tuv-iso-logo
728x90

1. Υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση των ιδρυτών προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση της εταιρείας με ή χωρίς ορισμό εκπροσώπου (Παράρτημα I)/( Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά. Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π. Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού,  απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.)

2.α Δυο καταστατικά της υπό σύσταση ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ σε έντυπη μορφή ενυπόγραφα από τους ιδρυτές ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα.

2.β Ένα καταστατικό σε έντυπη μορφή ανυπόγραφο.

2.γ Το καταστικό της υπό σύσταση ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (doc).

3.   Έντυπα ΔΟΥ: Δ211

4. Βεβαίωση Εγκατάστασης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν.3463/2006 (Α΄114), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τον Ν. 4442/2016 (Α’ 227).

5. Αποδεικτικό ολοσχερής καταβολής κεφαλαίου όπου εκ του νόμου προαπαιτείται για τη σύσταση εταιρείας

6. Αστυνομική ταυτότητα η ακριβές αντίγραφο αυτής ή Διαβατήριο η ακριβές αντίγραφο αυτού

7.Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε, ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ

8.Οι πολίτες τρίτων χωρών:

α) Οι ιδρυτές κεφαλαιουχικής εταιρείας και οι ιδρυτές ετερόρρυθμοι εταίροι προσωπικής εταιρείας:

α1. Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται,

α2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) σχετικά με την πρόθεσή τους να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα και

α3. Εφόσον διαμένουν ή επιθυμούν να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα, άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής.

β)Οι ιδρυτές ομόρρυθμοι εταίροι προσωπικής εταιρείας:

β1. Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται και

β2. Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής.

Η προαναφερόμενη άδεια διαμονής, χορηγηθείσα ή αιτηθείσα, πρέπει να επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής / επιχειρηματικής ή επενδυτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και μπορεί είτε να προσκομίζεται σε αντίγραφο είτε να αναζητείται ηλεκτρονικά από την ΥΜΣ εφόσον το πληροφοριακό σύστημα το επιτρέπει.

Στην περίπτωση αυτή αποδεκτές είναι οι παρακάτω άδειες όπως προβλέπονται από τον Ν. 4251/2014:

Άδεια διαμονής μακράς διάρκειας,

Επί μακρόν διαμένων (κατηγορία Ζ.1, άρθρο 90 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης)

Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (κατηγορία Ζ.2, άρθρο 108 του ως άνω Κώδικα)

Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (κατηγορία Ζ.3, άρθρο 138, παρ. Ι του ως άνω Κώδικα )

Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας του ως άνω Κώδικα

Δελτίο Διαμονής

Σύζυγος Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2.1, άρθρο 82 του ως άνω Κώδικα)

Κατιόντες Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2, άρθρο 82 του ως άνω Κώδικα)

Μέλη οικογένειας ανήλικου ημεδαπού (κατηγορία ΣΤ.2.4, άρθρο 87 του ως άνω Κώδικα)

 Δελτίο Μόνιμης Διαμονής (κατηγορία ΣΤ.2.5 άρθρο 83 του ως άνω Κώδικα)

Μέλη οικογένειας

Σύζυγος ομογενούς (κατηγορία ΣΤ.2.6 άρθρου 81 του ως Κώδικα)

 Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα

Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα η οποία ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω Κώδικα και ανανεώθηκε νομίμως βάσει της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 138 αυτού

Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα

Επενδυτές (κατηγορία Α.3.1, άρθρο 16, περ. ΑΙ του ως άνω Κώδικα

Στρατηγικοί Επενδυτές (κατηγορία Α.3.3, άρθρο 16, περ. Β1 του ως άνω Κώδικα)

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς και άλλους λόγους

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19 του ως άνω νόμου) στην οποία ρητά αναγράφεται η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

Άδεια διαμονής (άρθρο 138, παρ. 16 του ως άνω νόμου)   στην   οποία   ρητά   αναγράφεται   η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί, αλλά εκκρεμεί σχετική αίτηση, βεβαίωση κατάθεσης σχετικής αίτησης

9.Για του ιδρυτές Νομικά Πρόσωπα ημεδαπής

  • Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
  • Εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
  • Απόφαση Γ.Σ. στην οποία να αναφέρεται ότι η εν λόγω εταιρεία μπορεί να συμμετέχει στην υπό ίδρυση εταιρεία.
  • Για τις ΕΠΕ, απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία.
  • Για τις ΑΕ πιστοποιητικό νόμιμης  εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και απόφαση του ΔΣ για τη συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.

10.Για τους ιδρυτές Νομικά Πρόσωπα αλλοδαπής

  • Καταστατικό που φέρει σφραγίδα της Χάγης επίσημα μεταφρασμένο ή θεωρημένο από προξενική αρχή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση
  • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας (good standing), με διαδικασία apostille.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille.
  • Συμπληρωμένα από τον υπόχρεο τα έντυπα M3 και Μ7, προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ.
  • Πρακτικό Απόφασης της Συνέλευσης με μοναδικό θέμα την συμμετοχή της αλλοδαπής στην υπό σύσταση Ελληνικής.