728x90

 

  Το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη διοίκησή του ή σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης το ή τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη της διοίκησης και διαχειρίζονται τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης (Ασφαλιστικών Συμβούλων- Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων- Ασφαλιστικών Πρακτόρων- Μεσιτών Ασφαλίσεων) να κατέχουν τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο Π.Δ. 160/ 2006 (βλ. δικαιολογητικά εγγραφής ανά κατηγορία φυσικών προσώπων διαμεσολαβούντων). 

  Οι υπάλληλοι του νομικού προσώπου που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαμεσολάβηση να κατέχουν βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβητών στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή.