Σεμινάρια κατάρτισης διδακτικού προσωπικού σχολών Π.Ε.Ι.

Σεμινάρια κατάρτισης διδακτικού προσωπικού σχολών Π.Ε.Ι. σε θέματα πρώτων βοηθειών και σε θέματα πυρασφάλειας

 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών  διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για  κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού σχολών Π.Ε.Ι. σε θέματα πρώτων βοηθειών & πυρασφάλειας  σύμφωνα με το Π.Δ. 74/2008.

Στόχος Σεμιναρίου:
Ο στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή των κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων, και εργαλείων, ώστε το διδακτικό προσωπικό των σχολών Π.Ε.Ι. να μπορεί να έχει την διδακτική επάρκεια, για την διδασκαλία του στόχου 3.5 του π.δ. 74 (ΦΕΚ 112Α /18-06-2008).

Τα σεμινάρια θα διοργανωθούν σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να περιγράφουν και να επιδεικνύουν τον τρόπο επέμβασης για τη χορήγηση πρώτων βοηθειών σε οδικά ατυχήματα κατά περίπτωση.
 • Να περιγράφουν τον τρόπο επέμβασης για τη χορήγηση πρώτων βοηθειών που απαιτούνται κατά περίπτωση (π.χ. περιποίηση και επίδεση τραυμάτων κ.α.).
 • Να περιγράφουν και μα  κάνουν επίδειξη της τεχνικής για τη μεταφορά ενός τραυματία.
 • Να επισημαίνουν – εξηγούν τους κινδύνους που διατρέχει η ζωή ενός τραυματισμένου σε οδικό ατύχημα από αντικανονικές ενέργειες της ομάδας διάσωσης.
 • Να παρουσιάσουν τα αίτια που προκαλούν μια πυρκαγιά σε οχήματα.
 • Να γνωρίζουν τα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των πυροσβεστήρων.
 • Να γνωρίζουν την νομοθεσία που διέπει τον εξοπλισμό των οχημάτων με μέσα πυρόσβεσης.
 • Να γνωρίζουν πρακτικές ασκήσεις πυρόσβεσης.

 

Συνοπτικό πρόγραμμα σεμιναρίου:

ΗΜΕΡΑ 1η :

 • Βασικές αρχές πρώτων βοηθειών και διάσωσης
 • Αντιμετώπιση  τροχαίου ατυχήματος
 • Ειδοποίηση των εμπλεκόμενων αρχών
 • Βασικά μέτρα υποστήριξης της ζωής
 • Πρώτες βοήθειες (αιμορραγίες και τραύματα , μυοσκελετικές κακώσεις, κλπ.)
 • Χρήση υλικών πρώτων βοηθειών
 • Εξοπλισμός οχημάτων κλπ.

 

ΗΜΕΡΑ 2η :

 • Αιτίες πυρκαγιάς σε οχήματα.
 • Σχέδιο δράσης αντιμετώπισης της  πυρκαγιάς.
 • Απεγκλωβισμός των επιβατών.
 • Μέθοδοι κατάσβεσης πυρκαγιάς.
 • Χρησιμοποιούμενα υλικά για κατάσβεση.
 • Πυροσβεστήρες και σωστοί τρόποι χρήσης τους κλπ.

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί μετά την εξειδίκευσή του από τους εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το σεμινάριο απευθύνεται:
Το πρόγραμμα απευθύνεται στο διδακτικό προσωπικό σχολών Π.Ε.Ι. που ασχολούνται με την κατάρτιση των επαγγελματιών οδηγών για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης.

Διάρκεια σεμιναρίου:
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 10 εκπαιδευτικές ώρες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο σεμινάριο:
Για την συμμετοχή στο σεμινάριο προϋπόθεση είναι η δήλωση συμμετοχής και η προπληρωμή των διδάκτρων σε λογαριασμό του ΕΕΑ.

Κόστος συμμετοχής:  30€ για τα μέλη του ΕΕΑ   και  50€ για τα μη μέλη

Κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του  ΕΕΑ  στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Λογαριασμού: 5035-053282-349

ΙΒΑΝ: GR62 0172 0350 0050 3505 3282 349

Πληροφορίες στο Τηλ. 210 3380209, 210 3380264