tuv-iso-logo

Πληρωμή οφειλών με διαδικασία express… ενημερότητα όμως όχι!!!

Του Οικονομικού Επόπτη του Ε.Ε.Α., φοροτεχνικού, Παναγιώτη Παντελή

σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Παναγιώτη Τσουκαλά – Τζίκα.


Αφορμή για το άρθρο μας ήταν το τηλέφωνο ενός πελάτη μας την προηγούμενη Παρασκευή το μεσημέρι:

«Φίλε Παναγιώτη, λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν για τον διαγωνισμό που θέλουμε να συμμετέχουμε και μου λείπει η φορολογική ενημερότητα για να κλείσω τον φάκελο».

«Κανένα πρόβλημα» λέμε, χωρίς να ξέρουμε τι θα επακολουθούσε. Για να εκδοθεί η φορολογική ενημερότητά του, θα έπρεπε να εξοφληθεί και ένα πολύ μικρό ποσό που είχε μείνει από τη δεύτερη δόση ΦΠΑ που είχε ξεχαστεί εκ παραδρομής.

Οι τρόποι πληρωμών των οφειλών στην Α.Α.Δ.Ε. είναι αρκετοί και διαφέρουν ως προς τον χρόνο εμφάνισης της πληρωμής, καθώς και ως προς το κόστος της συναλλαγής. Πιο αναλυτικά :

  • Με ταυτότητα οφειλής στην Τράπεζα. Η διαδικασία πληρωμής φαίνεται στην εικόνα του taxis με το πέρας 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πληρωμής και η προμήθεια για τη συναλλαγή μπορεί να φτάσει έως και τα 2€. Εξυπακούεται βέβαια ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει στις εργάσιμες ημέρες της τράπεζας.
  • Με χρήση της υπηρεσίας web banking. Η διαδικασία αυτή μπορεί να μην έχει κάποια χρέωση προμήθειας κατά τη συναλλαγή, ωστόσο, για να φανεί η πληρωμή και να σβηστεί η οφειλή, χρειάζονται τουλάχιστον 3-4 εργάσιμες ημέρες από την πληρωμή.
  • Έκδοση τραπεζικής επιταγής και επίσκεψη στη ΔΟΥ για την καταβολή. Η εμφάνιση της πληρωμής του ποσού φαίνεται αμέσως, όμως ο χρόνος που ξοδεύεται για να εκδοθεί η επιταγή και να γίνει η πληρωμή στην εφορία είναι πολύτιμος. Εξυπακούεται βέβαια ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει στις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Δ.Ο.Υ., αλλά και της τράπεζας.
  • Πληρωμή Οφειλής στο taxis net με κάρτα. Η διαδικασία αυτή για όσους είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία θεωρείται η καλύτερη. Βάσει της επιλογής που σου δίνει το σύστημα, μπορείς να εκτελέσεις την πληρωμή της οφειλής βάζοντας το ποσό στο κουτί της επιλογής «Ποσό Πληρωμής». Στη συνέχεια, συμπληρώνεις τα στοιχεία της κάρτας από την οποία θα εκτελεστεί η συναλλαγή και το ποσό πιστώνεται απευθείας στο taxis και σβήνει άμεσα και η οφειλή από την εικόνα του φορολογούμενου. Η προμήθεια για τη συναλλαγή αυτή είναι μηδενική. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι η ύπαρξη της κάρτας.
    Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πελάτης μας διέθετε κάρτα κι έτσι πλήρωσε εκείνη τη στιγμή το ποσό, σβήνοντας όλες τις οφειλές του.

Ήταν σωστός και υπό κανονικές συνθήκες, επειδή δεν υπήρχαν άλλες οφειλές προς τη Δ.Ο.Υ., τρέχουσες ή ρυθμισμένες, θα μπορούσε να εκδώσει τη φορολογική ενημερότητα.

Αξίζει να ανοίξουμε μία παρένθεση και να θυμίσουμε τι αναφέρουν οι δυο εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί αναφορικά με τη φορολογική ενημερότητα.

Η ΠΟΛ.1141/2016 αναφέρει στο πρώτο κομμάτι της αναλυτικά :

Οφειλές που λαμβάνονται υπόψιν για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

I. Για τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας κατ’ άρθ. 12 ΚΦΔ και την Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1274/27.12.2013, όπως ισχύουν, λαμβάνονται υπόψη οι ληξιπρόθεσμες, άνω των 30€, βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία) – τόσο προς το Δημόσιο όσο και υπέρ τρίτων (Ν.Π.Δ.Δ., κ.λπ.) – για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής ο φορολογούμενος, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και άλλες διατάξεις.

II. Μόνη η ύπαρξη βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, δεν εμποδίζει τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί συμψηφισμού.

III. Κατά την εξόφληση τίτλων πληρωμής, ανεξαρτήτως ύψους ποσού (ακόμη και στις περιπτώσεις κάτω των χιλίων πεντακοσίων -1.500- ευρώ κατά τις οποίες δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας) πρέπει να ελέγχεται η τυχόν συνδρομή των προϋποθέσεων του συμψηφισμού (άρθ. 83 ν.δ. 356/1974 ΦΕΚ 90α’, Κ.Ε.Δ.Ε. όπως ισχύει -σχετ. εγκύκλιος ΠΟΛ.1022/24.1.2012, άρθ. 42 & 48 Ν.4174/2013 Κ.Φ.Δ.). Προς υποστήριξη της εφαρμογής των διατάξεων περί συμψηφισμού, έχει γίνει διάκριση της αιτίας χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας όταν αυτό ζητείται για είσπραξη χρημάτων.

