∆ήλωση Προέδρου Ε.Ε.Α κυρίου Γιάννη Ρεκλείτη για το αποτέλεσµα των εκλογών

Ο επιχειρηµατικός κόσµος, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι µικροµεσαίοι που βίωσαν συνθήκες οικονοµικής ασφυξίας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της µακράς προεκλογικής περιόδου,

Αθήνα   18/6/2012

∆ήλωση Προέδρου Ε.Ε.Α κυρίου Γιάννη Ρεκλείτη για το αποτέλεσµα των εκλογών

 

Ο επιχειρηµατικός κόσµος, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι µικροµεσαίοι που βίωσαν συνθήκες οικονοµικής ασφυξίας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της µακράς προεκλογικής περιόδου, θεωρούν ότι η ετυµηγορία των πολιτών µπορεί να αποτελέσει το «οξυγόνο» για τη χώρα, την οικονοµία και τον κάθε έλληνα χωριστά.

Ο κόσµος της αγοράς επισηµαίνει ότι δεν υπάρχει ούτε µια µέρα για χάσιµο. Τα µέτρα που θα επιτρέψουν στην επιχειρηµατικότητα να βγει από το σηµερινό τέλµα, πρέπει να εφαρµοστούν από την επόµενη µέρα σχηµατισµού της νέας κυβέρνησης.