728x90

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. & Ε.Ε.
(ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ μέσω των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ)

(Άρθρα 5, 6, 7, 9, 15 ν. 3419/2005, όπως ισχύει τροποποιηθείς με ν. 3853/2010)

Για τις Εταιρείες που δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των Υπηρεσιών Μίας Στάσης (ΥΜΣ) και που συνιστώνται (αποκτούν νομική προσωπικότητα), με την καταχώρισή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν, στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Ε.Α., τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση
 • Σημείωση: Η αίτηση υπογράφεται ενώπιον της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., είτε από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της Α.Ε., είτε από τον διαχειριστή (για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.), είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτών (με εξουσιοδότηση από όλους τους εταίρους θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους), με την οποία θα τον εξουσιοδοτούν να προσέλθει στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και να προβεί α) στη συμπλήρωση, την υπογραφή και υποβολή στο Ε.Ε.Α., κάθε είδους αιτήσεων, δηλώσεων, δικαιολογητικών, κλπ., ως και β) στην καταβολή στο Ε.Ε.Α. των κάθε είδους τελών / συνδρομών κλπ., προκειμένου να συσταθεί/ νομιμοποιηθεί η εταιρεία (βλ. σχετικό έντυπο Εξουσιοδότησης – Υπεύθυνης Δήλωσης).
 1. Απόδειξη καταβολής τέλους καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., ύψους 10,00 € (καταβάλλεται στο Ε.Ε.Α. με την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών).
 1. ΄Εντυπο Μ3 προς έλεγχο.
 1. Καταστατικό Σύστασης, το οποίο πρέπει να είναι: Για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Συμβολαιογραφικό Συμφωνητικό και για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. Ιδιωτικό Συμφωνητικό.   Σημειώνεται, σχετικά με την υποβολή του Καταστατικού, ότι:

α) Το καταστατικό πρέπει να συνοδεύεται από προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας, η οποία εκδίδεται από το Επιμελητήριο.

β) Το Καταστατικό, ειδικά για τις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. & Ε.Ε., θα πρέπει επίσης να  έχει θεωρηθεί:

β1. Από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (για την καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης

Κεφαλαίου)

β2. Από το Ταμείο Νομικών (Πειραιώς και Σωκράτους, Αθήνα).

β3. Από το Ταμείο Προνοίας Νομικών (Χαριλάου Τρικούπη και Ναυαρίνου, Αθήνα).

γ) Το καταστατικό υποβάλλεται (εκτός της πρωτότυπης μορφής) και σε τέσσερα τουλάχιστον αντίγραφα, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (σε μορφή κειμένου .doc).

 

 1. Ακριβή αντίγραφα ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των ιδρυτών / εταίρων / μελών Δ.Σ. / νομίμων εκπροσώπων / διαχειριστών.

Σημείωση: Για τους Νομίμους Εκπροσώπους των ΑΕ (μέλη Δ.Σ. κλπ., που τις δεσμεύουν με την υπογραφή τους), τους Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και τους Ομορρύθμους Εταίρους και τους Διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε.), εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε., πρέπει να υποβληθεί και Ακριβές αντίγραφο Άδειας Διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή Άδειας Διαμονής ως Διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Μέλη Δ.Σ. Α.Ε.

 • Σε περιπτώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: Ανακοίνωση περίληψης καταστατικού σύστασης (σε ένα αντίγραφο) για την δημοσίευση της σύστασης στο Γ.Ε.ΜΗ..
 • Επιπρόσθετα για τις Α.Ε.: Γραμμάτιο καταβολής ποσού 1 0/00 επί του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Καταβάλλεται στον λογαριασμό: 040/546191-03 της Εθνικής Τράπεζας, αριθ. πελάτη 001 075 0002) – (Προσοχή: Γραμμάτιο 1 0/00 δεν καταβάλλεται για περιπτώσεις σύστασης νέας Α.Ε. με βάση τους Ν. 1297/92 και 2166/93).

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. & ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. & Ε.Ε.) που συστηθήκαν μετά την 4-4-2011

(Άρθρα 2, 9, 10, 15 ν. 3419/2005, όπως ισχύει τροποιηθείς με ν. 3853/2010)

 

Η νομιμοποίηση κάθε τροποποίησης καταστατικού των Εταιρειών που συστήθηκαν μετά την 4-4-2011 και ανεξαρτήτως του τρόπου σύστασής τους (είτε μέσω ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ, είτε μέσω ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.), γίνεται με την καταχώρισή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. (μέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων), στις οποίες πρέπει να υποβληθούν τα, κατά περίπτωση, κατωτέρω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση   
 2. Απόδειξη καταβολής τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., ύψους 10,00 € (Καταβάλλεται στο Ε.Ε.Α., με την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών).
 3. Ακριβή αντίγραφα ταυτοτήτων ή διαβατηρίων (μόνο σε περιπτώσεις αλλαγών και τυχόν εισόδου νέων εταίρων / νομίμων εκπροσώπων / διαχειριστών των Εταιρειών)

