Ο Μήνας του Πόθεν Έσχες και του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Του Οικονομικού Επόπτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, φοροτεχνικού, Παναγιώτη Παντελή

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Παναγιώτη Τσουκαλά-Τζίκα


Το κλείσιμο του Οκτωβρίου αναμφίβολα αναμένεται ιδιαίτερα καυτό, αφού εκτός από την υποβολή δήλωσης του ΦΠΑ για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας τήρησης βιβλίων, θα πρέπει οι συνάδελφοι λογιστές – φοροτεχνικοί να τακτοποιήσουν δυο σημαντικές εκκρεμότητες:

A. Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων, το κοινώς λεγόμενο «Πόθεν Έσχες» και

B. Καταχώρηση στοιχείων για όλα τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες, που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Όσον αφορά τη δήλωση του λεγόμενου «Πόθεν Έσχες» η προθεσμία υποβολής του είναι έως και την 31/10/2019, αφού 29/07/2019 έληγαν οι δηλώσεις του φορολογικού έτους 2018. Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο άρθρο μας (βλ. άρθρο «Πόθεν Έσχες 2019»), οι υπόχρεοι υποβολής του εντύπου Πόθεν Έσχες είναι αυτοί που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν.3213/2003, μετά και την τελευταία του τροποποίηση από τον Ν.4571/2018.

Η υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων γίνεται στη σελίδα www.pothen.gr με τους κωδικούς taxis του υπόχρεου. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο υπόχρεος είναι σε έγγαμη σχέση ή έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, ακόμα και στην περίπτωση που βρίσκεται σε διάσταση, θα πρέπει να συμπεριλάβει και τα στοιχεία του συζύγου ή του άλλου Μ.Σ.Σ. και στη συνέχεια να εισέλθει στην ιστοσελίδα του www.pothen.gr με τους κωδικούς taxis του, για να κάνει επιβεβαίωση της οριστικοποίησης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται με τα ποσά των υπολοίπων για όσους δεν υποβάλλουν για πρώτη φορά τη δήλωση του Πόθεν Έσχες, καθώς το σύστημα στη φετινή δήλωση κάνει ανάκτηση των υπολοίπων από την προηγούμενη δήλωση.

Όσον αφορά τα πρόστιμα και τις κυρώσεις εκπρόθεσμης δήλωσης, ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης, καθώς και μη υποβολής με το νέο Ν.4571/2018 παραμένουν το ίδιο αυστηρά. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, εντός 30 ημερών από την πάροδο της προθεσμίας, η υποβολή γίνεται ύστερα από πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου των 200€, για τους υπόχρεους υποβολής στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α, και 100€ για τους υπόλοιπους. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, εντός 60 ημερών, το παράβολο για την υποβολή φθάνει στα 800€ και τα 300€ αντίστοιχα. Με την πάροδο των 60 ημερών, εάν δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί ανακριβής – ελλιπής δήλωση, το πρόστιμο είναι ποινή φυλάκισης με χρηματική ποινή έως 100.000€. Ενώ, σε περίπτωση προσπάθειας απόκρυψης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου αξίας 30.000€ και άνω, η ποινή είναι φυλάκιση έως 2 έτη και χρηματική ποινή από 10.000€ έως 500.000€.

Ωστόσο με το άρθρο 211 του σχεδίου νόμου, που αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή εντός των ημερών, προβλέπεται μια σειρά σημαντικών τροποποιήσεων που αφορά τη δήλωση και υποβολή του Πόθεν Έσχες, μέσα στις οποίες γίνεται αναφορά για μείωση και των προστίμων. Συγκεκριμένα εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003 επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης, ύστερα από την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου διακόσια (200) ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και πενήντα (50) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών του προηγουμένου εδαφίου, η υποβολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου τετρακοσίων (400) ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και εκατό (100) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους.

Αναμφίβολα, μόνο απαρατήρητο δε θα μπορούσε να περάσει το νέο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων βάσει των άρθρων 20 και 21 του Ν.4557/2018, καθώς και της απόφασης 67343ΕΞ 2019.

  • Ποιοι είναι υπόχρεοι καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων?

Όλα τα Νομικά πρόσωπα και οι Νομικές Οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα ή έχουν έδρα την Ελλάδα θα πρέπει να έχουν ειδικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο να συνδέεται και με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που βρίσκεται στην πλατφόρμα της Γ.Γ.Π.Σ.

  • Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής της καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων από τους υπόχρεους?

Για την ομαλή και επιτυχή καταχώρηση όλων των Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων, βάσει του παραρτήματος Α που υπάρχει στην απόφαση 67343ΕΞ 2019, γίνεται ο διαχωρισμός τους σε τρεις ομάδες. Οι καταχωρήσεις των ομάδων θα πρέπει να γίνει στις εξής προθεσμίες:

· A’ Ομάδα από 16/9/2019 έως 14/10/2019,

· Β’ Ομάδα από 30/9/2019 έως 1/11/2019 και

· Γ’ Ομάδα από 14/10/2019 έως 29/11/2019.

  • Τι πρέπει να καταχωρηθεί στην πλατφόρμα της Γ.Γ.Π.Σ στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων?

