tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo
728x90

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών  διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων»
ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

1. Ποιους αφορά:

Το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίµων (απλούς χειριστές) που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, µεταφέρουν, διακινούν τρόφιµα ή ασχολούνται µε το λιανικό εµπόριο, τη διάθεση τροφίµων, τη µαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή µεταποίησης τροφίµων.
Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται µε χειρισµό τροφίµων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17- 08-07.

Να σηµειωθεί ότι η ανωτέρω ΥΑ δεν προβλέπει διαδικασία αυτοεκπαίδευσης και ως εκ τούτου α) άτοµα που πρόκειται στο µέλλον να συνάψουν σχέση εργασίας µε τον εργοδότη-επιχείρηση τροφίµων ή/και β) άνεργοι και που όλοι οι ανωτέρω θα έχουν θέση στην επιχείρηση ως «χειριστές τροφίµων» κατά την έννοια της ΥΑ 14708/2007 δεν δύναται να συµµετάσχουν στα ανωτέρω προγράµµατα του ΕΦΕΤ βάσει της σχετικής διαδικασίας που ορίζεται στην εν λόγω ΥΑ.

2. Ποιοι από το προσωπικό εξαιρούνται

Από την υποχρέωση παρακολούθησης των ανωτέρω προγραµµάτων δύναται να εξαιρείται µόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράµµατος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόµενος είναι επαρκώς καταρτισµένος σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου συναφούς κατά περίπτωση τοµέα των τροφίµων.

3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση

Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

4. Περιγραφή:

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Τα προγράμματα επιπέδου 1 αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Η ελάχιστη διάρκεια είναι 10 ώρες, που πραγματοποιούνται σε δύο απογεύματα από τις 15.00μ.μ. έως τις 20.00μ.μ . Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Θεματικές ενότητες:

ΗΜΕΡΑ 1η :

 1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
 2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
 3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
 4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων

ΗΜΕΡΑ 2η

 1. Το Εργασιακό Περιβάλλον
 2. Πρακτικές καθαρισμού
 3. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
 4. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Κόστος συμμετοχής:  30€ + 20€ για τα μέλη του ΕΕΑ   και  30€ + 30€  για τα μη μέλη

Κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του  Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών  στην τράπεζα Eurobank

Αριθμός Λογαριασμού:  0026.0240.30.0201512074
IBAN: GR6602602400000300201512074

Στην αιτιολογία της κατάθεσης είναι υποχρεωτική η αναγραφή της επωνυμίας της επιχείρησης

– Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Εκπαίδευσης ΕΦΕΤ.
– Το κόστος συμμετοχής προκαταβάλλεται στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
– Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα σεμιναρίων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
– Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται είτε στις αίθουσες σεμιναρίων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών , είτε με τηλεκατάρτιση με τη χρήση της πλατφόρμας ZOOM.

 

Πρωτόκολλο και Δήλωση Συμμετοχής στα Σεμινάρια ΕΦΕΤ του ΕΕΑ μέσω διαδικτύου

Διαβάστε προσεκτικά το πρωτόκολλο συμμετοχής στα Σεμινάρια ΕΦΕΤ του ΕΕΑ μέσω διαδικτύου και εφόσον το αποδέχεστε συμπληρώνετε τη «ΔΗΛΩΣΗ στα Σεμινάρια ΕΦΕΤ του ΕΕΑ μέσω διαδικτύου» που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου.

Τρόπος Συμμετοχής

Η συμμετοχή στα Σεμινάρια ΕΦΕΤ που διοργανώνει το  ΕΕΑ θα πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου με την χρήση  της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Η σύνδεση  με την πλατφόρμα ΖΟΟΜ θα πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου (link) που θα σας αποστείλουμε στο προσωπικό σας email.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνδεθείτε και να παρακολουθήσετε τα Σεμινάρια του ΕΦΕΤ που διοργανώνει το  ΕΕΑ μέσω διαδικτύου είναι να διαθέτετε ηλεκτρονικό υπολογιστή με  μικρόφωνο, κάμερα και ηχεία (ή ακουστικά). Εναλλακτικά μπορείτε να  συνδεθείτε με το κινητό σας εφόσον είναι smart phone και εφόσον έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή ΖΟΟΜ από εδώ https://zoom.us/download

Προσέλευση

Η ημέρα και η ώρα των Σεμιναρίων ΕΦΕΤ του ΕΕΑ μέσω διαδικτύου σας θα ανακοινωθεί μέσω email.

