις ακριβείς ημερομηνίες λήξης της άδειας, και έναρξης και λήξης του υφιστάμενου συμβολαίου αστικής ευθύνης που τηρεί το Επιμελητήριο.Επίσης διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο «Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΜΕ 2 ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ (ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)», εφόσον διαθέτετε 2 ειδικά μητρώα.

Η αίτηση ενεργοποιείται, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, από την καρτέλα: Αιτήσεις <Νέα Αίτηση < Έναρξη Διαδικασίας < Αίτηση ανανέωσης άδειας ασφαλιστή (βλ. εικόνα Α1). Τα βασικά βήματα είναι τα εξής:

Εικόνα Α1

Στο 1ο βήμα επιλέγετε το μέλος της επιχείρησης ή της εταιρίας για το οποίο θα ανανεωθεί η άδεια (προφανώς στις ατομικές επιχειρήσεις το μέλος είναι ένα) και καταχωρούνται τα στοιχεία του σε αντίστοιχο πίνακα (βλ. εικόνα Α2).

Εικόνα Α2

Στο 2ο βήμα διορθώνετε την Ασφαλιστική Εταιρεία, εφόσον υπάρχει αλλαγή, και συμπληρώνετε τον αρ.συμβολαίου, όταν ταυτόχρονα με την ανανέωση της  άδειάς σας χρειάζεται και ανανέωση στο συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Σε διαφορετική περίπτωση αφήνετε τα δεδομένα ως έχουν.Στη συνέχεια πατάτε Ανανέωση (βλ. εικόνα Α3). Υπενθυμίζουμε ότι βάσει νομοθεσίας η άδεια ανανεώνεται για 3 έτη.

Εικόνα Α3

Στο 3ο βήμα ελέγχετε την ορθότητα των στοιχείων του αιτούμενου μέλους, και της αίτησης η οποία θα δημιουργηθεί και ακολούθως συμπληρώνετε τυχόν παρατηρήσεις προς το Επιμελητήριο σε αντίστοιχο πεδίο και πατάτε επόμενο.

Το 4ο βήμα περιλαμβάνει τη μεταφόρτωση της αίτησης στον Η/Υ σας, την εκτύπωση, την υπογραφή και την αποστολή της (ανέβασμα) στο σύστημα.

Στο επόμενο, τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό για την εγκυρότητα της αίτησης βήμα, επιλέγετε και ανεβάζετε διαδοχικά τα απαιτούμενα έγγραφα 2 και 3 τα οποία αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο Β με τίτλο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, του παρόντος κειμένου (βλ. Εικόνα Α4) και πατάτε Υποβολή της Αίτησης. Εάν στο 1ο 3μηνο του έτους ανανέωσης της άδειας συμπίπτει και η ετήσια ανανέωση του συμβολαίου αστικής ευθύνης, μπορείτε να το επισυνάψετε ως συνημμένο αρχείο 3, εφόσον έχει προηγηθεί η διόρθωση στις αντίστοιχες ημερομηνίες του πίνακα του 2ου βήματος (εικόνα Α3). Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με την Πρόσθετη Πράξη , εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιου είδους έγγραφο για το ειδικό μητρώο σας.  Με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε να υποβάλετε 2 αιτήσεις, μια για την Άδεια και μια για το συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με κάποιο έγγραφο που επιθυμείτε να κοινοποιήσετε προς το Επιμελητήριο πχ μια νέα ταυτότητα ή οποιαδήποτε άλλο αρχείο, αρκεί το αρχείο που επιλέξατε για μεταφόρτωση να είναι τύπου pdf.

Εικόνα Α4

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών στο e-chamber, η ηλεκτρονική αίτηση τίθεται σε επεξεργασία από τις υπηρεσίες του Ε.Ε.Α. και καταχωρούνται άμεσα οι αλλαγές στα μητρώα του Ε.Ε.Α. και του Γ.Ε.ΜΗ., ενώ η αίτηση ολοκληρώνεται με ταυτόχρονη αποστολή σχετικού ενημερωτικού μηνύματος από το αυτοματοποιημένο σύστημα του e-Επιμελητήριο και την ηλ. δ/νση: [email protected], στο e-mail που έχει καταχωρηθεί κατά τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.  Η υπηρεσία ανανέωσης άδειας ασφαλιστή συνοδεύεται με ταυτόχρονη έκδοση Βεβαίωσης η οποία παρέχεται μέσω της καρτέλας: Πιστοποιητικά < Ιστορικό Πιστοποιητικών.

Αφού έχει ολοκληρωθεί η αίτηση, είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο έλεγχος των αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί, από την καρτέλα: Καρτέλα Επιχείρησης < Ειδικά Μητρώα.

 

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΜΕ 2 ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ (ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος διαθέτει στην ίδια επιχείρηση 2 ειδικά μητρώα που αφορούν τις ιδιότητες του ασφ. πράκτορα και του συντονιστή, τότε διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

Α) Αν και στα 2 ειδικά μητρώα έχει λήξει η άδεια και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν επίσης λήξει τα συμβόλαια αστικής ευθύνης/πρόσθετες πράξεις, τότε πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο μία αίτηση, στην οποία διαδοχικά θα έχει επιλεγεί η ανανέωση και των 2 ειδικών μητρώων (πράκτορα και συντονιστή), οπότε θα επισυναφθούν στην αίτηση τα αντίστοιχα αρχεία συμβολαίων που απαιτούνται.

Β) Αν και στα 2 ειδικά μητρώα έχει λήξει η άδεια, αλλά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν έχουν λήξει τα συμβόλαια αστικής ευθύνης/πρόσθετες πράξεις, τότε πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο μία αίτηση, στην οποία διαδοχικά θα έχει επιλεγεί η ανανέωση και των 2 ειδικών μητρώων (πράκτορα και συντονιστή), αλλά δεν χρειάζεται η επισύναψη των συμβολαίων (μετά την υποβολή των αρχείων 1 – εκτύπωση από taxis και 2 – Υπεύθυνη Δήλωση αντίστοιχα, πατάτε Επόμενο, ώστε να ολοκληρωθεί η υποβολή της αίτησης.

Γ) Αν μόνο στο ένα από τα δύο μητρώα έχει λήξει η άδεια, τότε επιλέγετε την ανανέωση αυτού του μητρώου και ανάλογα με το αν έχει ή δεν έχει λήξει το συμβόλαιο αστικής ευθύνης, επισυνάπτετε ή δεν επισυνάπτετε, το απαιτούμενο έγγραφο συμβολαίου.

Προσοχή! Εάν στο άλλο ειδικό μητρώο που βρίσκεται σε ισχύ, έχει λήξει η ημερομηνία του συμβολαίου αστικής ευθύνης, τότε κανονικά θα πρέπει να υποβληθεί μια δεύτερη αίτηση ανανέωσης συμβολαίου ασφαλιστή γι αυτό το ειδικό μητρώο.