Για νομικά πρόσωπα:

α) Για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα που εκπροσωπεί:

ΑΦΜ, Επωνυμία, Διακριτικό τίτλο, ΑΡ.ΓΕΜΗ, μορφή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, στοιχεία επικοινωνίας (Χώρα, Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, τηλ. σταθερό, fax, email), κωδικό αναγνώρισης νομικού προσώπου (Legal Entity Identifier), όπου απαιτείται.

β) Για τον ίδιο:

ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, τύπος πιστοποιητικού ταυτοποίησης, αριθμός πιστοποιητικού, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας (Χώρα διαμονής, Οδός, αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, τηλ. σταθερό, τηλ. κινητό, fax, email).

γ) Για τους πραγματικούς δικαιούχους:

i) Βασικά στοιχεία:

ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, τύπος πιστοποιητικού, αριθμός πιστοποιητικού, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, διεύθυνση κατοικίας (Χώρα διαμονής, Οδός, αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, τηλ. σταθερό, τηλ. κινητό, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), Φορολογική κατοικία και TAX ID.

ii) Διεύθυνση επικοινωνίας/αλληλογραφίας:

Οδός, αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, Χώρα.

iii) Ιδιότητες πραγματικού δικαιούχου:

Μέλος Δ.Σ., δ/νων σύμβουλος, εντεταλμένος σύμβουλος, διοικητής, γενικός δ/ντής, δ/ντής, άλλο πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση της εταιρείας, εταίρος, μέτοχος, άλλη ιδιότητα.

iv) Είδος και έκταση δικαιωμάτων:

Είδος μέλους, είδος τίτλου, ποσοστό ιδιοκτησίας, ποσοστό δικαιώματος ψήφου, δυνατότητα ελέγχου με άλλο τρόπο (εξωεταιρική συμφωνία για διορισμό μελών ΔΣ ή για από κοινού λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση), τυχόν ιδιότητα πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου/στενού συγγενή ή στενού συνεργάτη του κατά τους ορισμούς 9, 10, 11 του άρθρου 3 του Ν. 4557/2018 .

δ) Σε περίπτωση κατοχής εταιρείας από άλλη εταιρεία, καταχωρίζει:

i) Βασικά στοιχεία:

Επωνυμία, διακριτικός τίτλος, ΑΦΜ, ΑΡ. ΓΕΜΗ, είδος Ν.Π., στοιχεία προσδιορισμού έδρας (Χώρα, Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, τηλέφωνο fax, email, επίσημη ιστοσελίδα νομικού προσώπου αν υπάρχει), φορολογική κατοικία και TAX ID.

ii) Είδος και έκταση δικαιωμάτων:

Είδος μέλους, είδος τίτλου, ποσοστό ιδιοκτησίας, ποσοστό δικαιώματος ψήφου, δυνατότητα ελέγχου με άλλο τρόπο.

Για Νομικές Οντότητες (καταπιστεύματα και άλλα είδη νομικών μορφωμάτων παρεμφερή με καταπιστεύματα):

Τα στοιχεία για τον ίδιο της περιπτ. β, της παρ. 1 του άρθρου 4 της απόφασης 67343 ΕΞ 2019 και τα βασικά στοιχεία για τους πραγματικούς δικαιούχους περιπτ. γ υποπερίπτ. ii του παρόντος άρθρου των ακολούθων προσώπων:

α) του ιδρυτή,

β) του ή των καταπιστευματοδόχων,

γ) του προστάτη (ενδεχομένως),

δ) των δικαιούχων ή της κατηγορίας δικαιούχων,

ε) οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο επί του καταπιστεύματος.

Όλα τα ποσοστά καταχωρούνται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης, αλλά επικαιροποιούνται και επιβεβαιώνονται από τον πάροχο στοιχείων, ο οποίος φέρει και την ευθύνη της ακρίβειας και πληρότητας αυτών.

  • Ποιες είναι οι κυρώσεις μη καταχώρησης του Ν.Π στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων εμπρόθεσμα?

Όπως αναφέρουν οι παρ. 8 και 9 του αρ.20 του Ν.4557/2018, σε περίπτωση μη καταχώρησης γίνεται δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, μπορεί να καταλογιστεί πρόστιμο 10.000€ στο Ν.Π. ή την Νομική Οντότητα, όπου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής γίνεται διπλασιασμός του προστίμου.

Τα πρώτα συμπεράσματα που διεξάγουμε από το νέο Μητρώο δεν είναι και πολύ θετικά, αφού το διάστημα το οποίο έχουν για ενημερωθούν είναι πολύ μικρό, με την πρώτη προθεσμία να λήγει τη Δευτέρα για την Ομάδα Α. Κατά τη διαδικασία καταχώρησης η καταγραφή αριθμού FAX είναι υποχρεωτική. Αμφιβάλλουμε αν εν έτη 2019 έστω και οι μισές επιχειρήσεις έχουν αριθμό FAX. Τέλος, τα πρόστιμα της λογικής των 10.000€, όπως για παράδειγμα για την αδήλωτη εργασία, δε συνάδουν με τα οικονομικά δεδομένα των Ελληνικών επιχειρήσεων, αφού η λογική τους είναι κατευθείαν παύση των εργασιών τους.

Πηγή: www.e-forologia.gr