Επίσης η ΠΟΛ.1274/2013 αναφέρει και αυτή χαρακτηριστικά στο αρ.3 τις προϋποθέσεις χορήγησης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας:

1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ο αιτών πρέπει σωρευτικά:

α. να μην έχει συνολικές ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές άνω των τριάντα (30) ευρώ βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση. Εφόσον, υφίστανται συνολικές βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω του προαναφερόμενου ποσού βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση ο αιτών πρέπει να τις έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή είσπραξης ή με ρύθμιση τμηματικής καταβολής, και

β. να έχει υποβάλει τις δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας, ήτοι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εκκαθαριστικές φόρου προστιθέμενης αξίας και τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας.

γ. Στις περιπτώσεις που, στα πλαίσια ελέγχου, διαπιστωθεί ότι δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) και Στοιχείων Ακινήτων της τελευταίας πενταετίας, καταχωρείται εντολή δέσμευσης του αποδεικτικού ενημερότητας στο πληροφοριακό σύστημα TAXIS, η οποία αίρεται μετά την υποβολή των δηλώσεων ή όταν η σχετική υποχρέωση δεν υφίσταται πλέον.

2. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στις ως άνω ληξιπρόθεσμες οφειλές:

α. Για τα φυσικά πρόσωπα, λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές οφειλές, καθώς και οφειλές, για τις οποίες το φυσικό πρόσωπο έχει ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τα φυσικά πρόσωπα που διατελούν σε γάμο λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές οφειλές κάθε συζύγου χωριστά και για τις συζύγους, επιπρόσθετα, οι οφειλές που είναι βεβαιωμένες στο όνομα του συζύγου τους, εφόσον σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται οι ίδιες για την καταβολή αυτών.

β. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές τους καθώς και οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων και για τις οποίες έχουν ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και άλλες διατάξεις.

3. Για να χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας πρέπει να μην υπάρχει εντολή δέσμευσης χορήγησης από Τελωνείο ή άλλη Αρχή ή κατά τις διατάξεις των άρθρων 14 του N. 2523/1997 και 46 του N. 4174/2013.

4. Αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1, περ. β’, και 3 του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση που έχει κατατεθεί εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος, διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών, η οποία διασφαλίζει την καταβολή της οφειλής για την οποία χορηγήθηκε μαζί με τις λοιπές επιβαρύνσεις.

5. Στην περίπτωση της μεταβίβασης ακινήτου ή της σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού χωρίς τίμημα, δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, εφόσον η είσπραξη της οφειλής δεν είναι διασφαλισμένη.

Υπολόγιζε όμως χωρίς τον ξενοδόχο…

Παρόλο λοιπόν που πληρούσε όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις το σύστημα του taxis δεν εξέδιδε τη φορολογική ενημερότητα, κάνοντας την επίσκεψη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αναπόφευκτη.

Τελικά, ο λόγος που μας εμπόδιζε να εκδώσουμε την ενημερότητα ηλεκτρονικά, ήταν μια ληξιπρόθεσμη οφειλή που προερχόταν από έναν Δημόσιο Οργανισμό, ο οποίος είχε αποστείλει στην Δ.Ο.Υ. «παραγγελία» να δεσμευτεί η δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας. Η οφειλή ήταν πάρα πολύ παλιά και ο πελάτης μας δεν θυμόταν καν την ύπαρξη της κι αν είχε ποτέ ειδοποιηθεί από τον Οργανισμό.

Το κακό όμως ήταν ότι έπρεπε να δαπανηθούν μερικές ώρες για την επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διαπιστωθεί ο λόγος μη έκδοσης της ενημερότητας, αλλά και κάποιες ακόμη προκειμένου να τακτοποιηθεί η οφειλή προς τον Οργανισμό.

Το θέμα όμως είναι ότι κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά; Τουλάχιστον ως προς το θέμα της δέσμευσης της ενημερότητας, ώστε να αποφευχθεί τουλάχιστον η επίσκεψη προς τη Δ.Ο.Υ.…

Και αφού μιλάμε για ειδοποιήσεις και επισκέψεις στις Δ.Ο.Υ. που θα έπρεπε να αποφευχθούν, συχνά πυκνά οι φορολογούμενοι ξεχνούν την ύπαρξη ποσού υπερείσπραξης ή επιστροφής από δήλωση φόρου εισοδήματος. Εάν υπήρχε ένα σύστημα ειδοποίησης προς τον φορολογούμενο, θα μειώνονταν κατά πολύ οι πιθανότητες αυτό να παραγραφεί, αφού μετά το πέρας της πενταετίας δεν μπορεί να γίνει απαιτητό.

Επίσης, ένα τέτοιο σύστημα καταργούσε τις επισκέψεις προς τις Δ.Ο.Υ. για να γίνουν οι κλασικές ερωτήσεις τύπου «το ποσό είναι έτοιμο για συμψηφισμό;» ή «υπάρχει τίποτα που έχω ξεχάσει να συμψηφίσω;» ή ακόμη και «πως έγινε να μειώθηκε η οφειλή;»

Διακαής πόθος εδώ και πολλά χρόνια όλων είναι ο συμψηφισμός να μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά κατ’ εντολή του φορολογούμενου κι έτσι να έχουμε την κατάργηση των περιβόητων ΑΦΕΚ, αλλά και την αποτροπή αρκετών επισκέψεων προς την εφορία.

Πηγή: www.e-forologia.gr