tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo
728x90


Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο
 1. Τι είναι το e-Επιμελητήριο;
 2. Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις – μέλη;
 3. Πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση και η χρήση του e-Επιμελητήριο και πόσο ασφαλής;
 4. Πως εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων των μελών;
 5. Πώς διασφαλίζεται η αυθεντικότητα των Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων;

1. Τι είναι το e-Επιμελητήριο;

Απάντηση: Το e-Επιμελητήριο είναι ένα σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει νέους και αποδοτικούς τρόπους επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις-μέλη. Κάθε μέλος-επιχείρηση που έχει την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο θα μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, από την άνεση του γραφείου του.

2. Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις – μέλη;

Απάντηση:  Σημαντικό κομμάτι της σχεδίασης και ανάπτυξης του e-Επιμελητήριο είναι οι παρεχόμενες δυνατότητες, για διευκόλυνση στην αναζήτηση επιχειρήσεων-μελών, από τρίτους, που αναζητούν συνεργασίες. Ο τρόπος αναζήτησης με «λέξεις κλειδιά» γίνεται από την περιγραφή της δραστηριότητας των μελών ή με ΣΤΑΚΟΔ (Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας) και μελλοντικά με προϊόντα και γεωγραφική θέση.

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του e-Επιμελητήριο, είναι ο χρόνος που σπαταλά ένα μέλος, να επισκεφτεί τα γραφεία του Επιμελητηρίου, για να διεκπεραιώσει τις συναλλαγές του. Τώρα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιούν αυτές τις διαδικασίες από το γραφείο τους, σε χρόνο που δεν θα ξεπερνά τα πέντε με δέκα λεπτά.

Πιο συγκεκριμένα τα μέλη-επιχειρήσεις μπορούν:

Να ελέγξουν τα στοιχεία που διατηρεί το Επιμελητήριο στα μητρώα του,
Να εκδώσουν Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις,
Να πληρώσουν συνδρομές που τυχόν οφείλουν, με την χρήση πιστωτικής κάρτας, και
Να τροποποιήσουν μη σημαντικά στοιχεία των, όπως στοιχεία επικοινωνίας κ.α.

3.  Πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση και η χρήση του e-Επιμελητήριο και πόσο ασφαλής;

Απάντηση:  Η διαδικασία για να αποκτήσει ένα μέλος πρόσβαση στο e-Επιμελητήριο είναι απλή. Κάνοντας κλικ στην – «Αίτηση εγγραφής στο e-Επιμελητήριο», προβάλλεται στην οθόνη μια ηλεκτρονική αίτηση. Μετά την συμπλήρωση και την ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης, γίνονται οι σχετικοί έλεγχοι και αποστέλλεται στον αιτούντα, το σχετικό έγγραφο «έγκρισης χρήσης» μαζί με τους κωδικούς πρόσβασης, με ταχυμεταφορά, για λόγους ασφαλείας.

Ο απλός και ξεκάθαρος σχεδιασμός του e-Επιμελητήριο βοηθά στην χρήση και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα λαθών από τους χρήστες. Επίσης το σύστημα σέβεται τους κανόνες προσβασιμότητας για ΑμεΑ όπως ορίζονται από τους διεθνής οργανισμούς.

 

4. Πως εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων των μελών;

Απάντηση:  Η πρόσβαση των μελών στο e-Επιμελητήριο προστατεύεται από τεχνολογία SSL, καθιστώντας ουσιαστικά αδύνατη την υποκλοπή των κωδικών των μελών από τρίτους.

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές γίνονται σε συνεργασία με την συνεργαζόμενη τράπεζα, και μέσω ασφαλούς συστήματος πληρωμών της τράπεζας.

5. Πώς διασφαλίζεται η αυθεντικότητα των Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων;

Απάντηση:  Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από το e-Επιμελητήριο, συνοδεύονται από μοναδικό αριθμό αυθεντικοποίησης. Η εφαρμογή προσφέρει δημόσια την δυνατότητα εξακρίβωσης της αυθεντικότητας ενός πιστοποιητικού, τακτική που ακολουθείται γενικά από δημόσιους φορείς για ευαίσθητα ηλεκτρονικά έγγραφα.

