Σύμβαση Συνεργασίας ΕΕΑ – ΕΛΑΝΕΤ για το ΕΣΠΑ -video-

Σύμβασης Συνεργασίας ΕΕΑ – ΕΛΑΝΕΤ για το ΕΣΠΑ με στόχο την παροχή νέων υπηρεσιών προς επαγγελματίες

Μια συμφωνία που θα αποτελέσει μοχλό στήριξης για τους επαγγελματίες υπογράφτηκε  στις 27 Μαρτίου μεταξύ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρίας (ΕΛΑΝΕΤ), η οποία είναι ο Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

  Η συμφωνία αποτελεί έναν σταθμό στην πορεία αναβάθμισης των υπηρεσιών του Ε.Ε.Α προς τα χιλιάδες μέλη του, επιτρέποντας του να τους παρέχει άμεση, υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση και ολοκληρωμένη υποστήριξη για την παρούσα και όλες τις επόμενες προκηρύξεις του ΕΣΠΑ.

  Την Σύμβαση υπέγραψαν εκ μέρους του Ε.Ε.Α ο Πρόεδρος κύριος Γιάννης Ρεκλείτης και εκ μέρους της ΕΛΑΝΕΤ ο Πρόεδρος κύριος Ιάσωνας Στράτος.

   Στο πλαίσιο της συνεργασίας το Ε.Ε.Α αναλαμβάνει την διάχυση της πληροφόρησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση των Δράσεων του προγράμματος των ΠΕΠ ΕΣΠΑ, αλλά και επιμέρους ενέργειες που αφορούν την υλοποίηση ανά θεματικό αντικείμενο προκηρύξεων για ενισχύσεις του ΕΠΑΕ.

  Ειδικότερα, το Ε.Ε.Α θα συμβάλλει στην υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων που αφορούν στην αύξηση της επιχειρηματικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών, στην υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων και σε προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και επιχειρηματιών, καθώς και στην ενίσχυση φορέων και επιχειρήσεων σε προγράμματα Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 

Δείτε τις δηλώσεις των εκπροσώπων του ΕΕΑ και της ΕΛΑΝΕΤ κατά τη διάρκεια της συνάντησης