Επιστολή Ε.Ε.Α. προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε. κύριο Γεώργιο Κασιµάτη με θέμα «Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»

Κύριε Πρόεδρε, Σε συνέχεια του υπ’αριθ.275/ 26.1.2012 εγγράφου σας αναφορικά με την κα

Αθήνα, 27.1.2012

Κύριε Πρόεδρε,

                                    Σε συνέχεια του υπ’αριθ.275/ 26.1.2012 εγγράφου σας αναφορικά με την κατάσταση των λογαριασμών κατάθεσης των χρηματικών πόρων των Επιμελητηρίων, που υποχρεωτικά τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, και οι οποίοι προέρχονται αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών τους, και ενόψη του διαφαινόμενου υποχρεωτικού «haircut», θεωρώ απολύτως απαραίτητη την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Επιμελητηρίων της Χώρας για το θέμα καθώς και τους τρόπους αντίδρασής μας.                                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