Διορθώσεις στη ρύθμιση των 120 δόσεων και αμοιβή με εργόσημο

Του Οικονομικού Επόπτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, φοροτεχνικού, Παναγιώτη Παντελή

Σε συνεργασία με τους φοροτεχνικούς Ηλία Χατζηγεωργίου και Παναγιώτη Τσουκαλά-Τζίκα


Ο Ιούνιος έφτασε στο τέλος του, αλλά στην εκπνοή του επιφύλασσε μια ευχάριστη έκπληξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν οφειλές προς την εφορία:

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ανακοινώθηκε χθες, θα μπορούν να ενταχθούν στον μέγιστο αριθμό των δόσεων του Ν.4611/2019 και τα νομικά πρόσωπα που έχουν ακαθάριστα έσοδα τη χρήση 2017 έως 2.000.000 ευρώ. Επίσης, θα μπορούν να ενταχθούν όσα νομικά πρόσωπα έχουν ήδη αιτηθεί και ενταχθεί στις 24 ή 36 δόσεις, ζητώντας επαναπροσαρμογή της ρύθμισης, άρα και της δόσης. Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει διακοπή, το όριο του τζίρου θα λαμβάνεται βάσει της τελευταίας κλεισμένης χρήσης πριν τη διακοπή. Έτσι διορθώνεται μια αδικία που είχαμε τονίσει σε προηγούμενα άρθρα μας, ότι η ρύθμιση λειτουργούσε με δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Το μόνο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι το εάν θα υπάρχει όριο ακαθάριστων εσόδων για τα νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη το 2018 και ταυτόχρονα έχουν και οφειλές που μπορούν να ενταχθούν στον νόμο. Θεωρούμε αυτονόητο ότι κι αυτές δεν θα μείνουν εκτός, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαριστεί στις οδηγίες που θα δοθούν.

Με την ίδια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου διορθώνεται άλλη μία παρασπονδία της αρχικής εφαρμογής της ρύθμισης:

Με τις αλλαγές θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση και όλες οι υποθέσεις ελέγχου, αλλά και γενικότερα βεβαιωμένων φόρων που αφορούν τις χρήσεις 31/12/2018 και πίσω, με μόνη προϋπόθεση να έχουν βεβαιωθεί πριν την υπαγωγή της αίτησης σε ρύθμιση. Έτσι διορθώνεται το παράλογο του πράγματος που είχαμε τονίσει στο άρθρο μας Ρύθμιση 120 δόσεων προς τις Δ.Ο.Υ.: σημεία που αξίζουν προσοχής, ότι μέχρι τώρα εντάσσονταν τα αποτελέσματα του ελέγχου χρήσεων 2014 και μετά και δεν εντάσσονταν τα αποτελέσματα των χρήσεων 2013 και πίσω, τα οποία είχαν κοινοποιηθεί στα τέλη του 2018.

Κατά τα άλλα, στο καθιερωμένο μας εβδομαδιαίο ραντεβού, θα ασχοληθούμε με την αμοιβή και ασφάλιση που λαμβάνουν πρόσωπα τα οποία κάνουν κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα, συνήθως περιστασιακά, και αμείβονται με ειδική επιταγή, τη γνωστή σε όλον τον κόσμο ως εργόσημο. Θα αναλύσουμε τι είναι το εργόσημο, ποιες εργασίες υπάγονται στο εργόσημο, πως καταβάλλεται, αλλά και πως εξαργυρώνεται, πως γίνονται οι κρατήσεις. αλλά και σε ποιους κωδικούς πηγαίνει στη φορολογική δήλωση Ε1 και πώς φορολογείται.

Ας το δούμε όμως πιο αναλυτικά, απαντώντας στα σχετικά ερωτήματα:

• Ποιες εργασίες υπάγονται στο εργόσημο;

Βάσει του πιο πρόσφατου νόμου σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4144/2013 οι εργασίες που υπάγονται στο εργόσημο είναι οι εξής:

1. Το κατ΄ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες φροντίδας, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες

i. οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά: οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, οδηγοί)

ii. οι κηπουρικές εργασίες

iii. η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών

iv. η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες

v. οι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση

vi. η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας)

vii. οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες

viii. η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων

ix. οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος)

2. Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας

3. Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2639/1998 (Α΄ 205)

4. Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής, με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη

5. οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων κατ΄ οίκον ή σε άλλο χώρο

6. οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market)

Επιπλέον, με τις τελευταίες αλλαγές βάσει του άρθρου 129 του Ν.4611/2019 και της Εγκυκλίου του ΕΦΚΑ 49/2018, προστίθενται και οι εξής εργασίες στο εργόσημο :

· Το απασχολούμενο προσωπικό από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού κερδοσκοπικά ή μη, αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων στα γήπεδα παντός είδους αθλητικών αγώνων, αμειβόμενο με την ώρα, την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα.

· Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων αθλημάτων επαγγελματικής κατηγορίας στους οποίους συμμετέχουν Α.Α.Ε.

· Οι απασχολούμενοι ως κομπάρσοι σε τηλεοπτικές εκπομπές ή παραγωγές κινηματογραφικών ταινιών ή διαφημίσεων που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα

· Οι περιστασιακά απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα και δεν απασχολούνται ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλη εταιρείας

· Το προσωπικό συνοδείας το οποίο παρέχει υπηρεσίες για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία τα οποία συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για ΑΜΕΑ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν. 2646/1998 (Α΄ 236)

• Πως γίνονται οι κρατήσεις στο εργόσημο;

Οι κρατήσεις που γίνονται στο εργόσημο είναι 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου και καλύπτουν:

– 14,45% για τον κλάδο σύνταξης

– 4,65% για τον κλάδο ασθένειας σε είδος

– 0,86% για τον κλάδο ασθένειας σε χρήμα

– 4,32% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης

– 0,72% για τον τ. ΟΕΚ.

Έτσι λοιπόν, οι μέρες ασφάλισης προκύπτουν ύστερα από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών που έχουν παρακρατηθεί μέσω του εργοσήμου, με τις εισφορές που αντιστοιχούν στο ημερομίσθιο ενός ανειδίκευτου εργάτη.

Εάν κάποιος θελήσει να βρει πόσο θα του κοστίσει μια εργασία συνολικά, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού τον κρατήσεων, μπορεί να υπολογίσει την καθαρή αμοιβή x 1,333, ώστε να βρει την ονομαστική αξία του εργοσήμου.

Δηλαδή, καθαρή αμοιβή 300€ x 1,333 = 400 € (Ονομαστική αξία Εργόσημου).

• Ποιος εκδίδει το εργόσημο;

Υπόχρεος για την έκδοση του εργοσήμου είναι ο εργοδότης, ο οποίος μέσω των τραπεζών και των ΕΛΤΑ μπορεί να εκδώσει την ειδική επιταγή «Εργόσημο», έχοντας μαζί του Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που θελήσει η εξαργύρωση του εργοσήμου να γίνει με πίστωση στον λογαριασμού του εργαζομένου, θα πρέπει ο εργοδότης να προσκομίσει περαιτέρω το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του εργαζομένου. Τέλος, ο χρόνος ισχύος του εργοσήμου είναι 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.

Σε ποια κλίμακα φορολόγησης υπάγεται η αμοιβή από εργόσημο;

Η αμοιβή από εργόσημο υπάγεται στη γνωστή κλίμακα των μισθωτών:

Μάλιστα, όσοι αμείβονται με εργόσημο, έχουν δικαίωμα έκπτωσης των καταναλωτικών δαπανών που προβλέπει το άρθρο 16 του Ν. 4172/2013.

• Σε ποιο κωδικό του Ε1 συμπληρώνεται η αμοιβή από εργόσημο;

Στους κωδικούς 309-310 του πίνακα 4, περίπτωση εισοδημάτων Α), ο αμειβόμενος με εργόσημο θα βρει προ-συμπληρωμένο το ποσό των καθαρών αμοιβών που έχει εισπράξει από εργασία με εργόσημο.

• Τι γίνεται σε περίπτωση που το καθαρό ποσό αμοιβής από εργόσημο δεν εμφανίζεται στους κωδικούς 309-310;

Για την ορθή επανάληψη, ο αμειβόμενος μπορεί να πάρει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση με όλες τις καταβληθείσες εισφορές στο τέλος κάθε έτους από τον αντίστοιχο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που τα αναγραφόμενα ποσά της κατάστασης δεν είναι προ-συμπληρωμένα στους κωδικούς 309-310, μπορεί να βάλει το σύνολο των καθαρών αμοιβών από εργόσημο στους κωδικούς 343-344 και να επιλέξει την περίπτωση του εργόσημου. Για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της δήλωσής του όμως, θα πρέπει να προσκομίσει και το αντίστοιχο έγγραφο στην αρμόδια ΔΟΥ.

Πηγή: www.e-forologia.gr