Δήλωση του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κυρίου Γιάννη Ρεκλείτη για την εθνική δοκιμασία των νέων εκλογών

Η παταγώδης αποτυχία του πολιτικού προσωπικού της χώρας να απαγκιστρωθεί από προσωπικές και

Αθήνα 16/5/2012

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
      

Η παταγώδης αποτυχία του πολιτικού προσωπικού της χώρας να απαγκιστρωθεί από
προσωπικές και κοµµατικές φιλοδοξίες θέτει σε άµεσο κίνδυνο την ικανότητα της χώρας να
ανταποκριθεί στις οικονοµικές της υποχρεώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Ταυτόχρονα, η εξέλιξη αυτή δηµιουργεί ασφυκτικές συνθήκες πίεσης για τους πολίτες που θα
προσέλθουν να ψηφίσουν για δεύτερη φορά, και µάλιστα υπό την αυξανόµενη απειλή µιας
χρεωκοπίας.

Μοναδική ελπίδα τώρα είναι να επιδείξει το εκλογικό σώµα την ωριµότητα που δεν επέδειξαν
οι εκλεγµένοι εκπρόσωποί του και να κρατήσει την Ελλάδα στο µόνο σίγουρο, αν και
δύσκολο δρόµο της ανάπτυξης, το δρόµο της Ευρώπης.