Έρευνα του ΕΕΑ για τα φροντιστήρια της Αττικής

Αποκαλυπτικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τα φροντιστήρια

Γονείς και μαθητές στρέφονται από τα «ιδιαίτερα» στην φροντιστηριακή εκπαίδευση και μάλιστα με βασικά παράγοντα επιλογής φροντιστηρίου όχι το κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό αλλά την ποιότητα του προσωπικού και το δείκτη επιδόσεων στις πανελλαδικές εξετάσεις!

 

Αποκαλυπτικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το Σεπτέμβριο το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για λογαριασμό της αστικής εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ με δ.τ. ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ΄΄, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Συγκεκριμένα :

 

– Στην περίοδο της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης το 65% των ερωτηθέντων θεωρούν ως το σημαντικότερο παράγοντα για την επιλογή ενός φροντιστηρίου την ποιότητα του προσωπικού, το 45% τις επιδόσεις και επιτυχίες των μαθητών, ενώ παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία το κόστος κατατάσσεται στην 3η θέση με ποσοστό 37%.

 

 

 

– Το ύψος των διδάκτρων δεν εμφανίζεται ούτε ως βασική αιτία αλλαγής κέντρου ξένων γλωσσών ή φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης από τη μια σχολική χρονιά στην επόμενη. Πρώτη αιτία παραμένει και εδώ η ποιότητα του προσωπικού σε ποσοστό 45%.

Μεγάλη είναι η μεταστροφή του μαθητικού πληθυσμού από τα ιδιαίτερα μαθήματα στο φροντιστήριο με το 17% των ερωτηθέντων να δηλώνουν πως πριν από το φροντιστήριο έκανε κάποιο ιδιαίτερο μάθημα.

– Είναι χαρακτηριστικό πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων προτιμά το φροντιστήριο από το ιδιαίτερο μάθημα, λόγω του χαμηλότερου κόστους, αλλά και της καλύτερης οργάνωσης και συνολικής κάλυψης των αναγκών του μαθητή.

Η μεγάλη πλειοψηφία και συγκεκριμένα το 72% από όσους συμμετείχαν στην έρευνα συμφωνούν με την πρόταση αντικατάστασης των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας με το σύστημα διανομής κουπονιών. Πρόκειται για επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ μέσω των οποίων θα είναι δυνατόν να χορηγούνται κουπόνια στις οικογένειες, βάσει κοινωνικών κριτηρίων, προκειμένου εκείνες να τα χρησιμοποιήσουν όπως επιθυμούν, ακόμα και στην ιδιωτική εκπαίδευση.

– Η μέση σχετική δαπάνη ανά οικογένεια για τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης ανέρχεται στο ποσό περίπου των 3.500 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 1/9 του μέσου οικογενειακού εισοδήματος κατά την τρέχουσα περίοδο.

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α κύριος Γιάννης Ρεκλείτης δήλωσε :

 

«Η χρηματοδότηση της έρευνας εντάσσεται στην διαρκή προσπάθεια του Ε.Ε.Α. να προσφέρει στα μέλη του τα απαραίτητα εργαλεία που θα οδηγήσουν σε αναβάθμιση των υπηρεσιών και προϊόντων τους. Με αυτές τις δράσεις το Επιμελητήριό μας, που είναι το μεγαλύτερο στη χώρα, επιδιώκει η συνδρομή των μελών του να έχει μια διαρκή προστιθέμενη αξία, ώστε να διέλθουν με όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες μέσα από τις συμπληγάδες της οικονομικής κρίσης και να προσφέρουν την εξειδικευμένη γνώση τους στους πολίτες, σε λογικό κόστος. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση του Συλλόγου Εκπαιδευτών Φροντιστών Αττικής να μειώσει τα δίδακτρα από την αρχή της σχολικής χρονιάς κατά 20 τοις εκατό, αποδεικνύει ότι η ελληνική επιχείρηση και ο ελεύθερος επαγγελματίας αφουγκράζονται το σφυγμό και τις ανάγκες της μέσης ελληνικής οικογένειας».