Ν. Κογιουμτσής: H επιχειρηματικότητα και η κοινωνικοοικονομική της διάσταση

Παρουσία εκπροσώπων συνεργαζόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε, στις 4 Απριλίου 2019, η εκδήλωση του Job Center του δήμου Αθηναίων με θέμα: «Η Δυναμική Των Επιχειρήσεων στην Ανάπτυξη Του Ανθρώπινου Δυναμικού».

Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με την Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ και την Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης IRC (International Rescue Committee) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχολησιμότητας και της πρόσβασης στην εργασία για όλους.

Την εκδήλωση χαιρέτισε εκ μέρους του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Κογιουμτσής. Όπως τόνισε στον χαιρετισμό του, το ΕΕΑ είναι ευαισθητοποιημένο σε ζητήματα που αφορούν την απασχόληση η οποία είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για τη χώρα για να ξεφύγουμε από τα δέκα χρόνια κρίσης που έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά και κοινωνικής συνοχής. Βεβαίως για να αναπτύξουμε την απασχόληση θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις 700.000 που απέμειναν γιατί 250.000 έκλεισαν στον καιρό της κρίσης.

Δείτε το βίντεο με την ομιλία

Η εκδήλωση συμπεριέλαβε τοποθετήσεις εκπροσώπων επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών οργανισμών, δημόσιων φορέων καθώς και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο να αναδειχθούν οι σύγχρονες προκλήσεις και ο ρόλος των επιχειρήσεων και της κοινωνίας στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, ειδικών πολιτικών των επιχειρήσεων και κοινωνικών δράσεων, εξελίσσεται παράλληλα ως σημαντικός παράγοντας, τόσο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, όσο και για την πρόσβαση για όλους και όλες στην αγορά εργασίας.

Β