Αρχή Σελίδας


Γ.Ε.ΜΗ. – Υ.Μ.Σ.
 1. Ποιοι ΚΑΔ εξαιρούνται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ);
 2. Ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση για ασφαλιστική ενημερότητα;
 3. Πρέπει υποχρεωτικά να πληρωθούν τα 15 € για χορήγηση κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης στο ΓΕΜΗ;
 4. Με ποια διαδικασία ιδρύονται οι Ατομικές Επιχειρήσεις;
 5. Μπορώ να ιδρύσω ένα υποκατάστημα μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης;
 6. Ποιο είναι το ποσό των τελών υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας και σε ποιες περιπτώσεις εισπράττονται αυτά;
 7. Το παράβολο προελέγχου επωνυμίας και τίτλου στο οικείο Επιμελητήριο καταργείται μόνο όσον αφορά στη διαδικασία σύστασης επιχείρησης;
 8. Ποιες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δε συστήνονται μέσω της διαδικασίας της Υπηρεσίας Μιας Στάσης;
 9. Τι γίνεται με την περίπτωση όπου ατομική επιχείρηση μετατρέπεται σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ;
 10. Πώς γίνεται να έχει θεωρημένο μισθωτήριο η εταιρεία, όταν ακόμη δεν έχει συσταθεί;
 11. Πού πληρώνεται ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου;
 12. Στο άρθρο 13 της Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Κ1-802, αναφέρεται ότι οι πληρωμές μπορούν να γίνουν και με τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται από την τράπεζα για λογαριασμό του εν δυνάμει επιχειρηματία, έναντι του ποσού που καλείται να πληρώσει. Εις ποιου διαταγή θα πρέπει να εκδίδεται η παραπάνω επιταγή;
 13. Οι διατάξεις για την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας μιας στάσης απαγορεύουν συγχρόνως στις Δ.Ο.Υ. να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ίδρυση εταιρειών, εφόσον είτε οι ιδρυτές των εταιρειών το επιθυμούν, είτε η Υπηρεσία μιας στάσης δεν είναι έτοιμη, ακόμη, να παρέχει προς αυτούς τις υπηρεσίες της;
 14. Ποιο είναι το ποσό του δικαιώματος εγγραφής στο ΟΑΕΕ;
 15. Σε περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) στο καταστατικό των οποίων δε δηλώνεται εμπορική δραστηριότητα, υφίσταται υποχρέωση εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ;
 16. Για υφιστάμενες προσωπικές εταιρείες με έναρξη πριν από την 4/4/2011 που χρήζουν τροποποίησης καταστατικού και στο σκοπό αυτών δεν αναγράφεται εμπορική δραστηριότητα, υφίσταται υποχρέωση καταχώρησης των μεταβολών στο Γ.Ε.ΜΗ και καταβολής τέλους καταχώρησης (10 Ευρώ);
 17. Υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ατομικών επιχειρήσεων που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα;
 18. Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας σύστασης εταιρειών που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των ΥΜΣ.
 19. Πώς συστήνονται εταιρίες με αντικείμενο τα φωτοβολταϊκά;

1. Ποιοι ΚΑΔ εξαιρούνται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ);

Απάντηση: Δείτε εδώ τους ΚΑΔ που εξαιρούνται από τις ΥΜΣ (άρθρα 80 και 81 του Ν.3463/2008)

2. Ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση για ασφαλιστική ενημερότητα;

Απάντηση: Απαλλάσσονται τα μέλη της εταιρείας που δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχολήσει προσωπικό, δεν ανεγείρουν οικοδομή, δεν ήταν κατά το παρελθόν μέλη σε εταιρεία κλπ (τα πεδία της σχετικής δήλωσης υπάρχουν στην οθόνη που θα βρείτε μπροστά σας στο βήμα «ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ»).

3. Πρέπει υποχρεωτικά να πληρωθούν τα 15 € για χορήγηση κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης στο ΓΕΜΗ;

Απάντηση: Δεν είναι υποχρεωτικό αλλά είναι καλό να ενημερώνουμε τους εκπροσώπους των εταιρειών ότι εφόσον το ΓΕΜΗ θα αποτελεί το μοναδικό πλέον εμπορικό μητρώο, όλη η πληροφόρηση που χρειάζονται για την επιχείρησή τους θα βρίσκεται πλέον εκεί.