Ταυτοποίηση

Μετά την σύνδεσή σας με την χρήση του συνδέσμου (link) που θα σας αποσταλεί στο προσωπικό σας email, θα σας ζητηθεί το δείξετε στην κάμερα του υπολογιστή ή του κινητού σας την αστυνομική σας ταυτότητα ή διαβατήριο.

Συμμετοχή

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα πρέπει να έχετε την κάμερα και το μικρόφωνο ανοικτά και να ακολουθείτε τις οδηγίες που θα σας δίνονται από τον Εισηγητή μέχρι την ολοκλήρωση του σεμιναρίου. Δεν θα αποχωρείτε από το σεμινάριο αν δεν πάρετε έγκριση από τον Εισηγητή. Για να αποχωρήσετε θα πρέπει να σηκώσετε το χεράκι της τηλεδιάσκεψης

Προσοχή !! Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή γίνει διακοπή της σύνδεσής σας ή δεν μπορέσετε να συνδεθείτε στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα τότε θα μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 2103380233,235 .Σε μια τέτοια περίπτωση και εφόσον το πρόβλημα δεν λυθεί την ημέρα του σεμιναρίου θα  συμμετέχετε μια άλλη ημέρα , που θα σας υποδειχθεί ,στο σεμινάριο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Υπεύθυνος προγράμματος:Νίκος Γιαννακούλιας   τηλ: 210 3380276

Πληροφορίες: Νίκος Γιαννακούλιας   τηλ: 210 3380276

e-mail :[email protected]

Πανεπιστημίου 44 – Χαρ. Τρικούπη
106 79 ΑΘΗΝΑ

 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

Ποια είναι τα βήματα από την αίτηση έως την Πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ?

 • ΒΗΜΑ 1Ο υποβολή αίτησης παρακολούθησης σεμιναρίου
 • ΒΗΜΑ 2ο παρακολούθηση σεμιναρίου και λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης
 • ΒΗΜΑ 3Ο διοργάνωση εξετάσεων από τον ΕΦΕΤ
 • ΒΗΜΑ 4Ο Πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ

 

 


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Πως υποβάλλεται η αίτηση;

α) Ηλεκτρονικά στο [email protected]

β) Με φυσική παρουσία στο πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου (Ελευθερίου Βενιζέλου 44, 2ος όροφος)

 1. Τι στοιχεία συμπληρώνω στην αίτηση;

– Στην αίτηση συμπληρώνετε τα στοιχεία της επιχείρησης καθώς και τα προσωπικά στοιχεία του/των εκπαιδευομένων. Αν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περισσότεροι από ένας, στην σελίδα 2 της αίτησης μπορείτε να σημειώνετε την σειρά με την οποία θα παρακολουθούν το σεμινάριο σε κάθε τμήμα, δηλαδή όλοι μαζί σε ένα τμήμα /ένας-ένας / γκρουπ.

 1. Τι έγγραφα υποβάλλουμε/καταθέτουμε στο ΕΕΑ;

– Στο ΕΕΑ θα υποβάλλεται 1) την αίτηση συμπληρωμένη με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και 2) τη δήλωση συγκατάθεσης 3) το αντίγραφο κατάθεσης από την Τράπεζα.

 1. Η κατάθεση για το κόστος συμμετοχής μπορεί να γίνει και μετά την υποβολή της αίτησης;

– Όχι. Το παραστατικό της τράπεζας για την πληρωμή του κόστους συμμετοχής υποβάλλεται μαζί με την αίτησή  σας. Η αίτηση χωρίς πληρωμή δεν είναι αποδεκτή.

 1. Λαμβάνουμε κάποιο αποδεικτικό με την υποβολή/κατάθεση της αίτησης;

– Εάν υποβάλλετε την αίτησή σας αυτοπροσώπως στο ΕΕΑ, μετά την κατάθεση της αίτησής σας χορηγείται αντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου.

– Εάν υποβάλλετε την αίτησή σας online, γίνεται πρωτοκόλληση της αίτησης άμεσα και αντίγραφο βεβαίωσης πρωτοκόλλου αποστέλλεται στο email της επιχείρησης, όπως μας έχετε δηλώσει στην αίτηση σας.

