Το Ε.Ε.Α. μπροστά από τις εξελίξεις εξασφαλίζει e-learning επαναπιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών απ΄ όλη τη χώρα σε συνεργασία με το ΕΙΑΣ

Το Ε.Ε.Α. μπροστά από τις εξελίξεις εξασφαλίζει e-learning επαναπιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών απ΄ όλη τη χώρα σε συνεργασία με το ΕΙΑΣ

Εντός των ημερών αναμένεται η σχετική ρύθμιση της κυβέρνησης για την παράταση του χρόνου επαναπιστοποίησης περίπου 2.500 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ύστερα...