4. Με ποια διαδικασία ιδρύονται οι Ατομικές Επιχειρήσεις;

Απάντηση: Για την ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης δεν ακολουθείται η διαδικασία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης. Οι επιχειρήσεις αυτές ιδρύονται όπως και πριν την 4-4-2011

5. Μπορώ να ιδρύσω ένα υποκατάστημα μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης;

Απάντηση: Όχι. Τα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων (είτε ημεδαπών, είτε αλλοδαπών) δεν ιδρύονται μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης. Πρέπει να εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ μέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ

6. Ποιο είναι το ποσό των τελών υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας και σε ποιες περιπτώσεις εισπράττονται αυτά;

Απάντηση:
Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών: εισπράττεται πανελλαδικά ΜΟΝΟ στις συστάσεις ΟΕ και ΕΕ και ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Τέλος υπέρ Ταμείου Προνοίας: εισπράττεται ΜΟΝΟ για τις εταιρείες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών και όχι για τα ταμεία Προνοίας στην υπόλοιπη Ελλάδα.

ΟΕ και ΕΕ με κεφάλαιο με κεφάλαιο έως 586,94 € : εισπράττεται ποσό 5,80 €.
ΟΕ και ΕΕ με κεφάλαιο από 586,94 € και άνω: εισπράττεται ποσό που αντιστοιχεί στο 1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό. Επιπλέον εισπράττεται χαρτόσημο 3,6% επί του ανωτέρω 1%.

Ε.Π.Ε.: ανεξαρτήτως ύψους του κεφαλαίου εισπράττεται ποσό 5,80€.

7. Το παράβολο προελέγχου επωνυμίας και τίτλου στο οικείο Επιμελητήριο καταργείται μόνο όσον αφορά στη διαδικασία σύστασης επιχείρησης;

Απάντηση: Δεν καταργείται για τις επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των Υ.Μ.Σ. (ΚΥΑ : K1-802)

Οι Τροποποιήσεις επωνυμίας και διακριτικού τίτλου δε διενεργούνται από τις Υπηρεσίες μιας Στάσης, αλλά από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων, οι οποίες θα εισπράξουν το σχετικό παράβολο για τον προέλεγχο /προέγκριση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.

8. Ποιες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δε συστήνονται μέσω της διαδικασίας της Υπηρεσίας Μιας Στάσης;

Απάντηση:
Καταρχήν, όσες ΑΕ έχουν λάβει από την Νομαρχία Αριθμό Μητρώου ΑΕ (ΑΡΜΑΕ) πριν τις 4/4/2011.

Επίσης, όσες ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ έχουν ήδη πριν τις 4/4/2011 καταχωρηθεί στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου.

Οι Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Συν. Π.Ε.)

Τέλος, όλες εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες, προκειμένου να ιδρυθούν πρέπει να λάβουν προηγούμενη διοικητική έγκριση ή απόφαση.

Συγκεκριμένα:
• Οι ημεδαπές εταιρείες του α.ν.89/67 (ΦΕΚ 132 Α’) (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α’).
• Όσες νέες εταιρείες προέρχονται από μετασχηματισμό.

• Οι αλλοδαπές εταιρείες με μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. που ιδρύουν υποκατάστημα στην Ελλάδα.

• Οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται με τη μορφή υποκαταστήματος στην Ελλάδα.
• Οι αλλοδαπές εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα.

• Οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα (ΠΟΛ 1083/6-3-2002 εγκύκλιος)

• Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν σύμβαση έργου στην Ελλάδα.

• Οι αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα.

• Οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται με τη μορφή γραφείου στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/67(ΦΕΚ132Α’ ) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α’).

