tuv-iso-logo

Τοποθέτηση Αντιπροέδρου Ε.Ε.Α. Ν. Γρέντζελου στη Βουλή επί του σ/ν για την “Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων”

Τις θέσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» παρουσίασε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Νίκος Γρέντζελος.

Ακολουθεί η τοποθέτησή του:

“Εκ μέρους του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, προκειμένου να ακουστεί η φωνή των μικρομεσαίων για θέματα που τους αφορούν. Πάγια θέση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών είναι ότι οι θέσεις των εκπροσώπων των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, είναι εξαιρετικά χρήσιμο να υπαρχουν στο δημόσιο διάλογο.

Θα ξεκινήσω λοιπόν την τοποθέτηση μου με τα βασικά θέματα του Σχεδίου Νόμου που συζητάμε σήμερα.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις για την απλούστευση αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων συγκεκριμένων επιχειρήσεων και επαγγελματιών, πολλοί εκ των οποίων είναι και μέλη του Επιμελητηρίου μας, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τάσσομαι υπέρ των μεταρρυθμίσεων που διευκολύνουν την άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε βάσιμα σε ανάκαμψη της οικονομίας μας. Οπότε, όταν μειώνεται η γραφειοκρατία και κυρίως δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία να λειτουργήσει άμεσα την επιχείρηση του, με την υποχρέωση να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία όμως δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, είναι σίγουρα μία θετική εξέλιξη. Μην ξεχνάμε πόσες επενδύσεις δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, ή πόσες επιχειρηματικές προσπάθειες “κόλλησαν” στην πορεία, εξαιτίας γραφειοκρατικών κωλυμάτων και καθυστερήσεων των ελεγκτικών μηχανισμών για να δώσουν την πολυπόθητη αδειοδότηση. Ελπίζω μόνο τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν καθώς και η διαδικασία που θα τηρηθεί, να διευκολύνουν πραγματικά τον ενδιαφερόμενο.

Ειδικότερα για τις σχολές οδηγών θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 222 παρ.1 υποχρέωση των σχολών οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ οι οποίες ήδη λειτουργούν και έχουν νόμιμα αδειοδοτηθεί να υποβάλλουν εντός 24 μηνών από την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του νόμου γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 217 και να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος νόμο σε συνδυασμό με το αναφερόμενο στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ότι μετά την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία αυτών (σχολών οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ) που έχουν ήδη άδεια θα διέπεται μόνο από τις διατάξειςς του παρόντος νόμου και δεν θα επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές αναφορικά με τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας τους, γιατί διαφορετικά θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα στην άσκηση της δραστηριότητας για όσους ήδη έχουν άδεια λειτουργίας και λειτουργούν νόμιμα.

Τέλος, αναφορικά με τις σχολές οδηγών πρέπει να επισημάνω ότι διαπιστώνουμε ότι έγινε δεκτή η σχετική παρατήρηση την οποία υπέβαλε το Ε.Ε.Α. αναφορικά με την διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 217 και απαλείφθηκε η διατύπωση που υποχρέωνε στη χρήση των εκπαιδευτικών οχημάτων σχολής οδηγών αποκλειστικά και μόνο για εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολής οδηγών.

Στο θέμα των ρυθμίσεων για τον έλεγχο των ηλεκτρονικών καταστημάτων, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι καθορίζονται οι αρμοδιότητες των αρμόδιων φορέων ώστε, σε περίπτωση παράνομης εμπορίας ή διακίνησης αγαθών μέσω διαδικτυακών ιστοτόπων από ηλεκτρονικά καταστήματα («e-shops»), να διαγράφονται οριστικά και αμετάκλητα οι ιστότοποι που υποδεικνύει η ΔΙ.Μ.Ε.Α. Επίσης καθορίζονται αναλυτικά τα πρόστιμα για την διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων και προστίθεται ρύθμιση για την περίπτωση της καθ’ υποτροπή εμπορίας και διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων από ηλεκτρονικά καταστήματα, η ιστοσελίδα των οποίων διεγράφη από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών. Σε αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω την σημασία που έχουν οι έλεγχοι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, την πάταξη του παραεμπορίου και την προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας. Πρέπει να εντατικοποιηθούν, όχι μόνο για τα ηλεκτρονικά καταστήματα αλλά γενικότερα για την αγορά. Μπορεί να έχουν γίνει κάποια βήματα προόδου, όμως το παράνομο εμπόριο συνεχίζει να υπάρχει. Τα μαϊμού προϊόντα διατίθενται σε πάρα πολλά σημεία και όσοι έμποροι, είτε στο ηλεκτρονικό εμπόριο είτε μέσω λειτουργίας καταστήματος με φυσική παρουσία, προσπαθούν να λειτουργήσουν με κανόνες, αντιμετωπίζουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό των επιτήδειων. Οπότε επισημαίνω τους κινδύνους από τη δράση κάποιων που νομίζουν ότι βρίσκονται πάνω από νόμους και ηθική. Αν η Πολιτεία θέλει, μπορεί να πατάξει οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσει και το παραεμπόριο και τη διάθεση μαϊμού προϊόντων και την φοροδιαφυγή. Διαχρονικά όμως, τέτοια απόφαση δεν έχουμε δει ακόμα. Ας ελπίσουμε ότι επιτέλους θα γίνει η αρχή για την καλύτερη και αποδοτικότερη επιτήρηση του τρόπου λειτουργίας συνολικά της αγοράς.

Τέλος, αναφορικά με τις ρυθμίσεις περί εγκυρότητας πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικών προσώπων, νομίζω πως εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντική η ρύθμιση αυτή για την αποφυγή καθυστερήσεων στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς προβλέπει την επιβολή αυστηρών κυρώσεων, σε περίπτωση κατά την οποία φορείς όπως π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, δεν αποδέχονται πράξεις του εκπροσώπου μίας εταιρίας, ελλείψει της θέσεως της σφραγίδας της εταιρίας. Και τούτο διότι εφόσον υφίσταται σχετική ανακοίνωση εκπροσώπησης της εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ., γεγονός που αποδεικνύει ότι η σχετική απόφαση διορισμού εκπροσώπων της εταιρίας έχει δημοσιευθεί, ως ο νόμος ορίζει, δεν υπάρχει κανένας λόγος η Τράπεζα κατά το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού μίας επιχείρησης ή κατά τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών του εκπροσώπου στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας να μην αποδέχεται έγγραφα, που δε φέρουν τη σφραγίδα της εταιρίας. Κερδίζεται έτσι πολύτιμος χρόνος από πλευράς των επιχειρήσεων, οι οποίες ταλαιπωρούνται καθημερινά από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και την κάλυψη τυπικών ελλείψεων, που τίποτε δεν προσφέρουν παραπάνω από άποψη ασφάλειας των συναλλαγών.

Θα μείνω για την ώρα σε αυτά τα θέματα, καθώς υπάρχουν αρκετές γενικές αναφορές στο υπόλοιπο περιεχόμενο του σχεδίου νόμου, οπότε θα περιμένουμε τα πλήρη δεδομένα. Το βέβαιο είναι ότι Πολιτεία, φορείς, κοινωνικοί εταίροι, όλοι με ειλικρινή διάθεση συνεργασίας οφείλουμε να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Διαφορετικά οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες για την ελληνική οικονομία αλλά και για την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας”.

Δείτε το βίντεο: