«Το Ε.Ε.Α. παρεμβαίνει μετά από απαίτηση Επιμελητηρίων & Σωματείων για την προθεσμία επαναπιστοποίησης προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Ζαββό»

«Το Ε.Ε.Α. παρεμβαίνει μετά από απαίτηση Επιμελητηρίων & Σωματείων για την προθεσμία επαναπιστοποίησης προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Ζαββό»

24 Φεβρουαρίου 2020 Δελτίο Τύπου   Λύση σε χιλιάδες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που δε μπόρεσαν να καλύψουν τις απαιτούμενες από το...