Επίσης:

• Οι εταιρείες που δηλώνουν δραστηριότητα για την άσκηση της οποίας απαιτείται προέγκριση ίδρυσης (άρθρα 80 και 81 του ν.3463/2006), δηλαδή τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία γίνεται παρασκευή ή και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή και διανομή φαγητών, γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων, ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία

• Εταιρείες που δηλώνουν δραστηριότητα για την άσκηση της οποίας απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ( παρ.8α του άρθρου 4 του ν.3325/2005)
Για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις, επίκειται ΑΜΕΣΗ ένταξή τους στις διαδικασίες των Υπηρεσιών Μιας Στάσης με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

 

9. Τι γίνεται με την περίπτωση όπου ατομική επιχείρηση μετατρέπεται σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ;

Απάντηση: Για τις ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες πρόκειται να μετατραπούν σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ, η διαδικασία που προβλέπεται δεν αποτελεί πρωτότυπη σύσταση εταιρείας, αλλά προϋποθέτει υποβολή ισολογισμού και έκθεσης εκτιμητή. Συνεπώς, η σύσταση της νέας εταιρείας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΥΜΣ, αλλά θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη στην κείμενη νομοθεσία οδό και θα καταλήξει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ για να πάρει ΑρΓεμη και στη συνέχεια να μεταβεί στη ΔΟΥ για τη λήψη ΑΦΜ.

10. Πώς γίνεται να έχει θεωρημένο μισθωτήριο η εταιρεία, όταν ακόμη δεν έχει συσταθεί;

Απάντηση: Το μισθωτήριο υπογράφεται από τους ιδρυτές οι οποίοι έχουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας τη δυνατότητα να τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους. Στο κείμενο του μισθωτηρίου θα γίνεται μνεία για την μελλοντική εκχώρηση προς την εταιρεία των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μίσθωση, κατά το χρόνο που αυτή θα συσταθεί. Η ΔΟΥ θεωρεί κανονικά το μισθωτήριο χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν επιτρέπεται να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της σύστασης της εταιρείας αν δεν μας έχει προσκομιστεί το μισθωτήριο.

11. Πού πληρώνεται ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου;

Απάντηση: Είτε στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, είτε σε προγενέστερο στάδιο, στη ΔΟΥ. Η σχετική επιλογή (δηλαδή για την πληρωμή σε εσάς, ή την πληρωμή σε άλλο φορέα) υπάρχει στην οθόνη σας

12. Στο άρθρο 13 της Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Κ1-802, αναφέρεται ότι οι πληρωμές μπορούν να γίνουν και με τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται από την τράπεζα για λογαριασμό του εν δυνάμει επιχειρηματία, έναντι του ποσού που καλείται να πληρώσει. Εις ποιου διαταγή θα πρέπει να εκδίδεται η παραπάνω επιταγή;

Απάντηση: Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με τραπεζική επιταγή, η επιταγή κόβεται σε διαταγή της ΥΜΣ, η οποία στη συνέχεια μπορεί να την οπισθογραφήσει και να την παραδώσει στην τράπεζα.

13. Οι διατάξεις για την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας μιας στάσης απαγορεύουν συγχρόνως στις Δ.Ο.Υ. να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ίδρυση εταιρειών, εφόσον είτε οι ιδρυτές των εταιρειών το επιθυμούν, είτε η Υπηρεσία μιας στάσης δεν είναι έτοιμη, ακόμη, να παρέχει προς αυτούς τις υπηρεσίες της;

Απάντηση: Ναι. Οι Δ.Ο.Υ έχουν πλέον αρμοδιότητα έκδοσης ΑΦΜ μόνο για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΥΜΣ.

14. Ποιο είναι το ποσό του δικαιώματος εγγραφής στο ΟΑΕΕ;

Απάντηση: Το ποσό είναι 111, 10 ευρώ

15. Σε περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) στο καταστατικό των οποίων δε δηλώνεται εμπορική δραστηριότητα, υφίσταται υποχρέωση εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ;

Απάντηση: Όλες οι Ο.Ε. και Ε.Ε. ανεξαρτήτως ειδικού σκοπού και δραστηριοτήτων, δηλαδή αν ασκούν ή όχι εμπορία, εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005.
Συγκεκριμένα όσον αφορά στις τεχνικές εταιρείες, αυτές εγγράφονται υποχρεωτικά ως μέλη στα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια (Βλέπε Γνωμοδότηση ΝΣΚ 259/1994), ενώ στο Τεχνικό Επιμελητήριο υποχρεούνται να αναγγείλουν την τεχνική τους επωνυμία χωρίς να αποκτούν την ιδιότητα του μέλους.

