Με επιτυχία διεξήχθη για 2η φορά online Γενική Συνέλευση του ΠΣΣΑΣ με την πλατφόρμα του Ε.Ε.Α.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει σταθεί και στέκεται στο πλευρό των Κλάδων από την πρώτη στιγμή που η πανδημία ήρθε στην ζωή μας.

Έχοντας στήσει την κατάλληλη υποδομή, το Ε.Ε.Α. υποστηρίζει τους Κλάδους να διοργανώσουν διαδικτυακά τις γενικές τους συνελεύσεις με τρόπο ώστε να είναι απολύτως σύννομες. Στις 19/1/2021 διοργανώθηκε η Γενική Συνέλευση του ΠΣΣΑΣ, μέσω της πλατφόρμας του ΕΕΑ.

Διεξήχθη ψηφοφορία ανάμεσα στα συμμετέχοντας μέλη, με καταγραφή κάθε ψήφου. Τα μέλη που ήθελαν να μιλήσουν ζωντανά το έπραξαν, αφού συνδέθηκαν με το πάνελ την ώρα των ερωτήσεων. Όλες οι ερωτήσεις των μελών της συνέλευσης απαντήθηκαν από το προεδρείο. Η συμμετοχή των μελών ήταν υπό την έγκριση της διοίκησης του Σωματείου (π.χ. έλεγχος για ταμειακώς εντάξει μέλη). Γενικά η online Γενική Συνέλευση με τις υποδομές και την υποστήριξη του ΕΕΑ πραγματοποιήθηκε ως μια κανονική συνέλευση με φυσική παρουσία εξυπηρετώντας στα μέγιστα τα μέλη του ΕΕΑ.

Είναι γεγονός ότι τίποτα δεν υποκαθιστά την φυσική επαφή, στις δύσκολες στιγμές που περνάμε όμως η online διαδικασία εξυπηρετεί εξαιρετικά και το ΕΕΑ το γνωρίζει και θα συνεχίσει να κάνει το χρέος του.