Σημείωση: Για τους Νομίμους Εκπροσώπους των Α.Ε. (μέλη Δ.Σ. κ.λ.π., που τις δεσμεύουν με την υπογραφή τους), τους Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και τους Ομορρύθμους Εταίρους και τους Διαχειριστές των (Ο.Ε. και Ε.Ε.), εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε., πρέπει να υποβληθεί και Ακριβές αντίγραφο Άδειας Διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή Άδειας Διαμονής, ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Μέλη Δ.Σ. Α.Ε.

 1. Εξουσιοδοτήσεις όλων των νέων εταίρων/ νομίμων εκπροσώπων/ διαχειριστών των εταιρειών με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
 2. Σε περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. & Ε.Ε.:

5.1.      Τροποποίηση του Καταστατικού Σύστασης, το οποίο πρέπει να είναι:

Για τις Ε.Π.Ε. Συμβολαιογραφικό Συμφωνητικό και

για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. κωδικοποιημένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

Σημειώνεται ότι: Το τροποποιημένο καταστατικό, πριν από την υποβολή του στην  Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., (όπου υποβάλλεται σε τέσσερα αντίγραφα (τουλάχιστον) καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (μορφή αρχείου κειμένου .doc), θα πρέπει να έχει ήδη θεωρηθεί:

α)     Από το οικείο Επιμελητήριο, για την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της νέας επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου (αν αλλάζει η επωνυμία ή / και ο Διακριτικός τίτλος)

β)     Από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (για την καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου)

γ)     Από το Ταμείο Νομικών (Πειραιώς και Σωκράτους, Αθήνα) και

δ)     Από το Ταμείο Πρόνοιας Νομικών (Χαριλάου Τρικούπη και Ναυρίνου, Αθήνα) και

5.2. Σε περιπτώσεις Ι.Κ.Ε.:

Στο κωδικοποιημένο ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης δεν απαιτείται θεώρηση από τα Ταμεία Νομικών και Πρόνοιας, όπως επίσης και στο κωδικοποιημένο ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης σε περιπτώσεις μετατροπής άλλης εταιρικής μορφής σε ΙΚΕ.

5.3. Σε περιπτώσεις Ε.Π.Ε.:

Ανακοίνωση με περίληψη της τροποποίησης του καταστατικού και με τα πλήρη κείμενα των τροποποιούμενων άρθρων του (σε ένα αντίγραφο) για την δημοσίευση της τροποποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ..

 

 1. Σε περιπτώσεις Α.Ε.:

6.1.        Πρακτικό Γ.Σ. της εταιρείας περί τροποποιήσεως άρθρων του καταστατικού της Α.Ε. και Πρακτικό Δ.Σ. της εταιρείας περί σύγκλησης της ανωτέρω Γ.Σ., εκτός και αν η Γ.Σ. είναι αυτόκλητη (σε δύο αντίγραφα).

6.2.        Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Α.Ε. με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις (σε δύο αντίγραφα).

6.3.        Ανακοίνωση με περίληψη της τροποποίησης του καταστατικού και με τα πλήρη κείμενα των τροποποιούμενων άρθρων του (σε ένα αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή) για την δημοσίευση της τροποποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ..

6.4.        Γραμμάτιο είσπραξης (για δημοσίευση ανακοίνωσης της τροποποίησης στο Φ.Ε.Κ.) αξίας συνολικού ποσού 289,00 € (ήτοι 250,00 € υπέρ ΚΑΕ 2531 συν 5% υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531).

Σημειώνεται ότι:

α)    Αν η τροποποίηση αφορά αλλαγή επωνυμίας ή / και Διακριτικού τίτλου, το πρακτικό της Γ.Σ., πρέπει να συνοδεύεται από προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της νέας επωνυμίας ή / και του διακριτικού τίτλου της  εταιρείας, η οποία εκδίδεται από το οικείο Επιμελητήριο.

β)    Αν η τροποποίηση αφορά αύξηση κεφαλαίου πρέπει να υποβληθεί και:

β1.       Παραστατικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (για την καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου) και

β2.       Γραμμάτιο καταβολής ποσού 1‰ επί του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Καταβάλλεται στον λογαριασμό: 040/546191-03 της Εθνικής Τράπεζας, αριθ. Πελάτη 001 075 0002) – (Προσοχή: Γραμμάτιο 1‰ δεν καταβάλλεται για περιπτώσεις τροποποίησης ΑΕ με βάση τους Ν. 1297/92 και 2166/93).