Πρώτα νόμος η ενσωμάτωση της IDD & μετά η υποβολή στοιχείων ασφ.διαμ.

Πρώτα νόμος η ενσωμάτωση της IDD & μετά να υποβληθούν στοιχεία από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

  23 Ιουλίου 2018
Δελτίο Τύπου
     

 

Το ΕΕΑ λαμβάνει μηνύματα περί εσπευσμένης προσπάθειας άντλησης στοιχείων από την ασφαλιστική διαμεσολάβηση με επίκληση των όσων ορίζονται στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου για την IDD και άλλα θέματα λειτουργίας του κλάδου.

Με αφορμή αυτό, το Επιμελητήριο, στο πλαίσιο της έως σήμερα ενεργούς συμμετοχής του σε συνεργασία με τα Σωματεία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση του κλάδου σχετικά με την IDD το ΕΕΑ επισημαίνει ότι:

 η εφαρμογή της IDD στην ελληνική αγορά θα γίνει στον χρόνο που προβλέπεται, δηλαδή  μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου που προβλέπεται τον Σεπτέμβριο από την έως τώρα πληροφόρηση.

Θεωρείται,  ότι μόνο εκ παραδρομής πριν από την ψήφιση του σχεδίου νόμου μπορεί να ζητήθηκε από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές συνεργάτες εταιρειών να δηλώσουν «κατηγορία διαμεσολάβησης» και στοιχεία συνεργατών τους όπως αυτά περιγράφονται στο υφιστάμενο σχέδιο νόμου.

Η  υφιστάμενη νομοθετική πρόταση δε συνιστά βάσιμο λόγο για την απαίτηση στοιχείων και υπερβαίνει τα όρια  της υποχρέωσης. 

Συνεπώς οποιαδήποτε βιαστική ενέργεια που αφορά την προσαρμογή από τώρα, επειδή κάτι τέτοιο έχει γίνει γνωστό, και οι τυχόν απαιτήσεις από την πλευρά των εταιρειών να αποσταλεί πληροφόρηση είναι άκαιρες.

Το ΕΕΑ επισημαίνει προς κάθε κατεύθυνση ότι πρέπει να υπάρξει σεβασμός στις κείμενες διατάξεις και να περιμένουμε το σχετικό νομοθετικό κείμενο να γίνει νόμος του κράτους.

 

Από το Ε.Ε.Α.