ΕΕΑ: Ενημέρωση επαγγελματιών και μικρομεσαίων στη Ν. Ιωνία- 6 βίντεο

Για "Έγκαιρη Προειδοποίηση", κόκκινα δάνεια και Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, συνεχίζοντας τις δράσεις ενημέρωσης επαγγελματιών – μικρομεσαίων επιχειρηματιών πραγματοποίησε την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 εκδήλωση στη Ν. Ιωνία, σε συνεργασία με το Δήμο, στην οποία έγκριτοι συνεργάτες του ΕΕΑ ανέλυσαν το πρόγραμμα "Έγκαιρης Προειδοποίησης" επιχειρήσεων, το θέμα των κόκκινων δανείων και των επιχειρηματικών οφειλών αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται μέσω του Προγράμματος για τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου.

 

Στην εκδήλωση παρέστη ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης και τοπικοί παράγοντες.

 

Το πρόγραμμα "Έγκαιρη Προειδοποίηση" εφαρμόζεται πιλοτικά από το ΕΕΑ και τη ΓΣΕΒΕΕ για 900 περιπτώσεις επιχειρήσεων, ώστε να ανιχνευθεί η λειτουργικότητά του στις συνθήκες των ελληνικών επιχειρήσεων.

 

Το Early Warning Europe, υλοποιείται από 15 εταίρους προερχόμενους από 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία), μέσα από το οποίο θα υποστηριχθούν επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης Early Warning Europe (Έγκαιρη Προειδοποίηση) είναι η επισήμανση, σε πρώτο στάδιο και εν συνεχεία η υποστήριξη, επιχειρήσεων αποκλειστικά με προβλήματα βιωσιμότητας με σκοπό την διάσωση ή/και αναδιάρθρωσή τους. Τα άμεσα και έμμεσα κοινωνικά οφέλη της διαδικασίας αυτής σχετίζονται με την εξυγίανση των επιχειρήσεων σε κρίση και τη μείωση του αριθμού πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων, την ομαλή κοινωνική επανένταξη όσων αποτυγχάνουν επιχειρηματικά, τη μείωση του διοικητικού κόστους συμμόρφωσης, την ταχύτερη επίλυση προβλημάτων του επιχειρηματία και την απονομή ποιοτικότερης δικαιοσύνης.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχειρήσεις
Αίτηση επιχείρησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την λήψη υποστήριξης

 

 

 Κόκκινα Δάνεια, Οφειλές σε Ασφαλιστικά Ταμεία και Δημόσιο

 

Για το σοβαρό πρόβλημα "Κόκκινα Δάνεια, Οφειλές σε Ασφαλιστικά Ταμεία και Δημόσιο" μίλησε ο δικηγόρος κ. Δ. Αναστασόπουλος. Ο κ. Αναστασόπουλος  αναφέρθηκε στο μεγάλο έλλειμμα πληροφόρησης που υπάρχει για τα θέματα αυτά, για τη "θολούρα" που υπάρχει στην ερμηνεία των γενικών διατάξεων και ρυθμίσεων, πράγμα που κάνει διστακτικούς τους επιχειρηματίες. Πρέπει όμως να γνωρίζουν καλά τη νομοθεσία για το τι πρέπει να κάνουν για να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις που αφορούν κυρίως τις ενέργειες των τραπεζών. Αν δεν ακολουθηθούν με ακρίβεια οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος και δεν ασκήσουν τα δικαιώματα που προβλέπονται, τότε μπορεί να βρεθούν μπροστά σε πλειστηριασμούς χωρίς να καταλάβουν πως έφτασαν εκεί! Το αποτέλεσμα θα είναι να χαθούν περιουσίες. Η γνώση της νομοθεσίας για τα κόκκινα δάνεια είναι απαραίτητη. Ιδίως πότε προβλέπονται ρυθμίσεις σε κάθε στάδιο που βρίσκεται το πρόβλημά τους. Κάθε περίπτωση είναι ειδική και πρέπει να το γνωρίζουν. Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να συμβουλεύονται ειδικούς νομικούς που γνωρίζουν τις ρυθμίσεις και τη νομοθεσία.

 

"Ανοιχτά κέντρα εμπορίου Open Mall"

 

Το σοβαρό θέμα "Ανοιχτά κέντρα εμπορίου Open Mall", το οποίο προωθεί το ΕΕΑ σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους, ανέπτυξε το Στέλεχος του ΕΕΑ, Σύρος Κοσκοβόλης.

 

 

 

Ο κος Κοσκοβόλης παρουσίασε την Πρόσκληση της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ κας Ευγενία Φωτονιάτα στο πλαίσιο  του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 

Στην πρώτη ενότητα εξήγησε πως λειτουργούν τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου, πως μπορούν να ωφελήσουν τους δήμους , τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

 

Στην δεύτερη ενότητα παρουσίασε αναλυτικά  στους παριστάμενους τις δράσεις της  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

 

01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),για την δημιουργία Ανοικτών  Κέντρων Εμπορίου από τους δήμους σε συνεργασία με Επιμελητήρια ή/ και εμπορικούς συλλόγους που καλύπτουν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

 

Όπως τόνισε ο κος Κοσκοβόλης κάθε Πρόταση Χρηματοδότησης θα αποτελείται υποχρεωτικά από Δικαιούχο και Συνδικαιούχο,που θα υλοποιήσουν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο α) την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και β) την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

