ΕΕΑ: Συνάντηση για τα βραβεία Επιχειρηματικότητας – βίντεο

Συνάντηση για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στην άμιλλα των βραβείων «Βιώσιμης-Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» που οργανώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας, είχε η Επιτροπή Βραβεύσεων, στις 6 Απριλίου 2016.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων: 29/04/2016

Συνάντηση για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στην άμιλλα των βραβείων «Βιώσιμης-Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» που οργανώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας, είχε η Επιτροπή Βραβεύσεων, στις 6 Απριλίου 2016.

Η πρόσκληση απευθύνονταν και σε επιχειρήσεις μέλη του ΕΕΑ καθώς και σε επιχειρήσεις του κλάδου παροχής υπηρεσιών που δεν εντάσσονται σε κάποιο Επιμελητήριο, που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 1-9 εργαζόμενοι
 • Μικρές επιχειρήσεις: 10 – 49 εργαζόμενοι

Στο διαγωνισμό θα δοθούν συνολικά 15 Βραβεία:

 • 5 βραβεία για τους ελεύθερους επαγγελματίες,
 • 5 Ειδικά για τους πολύ μικρούς,
 • 5 Ειδικά για τους μικρούς,

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, τόνισε μεταξύ άλλων ότι το ΕΕΑ καινοτομεί με τη βράβευση της επιχειρηματικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οποία διαφέρει από τη βράβευση των μεγάλων επιχειρήσεων. Οι βραβεύσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία, στην οικονομία και στην ανάπτυξη και ζητάμε από τους κλάδους να προτείνουν επιχειρήσεις καινοτόμες που αξίζει να βραβευτούν. Στόχος μας είναι να καθιερωθούν ως θεσμός σε όλη τη Χώρα και από όλα τα επιμελητήρια αυτή η πρωτοβουλία που ξεκίνησε το ΕΕΑ. Αναφέρθηκε δε στην ανάγκη να γίνουν μελέτες για κάθε επάγγελμα ώστε να μπορέσει κάθε κλάδος να αναβαθμιστεί μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Σε αυτή την προσπάθεια σε αυτή τη διεκδίκηση το ΕΕΑ θα είναι πάντα στο πλευρό των κλάδων.

Δείτε το βίντεο.

Εκ μέρους της Επιτροπής Βραβεύσεων μίλησε ο Πρόεδρός της κ. Γιάννης Βαφειαδάκης, επισημαίνοντας τη σημασία της συμμετοχής στις βραβεύσεις ενώ παρεμβάσεις έκαναν το μέλος της Επιτροπής και μέλος του ΔΣ του ΕΕΑ, κα Ελένη Γρυπάρη, ο πρόεδρος τη Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Νίκος Κογιουμτσής και ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, κ. Παύλος Πολιτάκης.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

 

Είδος βραβείου και επιχειρήσεις

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βιωσιμότητας και αντοχής στην οικονομική κρίση

1 1

1

Καινοτόμου επιχειρηματικότητας

1 1

1

Δικτύωσης – Συνεργατικότητας

1 1

1

Κοινωνικής υπευθυνότητας

1 1

1

Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας 1 1

1

Οι επιχειρήσεις που θα βραβευθούν στην κάθε κατηγορία βραβείου θα πρέπει να ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας του τομέα παροχής υπηρεσιών, για να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή κλαδική εκπροσώπηση στα βραβεία.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο θα απονείμει άλλα πέντε βραβεία, εκτός συναγωνισμού, στους ανωτέρω πέντε τομείς (ένα για κάθε τομέα), σε επιχειρήσεις που έχουν διακριθεί σε Πανελλαδικό επίπεδο.

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που θα βραβευτούν θα κερδίσουν:

 • Προβολή και αναγνωρισιμότητα από τα ΜΜΕ
 • Βράβευση των προσπαθειών τους για επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων
  ανάδειξη ως καλής πρακτικής «Βιώσιμης-Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» (π.χ. στην πλατφόρμα του ΕΕΑ, σε δράσεις προβολής και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, κ.λπ.)
 • Ευκαιρίες δικτύωσης στα δίκτυα που συμμετέχει το ΕΕΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους, είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προτάσεων, ήτοι 29/04/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Σχεδιασμού, Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Διαχείρισης προγραμμάτων ΜΜΕ του ΕΕΑ στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3380236 καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00.