 1. Πως ενημερωνόμαστε για την παρακολούθηση των σεμιναρίων (ημέρες-ώρες);

-θα σας ενημερώσουμε μέσω του email σας, όπως μας το έχετε δηλώσει στην αίτησή σας καθώς και τηλεφωνικώς για επιβεβαίωση/υπενθύμιση.

– αν έχει δηλωθεί email και της επιχείρησης και του εργαζομένου, θα σταλεί στην επιχείρηση με email. Ακολούθως και η τηλεφωνική επικοινωνία θα γίνει με την επιχείρηση.

 1. Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και τις δύο ημέρες του σεμιναρίου (10 ώρες);

-Ναι. Η βεβαίωση παρακολούθησης χορηγείται μόνο σε  όσους/ες  παρακολουθούν και τις δέκα (10) ώρες του σεμιναρίου.

 1. Πώς λαμβάνω την βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου;

-Μέσω του email σας ή με φυσική παρουσία στο ΕΕΑ (Ελευθερίου Βενιζέλου 44, 2ος όροφος). Για την παραλαβή θα πρέπει να επιδείξετε το δελτίο ταυτότητάς σας ή να εξουσιοδοτήσετε (με γνήσιο της υπογραφής σας) τρίτο πρόσωπο να παραλάβει την βεβαίωση παρακολούθησης.

-Η βεβαίωση παρακολούθησης είναι ονομαστική. Αν ο εργαζόμενος έχει δηλώσει στην αίτηση το προσωπικό του email, η βεβαίωση παρακολούθησης θα αποσταλεί απευθείας στον εργαζόμενο. Αν ο εργαζόμενος ΔΕΝ έχει δηλώσει στην αίτηση το προσωπικό του email, η βεβαίωση παρακολούθησης θα αποσταλεί στην επιχείρηση.

 1. Σε πιθανό έλεγχο με καλύπτει η Βεβαίωση πρωτοκόλλου μέχρι να ολοκληρώσω την παρακολούθηση του σεμιναρίου;

   – Ναι σας καλύπτει

 1. Με καλύπτει η Βεβαίωση παρακολούθησης μέχρι να πάρω την Πιστοποίηση του ΕΦΕΤ;

  – Ναι σας καλύπτει

 1. Πως θα πάρω την πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ;

-Εφόσον παρακολουθήσετε επιτυχώς το σεμινάριο στο ΕΕΑ θα πρέπει να συμμετάσχετε στις εξετάσεις που πραγματοποιεί ο ΕΦΕΤ.

  –Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά. Οι εξετάσεις  πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου από τον ΕΦΕΤ.

– Οι εξετάσεις του ΕΦΕΤ πραγματοποιούνται μία φορά κάθε έτος, συνήθως αρχές Δεκεμβρίου

– Για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ δεν χρειάζεται να πράξετε κάτι επιπλέον. Το ΕΕΑ ενημερώνει σχετικά τον ΕΦΕΤ και θα ειδοποιηθείτε με email και τηλεφωνικώς από τον ΕΦΕΤ για την ημερομηνία, τόπο και ώρες της εξέτασης.

– Η Πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ θα σας αποσταλεί τελικώς από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, με ταχυδρομείο, στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει. Επισημαίνετε ότι το Πιστοποιητικό από τον ΕΦΕΤ εκδίδεται στο όνομα του εργαζομένου και όχι της επιχείρησης.

 1. Εκδίδεται κάποιο παραστατικό για την πληρωμή του σεμιναρίου από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο;

-Εάν την πληρωμή πραγματοποίησε η επιχείρηση, εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στα στοιχεία της επιχείρησης το οποίο αποστέλλεται Ταχυδρομικώς.

-Εάν την πληρωμή πραγματοποίησε ο εργαζόμενος εκδίδεται απόδειξη δαπάνης με τα στοιχεία του φυσικού προσώπου, το οποίο αποστέλλεται Ταχυδρομικώς στον εργαζόμενο.

 1. Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ΕΦΕΤ του ΕΕΑ περιλαμβάνει και το παράβολο των εξετάσεων του ΕΦΕΤ;

-Το παράβολο του ΕΦΕΤ, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ (αρ. 279/16.05.2013), ανέρχεται σε 30€ ανά καταρτισθέντα, το οποίο περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής στο Σεμινάριο του ΕΕΑ, δηλαδή περιλαμβάνεται στο ποσό που καταθέσατε στον λογαριασμό του  Επαγγελματικού  Επιμελητηρίου Αθηνών.