Στο μητρώο του Επιμελητηρίου δεν εγγράφονται όσες ΟΕ και ΕΕ δεν έχουν τέτοια υποχρέωση από την ειδικότερη νομοθεσία. Τέτοιες είναι επί παραδείγματι:

Α. οι Ιατρικές, γιατί βάσει του ΠΔ 84/2001, από το 2001 υποχρεούνται να εγγράφονται στον Ιατρικό Σύλλογο. Σημειωτέον ότι οι ιατρικές εταιρείες εμπίπτουν στο πεδίο των ΥΜΣ οι οποίες υποχρεούνται να ελέγχουν αν έχει προηγηθεί η απαιτούμενη έγκριση του καταστατικού τους από το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου.

Β. Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να εγγράφονται στο μητρώο του Επιμελητηρίου σύμφωνα με το ν. 3601/1928 και το ν. 5607/ 1932, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να πράξει διαφορετικά.

Σημειώνουμε ότι τα συστεγασμένα φαρμακεία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΥΜΣ. Αυτό προκύπτει από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 1963/1981 οι οποίες προβλέπουν τα εξής:

• Με απόφαση του νομάρχη, εφ’ όσον χωροταξικά δεν κωλύεται εξυπηρέτηση του κοινού, δύναται να επιτραπεί η σύσταση εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείων, που λειτουργούν ως ατομικά, εταιρικά και συστεγαζόμενα.

• Η εταιρεία μετά την έκδοση από το νομάρχη εγκριτικής απόφασης, συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο θα μνημονεύεται ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης του νομάρχη. Κυρωμένα δε αντίγραφα αυτού υποβάλλονται, μέσα σ’ ένα μήνα από την καταχώρηση στα βιβλία του οικείου πρωτοδικείου, στο τμήμα ή τη διεύθυνση υγιεινής της νομαρχίας και στο φαρμακευτικό σύλλογο, του οποίου είναι μέλη οι μετέχοντες στην εταιρεία φαρμακοποιοί. Σε περίπτωση μη τηρήσεως των ανωτέρων ανακαλείται η εγκριτική απόφαση του νομάρχη. Η ανακλητική πράξη, με μέριμνα του οικείου νομάρχη, κοινοποιείται στο οικείο πρωτοδικείο για τη σημείωση της στην οικεία καταχώρηση.” Συνεπώς, η απόφαση του Νομάρχη δίνεται σε χρόνο προγενέστερο της σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης της εταιρίας, άρα οι Υπηρεσίες μιας Στάσης (συμβολαιογράφοι) οφείλουν να προβαίνουν στη σύσταση των εταιρειών αυτών, αποφεύγοντας ωστόσο το βήμα της εγγραφής στο Επιμελητήριο

16. Για υφιστάμενες προσωπικές εταιρείες με έναρξη πριν από την 4/4/2011 που χρήζουν τροποποίησης καταστατικού και στο σκοπό αυτών δεν αναγράφεται εμπορική δραστηριότητα, υφίσταται υποχρέωση καταχώρησης των μεταβολών στο Γ.Ε.ΜΗ και καταβολής τέλους καταχώρησης (10 Ευρώ);

