Μ. Καραμεσίνη στο ΕΕΑ: Η 2η ευκαιρία και οι πολιτικές απασχόλησης σε πλήρη ανάπτυξη

  • «Δίνουμε δεύτερη ευκαιρία σε ένα δυναμικό που πρέπει να αξιοποιηθεί και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του»
  • «Τα ποσά επιχορήγησης είναι αυτοτελώς ακατάσχετα έναντι τρίτων»

 

Ενημερωτική συνάντηση είχαν, στη συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου 2019, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) με την Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, κα. Μαρία Καραμεσίνη.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ευχαρίστησε τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τη σημασία που έχουν τα προγράμματα ενεργού απασχόλησης του οργανισμού για την επίτευξη των στόχων του επιμελητηρίου στην στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Δείτε το άνοιγμα της παρουσίασης από τον κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου

Η κ. Καραμεσίνη, αναφέρθηκε στην πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων και ειδικότερα του προγράμματος δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας τονίζοντας προς τους επαγγελματίες ότι «αυτή τη στιγμή, ο ΟΑΕΔ έχει ανοικτά, σε πλήρη ανάπτυξη, 11 προγράμματα, τα οποία καλείστε να τα αξιοποιήσετε ανάλογα με τον κλάδο και τις ανάγκες της επιχείρησης. Ο ΟΑΕΔ έχει υπόψη του τη μεγάλη κρίση που πέρασαν, ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν σφοδρά και πολλές έκλεισαν χωρίς να ευθύνονται οι ίδιες.

Σήμερα έχουμε την αγωνία να αντικρίσουμε την «επόμενη μέρα» αυτών των επιχειρήσεων. Τρέχουμε εναλλακτικά μοντέλα απασχόλησης. Ένα από αυτά είναι και το πρόγραμμα χρηματοδότησης 5.000 ανέργων του ΟΑΕΔ, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εξαιτίας της κρίσης. Τώρα μπορούν να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας. Δίνουμε δεύτερη ευκαιρία σε ένα δυναμικό που πρέπει να αξιοποιηθεί και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του. Ήδη έχουν υποβληθεί 1.700 αιτήσεις ένταξης. Τα κονδύλια είναι από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας  που κατέθεταν στον ΟΑΕΕ οι ασφαλισμένοι (10€ με την εισφορά), ο οποίος από το 2015 έπαψε να μειώνεται για να πληρωθούν συντάξεις».

Η παρουσίαση του προγράμματος από την κ. Μ. Καραμεσίνη

Η συνολική δαπάνη του προγράμματος θα ανέλθει έως το ποσό των 80 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από πόρους των δύο κλάδων του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτων Απασχολουμένων. Για το 2019 διατίθενται 30 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα

Η κα. Καραμεσίνη επεσήμανε τους όρους εισδοχής στο πρόγραμμα, κυριότεροι των οποίων είναι:

-Οι αυτοαπασχολούμενοι  να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και μέχρι έξι (6) μήνες πριν τη δημοσίευση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι έως 6/8/2018.

– να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο που προηγείται της δημοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 7/8/2018 έως 6/2/2019.

– να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 7/2/2019 και μετά.

-Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι κάτω από όρους.

– να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για ένα τουλάχιστον έτος.

– να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ΕΦΚΑ και να είναι ενήμεροι µε τους όρους της ρύθμισης.

-Όσοι τυχόν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα, και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

– να έχουν υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο.

-Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις
τους για άλλους τρεις (3) μήνες. Ωστόσο αν η επιχείρηση πάει καλά μπορεί να χρηματοδοτηθεί εκ νέου.

Ποσά επιχορήγησης:
α) έως 12.000€ για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και µέλη νομικών οντοτήτων µε ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο  τουλάχιστον 51%,
β) έως 9.000 Ευρώ/ανά µέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και
γ) έως 8.000 Ευρώ/ανά µέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Τα ποσά μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 36.000€.

-Αποκλείονται οι ΑΕ

-Τα ποσά επιχορήγησης είναι αυτοτελώς ακατάσχετα έναντι τρίτων

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανοικτός διάλογος και η κα. Καραμεσίνη απάντησε σε ειδικά θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Διάλογος των μελών του ΔΣ του ΕΕΑ με τη διοικήτρια του ΟΑΕΔ

 

Η προκήρυξη δεύτερης ευκαιρίας του 2019

 

Β