Συνεργασία της Επιτροπής ΟΤΑ Ε.Ε.Α. με τον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου

Διευρύνει τη συνεργασία της με τους Δήμους η Επιτροπή ΟΤΑ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ο Γ’ Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. και Πρόεδρος της Επιτροπής ΟΤΑ κ. Ηλίας Μάνδρος είχε την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 συνάντηση με τον Δήμαρχο Μοσχάτου – Ταύρου κ. Ανδρέα Ευθυμίου με σκοπό την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών προς όφελος των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών της περιοχής.

Στη συνάντηση μετείχε και ο Αντιδήμαρχος, Οικονομικών, Διοικητικής Μέριμνας, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Επιχειρηματικής δραστηριότητας, Βασίλειος Γρούμπας, ο οποίος συμφωνήθηκε να συμμετέχει στην Επιτροπή ΟΤΑ του Ε.Ε.Α. για τον συντονισμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων.

Ο κ. Μάνδρος ενημέρωσε τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο για τις πολλαπλές δράσεις του Επιμελητηρίου με στόχο τη στήριξη των επαγγελματιών κάθε περιοχής και των τοπικών αγορών, μεταξύ των οποίων:
επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις που σχετίζονται με την καλύτερη εκπαίδευση επαγγελματιών, ενημερώσεις για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, για θέματα απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων, παροχή συμβουλών σε διάφορα πεδία όπως σε νομικό και φορολογικό αλλά και για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων όπως αυτό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και καθοδήγηση σε διάφορα επαγγελματικά θέματα, αλλά και γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν επιχειρηματίες και επαγγελματίες, όπως τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό κλπ. Ακόμα και εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας e-learning.