Απάντηση: Σύμφωνα με την παράγραφο Δ της με Αριθ. Πρωτ. Κ2-3332/4-4-2011 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, σε υφιστάμενες εταιρείες κάθε μορφής των οποίων η σύσταση και λειτουργία έγινε πριν από την 4/4/2011 θα ακολουθείται η προϊσχύουσα διαδικασία, δηλαδή η διαδικασία που ίσχυε μέχρι την 4-4-2011 και οι σχετικές καταχωρήσεις θα γίνονται στα αντίστοιχα Μητρώα ή Βιβλία Εταιρειών. Για αυτές τις εταιρείες, το Γ.Ε.ΜΗ. δεν αποτελεί μητρώο, από την καταχώρηση στο οποίο επέρχονται τα έννομα αποτελέσματα αυτής. Αυτό σημαίνει ότι για όποια μεταβολή καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. (δηλαδή για μεταβολές των ήδη υπαρχόντων στοιχείων των εταιρειών αυτών) δεν εισπράττονται τέλη καταχώρησης. Παρατήρηση: Υποχρέωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν υφίσταται για τις ίδιες τις εταιρείες. Υφίσταται ωστόσο υποχρέωση για τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. να ενημερώνουν το Γ.Ε.ΜΗ. όταν υπάρχει αλλαγή των ακροθιγών στοιχείων που έχουν μεταπέσει, χωρίς χρέωση του ενδιαφερομένου.

17. Υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ατομικών επιχειρήσεων που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα;

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 3419/2005, οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. προαιρετικά.

18. Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας σύστασης εταιρειών που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των ΥΜΣ.

Απάντηση: Περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με εταιρείες που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των ΥΜΣ: Σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων με αριθ. Πρωτ. ΠΟΛ 1081/8-4-2011 και της εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με Αριθ. Πρωτ. Κ1-1319/29-4-2011, αυτές οι εταιρίες πρώτα λαμβάνουν αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και στη συνέχεια Α.Φ.Μ. από τη ΔΟΥ.

Κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011, η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. διαβιβάζει ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία την εκδοθείσα βεβαίωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. στα κατά τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., ενώ εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών ακολουθεί η διαβίβαση εντύπου αντιγράφου του καταστατικού της εταιρείας. Επιπλέον για τις ΕΠΕ συντάσσει και αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση για τη σύσταση της ΕΠΕ και την καταχώρηση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., κατάλληλα προσαρμοσμένη. Για την εν λόγω ανακοίνωση δεν καταβάλλονται τέλη δημοσίευσης.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 13 του ν. 3853/2010, οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν κάθε άλλης αποκλίνουσας καταχώρησης στα Μητρώα ή Βιβλία προσωπικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, τα οποία διατηρούνται μόνο ως αρχεία ανάκλησης δεδομένων. Η διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων-εγγράφων σε αυτά εξυπηρετεί την υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας μέχρι την πλήρη μεταφορά – μετάπτωσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. και την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος.

19. Πώς συστήνονται εταιρίες με αντικείμενο τα φωτοβολταϊκά;

Απάντηση: Όσες υπό σύσταση εταιρείες επιθυμούν να δηλώσουν ως κύρια δραστηριότητά τους την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα, ενώ δεν έχουν ακόμη τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο για την εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιείται η εν λόγω δραστηριότητα, περνούν από την Υπηρεσία Μιας Στάσης κανονικά, δηλώνοντας σαν κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Μ3 τον 35.11.10.09 και σαν έδρα την κατοικία ενός από τα μέλη της υπό σύσταση εταιρείας. Δεν δηλώνουν σε καμία περίπτωση κωδικό (ΚΑΔ) τον 41.20.20.01 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ.33 παρ.4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους» ή τον 41.20.20.02 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ.33 παρ.4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους». Στη συνέχεια, μετά τη λήψη ΑΡΓΕΜΗ και ΑΦΜ από την Υπηρεσία Μιας Στάσης, μπορούν να προχωρήσουν στην εύρεση του χώρου όπου θα γίνει η εγκατάσταση και στη λήψη της σχετικής άδειας για έγκριση λειτουργίας, οπότε και θα προβούν στην εγκατάσταση των φωτοβολταικών (πάνελ). Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, προσέρχονται στην αρμόδια ΔΟΥ και κάνουν μεταβολή, δηλώνοντας την τοποθεσία της εγκατάστασης των πάνελ ως “υποκατάστημα”. Εάν βέβαια εν τω μεταξύ έχουν και γραφεία, είτε στο χώρο της εγκατάστασης είτε αλλού εκτός των κατοικιών των ιδρυτών, στη δήλωση της μεταβολής στη ΔΟΥ θα συμπεριλάβουν τη νέα έδρα

Αρχή Σελίδας