Άρθρο Γ. Βαφειαδάκη: Η γνώση αποτελεί δύναμη για τις επιχειρήσεις

Άρθρο Γιάννη Βαφειαδάκη, Υπεύθυνου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Ε.Ε.Α.


Είναι κοινά παραδεκτό ότι οι επιχειρήσεις της χώρας –και κυρίως οι μικρομεσαίες- βιώνουν επί σειρά ετών μια πρωτοφανή κρίση, μέσα στην οποία έχουν δεχτεί σοβαρά πλήγματα. Το πλέον ανησυχητικό όμως είναι ότι δεν φαίνεται για την ώρα φως στην άκρη του τούνελ. Ενώ λοιπόν είναι σε εξέλιξη η μάχη επιβίωσης των επιχειρήσεων μας, νέα δεδομένα διαμορφώνουν μία πρωτόγνωρη κατάσταση που οφείλουμε όλοι να την ερμηνεύσουμε σωστά και κυρίως να προσαρμοσθούμε έγκαιρα. Αναφέρομαι στη νέα εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και της ρομποτικής, η οποία φέρνει καινούριες προκλήσεις, επιπλέον δυσκολίες αλλά ταυτόχρονα και δυνατότητες.

Σε μια τέτοια περίοδο, η συνεχής προσπάθεια εναρμόνισης με τις νέες απαιτήσεις, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων και την αναζήτηση νέων πεδίων διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των Επιχειρήσεων αναδεικνύονται σε προϋποθέσεις διασφάλισης του μέλλοντος μας. Κανείς ποτέ δεν επιβίωσε από τον εντοπισμό μόνο των προβλημάτων και την κατήφεια ή τον φόβο για το μέλλον, όσο και αν εύλογα μπορεί να υπάρχουν. Σήμερα πιο επιτακτικά παρά ποτέ, χρειάζεται η γνώση των δυνατοτήτων  που υπάρχουν από Προγράμματα του ΕΣΠΑ. Γι’ αυτό είναι καθοριστικό να υπάρχει πριν απ’ όλα σωστή και έγκαιρη ενημέρωση και ακριβώς αυτή την αναγκαιότητα εξυπηρετούν ενημερωτικές εκδηλώσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σε αυτό το πλαίσιο δράσης του μεγαλύτερου Επιμελητηρίου της χώρας, εντάσσεται και η  ανοικτή, ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13-2, στις 17:00 από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ) που είναι εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ. Στην εκδήλωση αυτή θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση από τα πλέον καταρτισμένα στελέχη για τα Προγράμματα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» και «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014- 2020.

Τα Προγράμματα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» και «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα Προγράμματα, ιδιαίτερα για την ενίσχυση Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων. Απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων από το λιανικό εμπόριο μέχρι τις υπηρεσίες Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και Υγείας. Μπορούμε και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε για τον εκσυγχρονισμό των Μηχανημάτων και του εξοπλισμού που χρειαζόμαστε, την ψηφιακή προβολή, την υλοποίηση Τεχνικών Μελετών, το branding και αλλού. Προβλέπουν ποσοστό χρηματοδότησης τουλάχιστον 50% που μπορεί να φτάσει στο 65% υπό όρους.

Πρόκειται εν ολίγοις για σημαντικά Προγράμματα ενίσχυσης των Επιχειρήσεων και για αυτό χρειάζεται πλήρης ενημέρωση και έγκαιρη προετοιμασία για την υποβολή προτάσεων. Είναι μία ακόμα πρωτοβουλία του Ε.Ε.Α. που αποδεικνύει έμπρακτα ότι στηρίζει τα μέλη του και γενικότερα την επιχειρηματικότητα.  Σ’ αυτή την κατεύθυνση άλλωστε, έχει κινηθεί έως τώρα το Επιμελητήριο μας και οι δράσεις του θα ενταθούν ακόμα περισσότερο στο μέλλον, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να συμβάλουν με την σειρά τους στη μεγάλη προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης.

Ταυτόχρονα, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε ώστε κατά παρέκκλιση της φιλοσοφίας των Προγραμμάτων, να μην αποκλείονται πραγματικά Μικρές Επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα με τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, όπου η πρόβλεψη να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής χρηματοδότησης κατ’ ελάχιστον πέντε ετήσιες μονάδες ( ΕΜΕ ) αποκλείει την μεγάλη πλειοψηφία των Φροντιστηρίων πανελλαδικά. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς συνάδελφους και οφείλουμε όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα περιθώριο για αποκλεισμούς, ειδικά λόγω τυπικών προϋποθέσεων. Μέλημα μας πρέπει να είναι η στήριξη και η ενίσχυση όλων των ενδιαφερομένων, καθώς μόνον έτσι μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Όχι μόνο για τον κλάδο αλλά συνολικά για την οικονομία και τη χώρα.