Επιστολή Ε.Ε.Α. προς Υπ. Οικονομικών για διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων και τη μετακίνηση καταναλωτών

Δείτε τη σχετική επιστολή του Ε.Ε.Α. που υπογράφει ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου: