tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo
728x90

Στο Ν 4919/2022 ορίζονται τα στοιχεία (που καταχωρίζουν στο ΓΕΜΗ) τα υποκαταστήματα εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε. και ορίζονται στοιχεία για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών.

Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι καταχώριση υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών πρέπει να υποβληθούν στο ΓΕΜΗ:

 1. Απόφαση της  αλλοδαπής  εταιρείας  για  ίδρυση  υποκαταστήματος στην Ελλάδα στην οποία να προσδιορίζονται :
 • οι δραστηριότητες του υποκαταστήματος,
 • η έδρα (με την ταχυδρομική ή άλλη διεύθυνσή του),
 • η επωνυμία του (αν δεν είναι η ίδια με την επωνυμία της εταιρείας) και
 • τα ατομικά  στοιχεία  (όπως  ορίζονται  στoν.

4919/2022) του νομίμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των αρμοδιοτήτων του, ο οποίος μπορεί να οριστεί και με συμβολαιογραφική ή Προξενική πράξη (την οποία θα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της αλλοδαπής εταιρείας).

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Ο Νόμιμος εκπρόσωπος, πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, που θα οριστεί θα πρέπει να είναι κάτοχος ελληνικού ΑΦΜ  πρέπει να υποβάλλει :

α) Αν πρόκειται για υπήκοο κράτους της Ε.Ε. : ακριβές αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή  Διαβατηρίου

β) Αν πρόκειται για υπήκοο κράτους εκτός Ε.Ε. : εφόσον διαμένει στην Ελλάδα απαιτείται Άδειας Διαμονής και εργασίας (σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Κ1-884/2012 & Κ2-4900/2014) ή αποδεικτικό για υποβολή δικαιολογητικών έκδοσης Άδειας Διαμονής και εργασίας για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή ως Νομίμου Εκπρόσωπου εταιρειών, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα..

 1. Καταστατικό της  αλλοδαπής  εταιρείας,  όπως  ισχύει  κατά  την  χρονική περίοδο της αίτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την έγκριση εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστήματος αλλοδαπής ΑΕ εκτός χωρών Ε.Ε. το ελάχιστο Κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας πρέπει να είναι απαραίτητα ίσο με το ελάχιστο προβλεπόμενο κεφάλαιο το οποίο ισχύει για τις Ελληνικές ΑΕ.

 1. Βεβαίωση  του   Μητρώου,   στο   οποίο   έχει   καταχωρισθεί   η   εταιρεία (Πιστοποιητικό  Καλής  Λειτουργίας  της  αρμόδιας  αρχής  ή  του  εμπορικού Μητρώου της χώρας προέλευσης) που να προκύπτουν η νομική μορφή, η έδρα, το κεφάλαιο & η διοίκηση / εκπροσώπηση της εταιρείας στην έδρα της.
 1. Βεβαίωση της Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΕΑ για την προέγκριση της Επωνυμίας ή/και του Διακριτικού Τίτλου του υποκαταστήματος
 1. Αίτηση (συμπλήρωση του παρόντος εντύπου) που υπογράφεται ενώπιον της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών. Κατεβάστε την αίτηση πατώντας εδώ

 

 Σημειώσεις  :

 • Τα ανωτέρω  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπα νομίμως υπογεγραμμένα) και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή USB με αρχεία pdf).
 • Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που εκδίδονται στην αλλοδαπή, πρέπει να έχουν θεώρηση APOSTILLE ή προξενικής αρχής και επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα – Πλην των προερχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία Δημοσίων Εγγράφων σύμφωνα με το Ν. 1497/27-11-1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων» και τον Ν.1548 της 17/23-05-1985 «Κύρωση νομική, συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα αστικού, οικογενειακού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου»