Οδηγίες Υποβολής Βεβαιώσεων Επανεκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησης γνώσεων Διαμεσολαβούντων στο e-Επιμελητήριο

Για να μπορέσετε να υποβάλετε τις σχετικές βεβαιώσεις στο e-Επιμελητήριο ακολουθείτε  την εξής διαδικασία:   Πρώτα λαμβάνετε κωδικούς χρήσης των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οδηγίες Υποβολής Βεβαιώσεων Επανεκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησης γνώσεων Διαμεσολαβούντων στο e-Επιμελητήριο.