728x90

 


 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Μ.Κ.Ε) ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. (Κατ’ άρθ. 784 ΑΚ που επιδιώκει οικονομικό σκοπό – Αστικές με νομική προσωπικότητα άρθρου 270 παρ. 1 Ν.4072/2012)

 

 1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Ε.ΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΗΔΗ ΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (businessportal.gr)..

 

 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ (ΤΜΗΜΑ ΦΠΑ) ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΥΤΟΥ (ΚΑΙ ΣΕ CD ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ P.D.F. ΚΑΙ WORD). ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ CD ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥ.

 

 1. ENTYΠO M3 (Κ.Α.Δ.) ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ (ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ P.D.F.).

 

 1. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ/ΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ/ΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ Η ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

 

 1. ΕΥΚΡΙΝΕΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Η ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. (ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ P.D.F.).

 

 1. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ – ΕΝΟΣΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΕΝΩ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ). ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.), ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΡΙΝΕΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ) (ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ P.D.F).

 

 1. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ .

 

 1. ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΜΗ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ).

 

*Στο καταστατικό είναι απαραίτητο να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

Επωνυμία [να αναφέρεται ο τύπος ολογράφως (ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ή με συντομογραφία (Α.Μ.Κ.Ε.)], ημερομηνία υπογραφής,

Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής και εργασίας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. των συμβαλλομένων

Επίσης πρέπει να αναφέρεται ρητά στο καταστατικό η επιδίωξη οικονομικού σκοπού και ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας όπως και μετά τη λύση δεν διανέμονται κέρδη στους εταίρους.

Αρχή της σελίδας >>


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. (Κατ’ άρθ. 784 ΑΚ που επιδιώκει οικονομικό σκοπό – Αστικές με νομική προσωπικότητα άρθρου 270 παρ. 1 Ν.4072/2012).

 

 1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Ε.ΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (businessportal.gr)..

 

 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ (ΤΜΗΜΑ ΦΠΑ) ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΥΤΟΥ (ΚΑΙ ΣΕ CD ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ P.D.F. ΚΑΙ WORD. ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ CD ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ NA ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥ).

 

 1. ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ) ΑΠΟ ΤΟΝ – ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.

 

 1. ΕΥΚΡΙΝΕΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ Η ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΑΡΧΕΙΟ P.D.F.).

 

 1. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ – ΕΝΟΣΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΕΝΩ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ). ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.), ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΡΙΝΕΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ) (ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ P.D.F).

 

 1. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥΣ (ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ).

 

*Στο καταστατικό είναι απαραίτητο να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

Ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ, επωνυμία, ημερομηνία υπογραφής,

Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής και εργασίας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. των συμβαλλομένων,

Επίσης πρέπει να αναφέρεται ρητά στο καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας όπως και μετά τη λύση δεν διανέμονται κέρδη στους εταίρους.

Αρχή της σελίδας >>


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΟΕ.. ΕΕ) ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΠΕ .. ΙΚΕ).

 

 1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Ε.ΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (www.businessportal.gr).. ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ                ( www.eea.gr και στην διεύθυνση e ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ).

 

 1. ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 123 παρ. 1 Ν.4601/2019.

 

 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕ ή ΙΚΕ (ΤΗΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ.  (ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Α.).

 

 1. ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 106 παρ 1 Ν.4601/2019 ή ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 446 ΚΠΟΛΔ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ – ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΟΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ.

 

 1. CD ΜΕ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΩΣ 5ΜΒ* ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ:

Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ P.D.F.)

Β. ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 106 παρ. 1 Ν.4601/2019 Η ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

Γ. ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΑΝ ΑΠΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ & ΘΕΩΡΗΣΗ Δ.Ο.Υ. (ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ P.D.F. ΚΑΙ WORD).

Δ. ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ. (ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ P.D.F.).

 

*ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ PDF ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ CD ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΑΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ) ΑΠΟ ΤΟΝ – ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΙΚΕ) ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.

Αρχή της σελίδας >>


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΠΟ ΟΕ ΣΕ ΕΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ)

 

 1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Ε.ΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (www.businessportal.gr).. ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ( www.eea.gr και στην διεύθυνση e ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ).

 

 1. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 106 παρ. 1 Ν.4601/2019 ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ) Η ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ – ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ παρ. 4 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΥ.

 

 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΠΟ ΟΕ ΣΕ ΕΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ) ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ. (ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Α.).

 

 1. CD ΜΕ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΩΣ 5ΜΒ* ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

Α. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 106 παρ. 1 Ν.4601/2019.

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΑΝ ΑΠΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. (ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ P.D.F. ΚΑΙ WORD).

Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ. (ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ P.D.F.).

Δ. ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΣΑΡΩΜΕΝΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΥΧΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ.

 

*ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ PDF ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ CD ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΑΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ PORTAL.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ) ΑΠΟ ΤΟΝ – ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.

Αρχή της σελίδας >>


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΙΚΕ – ΕΠΕ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Ε.ΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (businessportal.gr).. ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ( www.eea.gr και στην διεύθυνση e ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ).

 

 1. ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ 106 παρ. 1 Ν.4601/2019. (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 446 ΤΟΥ Κ.Πολ.Δ. – ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ – ΔΙΚΗΓΟΡΟ).

 

 1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ.Σ. ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.

 

 1. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΟΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΦΩΝΗ (ΑΡΘΡΟ 130 Ν.4601/2019) ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 446 ΤΟΥ Κ.Πολ.Δ. – ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ – ΔΙΚΗΓΟΡΟ).

 

 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ  Δ.Ο.Υ. (ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Α.) ΚΑΙ ΕΝΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ.

 

 1. CD ΜΕ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΩΣ 5ΜΒ* ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

Α. ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ P.D.F.)

Β. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ.Σ ( ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ P.D.F.)

Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΑΝ ΑΠΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. (ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ P.D.F. ΚΑΙ WORD)

Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ. (ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ P.D.F.)

Ε. ΕΥΚΡΙΝΩΣ ΣΑΡΩΜΕΝΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΥΧΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

*ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ PDF ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ CD ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΑΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ) ΑΠΟ ΤΟΝ – ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΙΚΕ) ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.

Αρχή της σελίδας >>


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Ε.Π.Ε. ΣΕ Ι.Κ.Ε.

 

 1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Ε.ΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (businessportal.gr).. ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ( www.eea.gr και στην διεύθυνση e ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ).

 

 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΕ (ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΕ) ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ. (ΤΜΗΜΑ ΦΠΑ).

 

 1. CD ΜΕ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΩΣ 5ΜΒ* ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ:

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ P.D.F. ΚΑΙ WORD)

Β. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ Γ. Σ. ΤΗΣ ΕΠΕ (Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ) ΣΑΝ ΑΠΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ( ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ P.D.F. ΚΑΙ WORD)

Γ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ. (ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ P.D.F.) ΚΑΙ

Δ. ΕΥΚΡΙΝΕΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΥΧΟΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ Η ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. (ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ P.D.F.)

 

* ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΙΑ PDF ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ CD ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΑΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ) ΑΠΟ ΤΟΝ – ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΙΚΕ) ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.

 

Αρχή της σελίδας >>