 

Επιλέξιμοι φορείς είναι σχήματα Συνδικαιούχων που θα υπογράψουν Μνημόνιο Συνεργασίας, αποτελούμενα από:

 • ΟΤΑ Α’ Βαθμού

 • Επιμελητήρια ή/και κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους

 

Σε περίπτωση:(α) έλλειψης θεσμοθετημένου Εμπορικού Συλλόγου ή (β) μη αποδοχής από το αρμόδιο όργανο της συμμετοχής του Εμπορικού Συλλόγου, ή (γ) απουσίας στελέχωσης με τουλάχιστον 1 εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (πλην των μελών του ΔΣ) του Εμπορικού Συλλόγου, μέχρι την ημερομηνία έναρξης των υποβολών:

 

H υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης γίνεται με συνδικαιούχους ΟΤΑ Α’ βαθμού (Δικαιούχος) και το οικείο Επιμελητήριο της χωρικής περιοχής παρέμβασης (Συνδικαιούχος).

 Εξαιρούνται τα Επιστημονικά Επιμελητήρια.

 

 • Παρουσιάστηκαν επίσης οι προϋποθέσεις συμμετοχής, που είναι οι εξής:

 

 

(1)Η προτεινόμενη εμπορική περιοχή παρέμβασης πρέπει:

 

(i) να βρίσκεται εντός των χωρικών ορίων αρμοδιότητας (α) ενός Δήμου (στην περίπτωση που δεν αποτελείται από δημοτικές ενότητες) ή (β) Δημοτικής Ενότητας, όταν ο Δήμος χωρίζεται σε Δημοτικές Ενότητες με μόνιμο πληθυσμό:

 • άνω των 5.000 κατοίκων για την ηπειρωτική χώρα

 • άνω των 2.500 κατοίκων για τις νησιωτικές περιοχές

(ii) να οριοθετείται εντός δομημένης περιοχής συνολικού μήκους τουλάχιστον 400 μέτρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 200 μέτρα να είναι υφιστάμενος ή προβλεπόμενος (ΣΧΟΑΠ, ΓΠΣ) πεζόδρομος ή υφιστάμενη οδός ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμός αυτών. Σε κάθε περίπτωση για να θεωρηθεί στο τέλος της Δράσης ολοκληρωμένη η πρόταση θα πρέπει η περιοχή παρέμβασης να περιλαμβάνει τουλάχιστον 200 μέτρα υφιστάμενο ή κατασκευασμένο πεζόδρομο ή οδό ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμό αυτών.

(iii) να περιλαμβάνει πολιτιστικούς ή και φυσικούς πόρους

 

 (2) Για την συμμετοχή των εμπορικών επιχειρήσεων πρέπει σωρευτικά να εξασφαλίζεται:

 • η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων – ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης – και

 • η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 50 τέτοιων επιχειρήσεων.

 

(3) Υπογραφή και κατάθεση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΟΤΑ Α' βαθμού (Δικαιούχος) και Εμπορικού Συλλόγου (Συνδικαιούχος) ή Επιμελητηρίου (Συνδικαιούχος).

 

(4)Ο Δικαιούχος (ΟΤΑ Α’ βαθμού) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «1. Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» και τουλάχιστον σε μία εκ των κατηγοριών: «2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» και «3. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας».

 

(5)Ο Συνδικαιούχος (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «4. Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής».

 

Δείτε ολόκληρη την ομιλία στο τέλος του άρθρου

 

 

Παρεμβάσεις 

 

Μιλώντας στην έναρξη της εκδήλωσης ο Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΕΑ κ. Νίκος Γρέντζελος ανέφερε ότι η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος προβλέπει βοήθεια – στήριξη βιωσιμότητας σε 900 επιχειρήσεις. Ήδη, όπως τόνισε, έχουν καλυφθεί 300 θέσεις και υπάρχει περιθώριο για άλλες 600, καλώντας ταυτόχρονα τις επιχειρήσεις που διαισθάνονται τους επιχειρηματικούς κινδύνους για την βιωσιμότητα της επιχείρησή τους να μη διστάσουν να κάνουν αίτημα. Ο κ. Γρέντζελος ενημέρωσε και για τις άλλες δράσεις και υπηρεσίες του ΕΕΑ στις επιχειρήσεις.

 

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο κ. Στάθης Νουβέλογλου, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ν. Ιωνίας, ο οποίος τόνισε τη χαρά του για την πρωτοβουλία του ΕΕΑ. Καλοδεχούμενη η πρωτοβουλία είπε και επεσήμανε ότι χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες σε συγκεκριμένες δράσεις, σε συνεργασία με τον Δήμο της περιοχής.

 

Για την αξία του προγράμματος και το νόημα της λειτουργίας του, μίλησε το μέλος του ΔΣ του  ΕΕΑ κ. Γιώργος Φλωράς, από τους πρωτεργάτες της θέσπισης προγραμμάτων διάσωσης επιχειρήσεως και "Δεύτερης Ευκαιρίας" για μη δολίως πτωχεύσαντες επιχειρηματίες από την κρίση. Όπως είπε, η έγκαιρη διάσωση προσφέρει πολλαπλά οφέλη και είναι απείρως πιο αποδοτική από την πτώχευση και εκκαθάριση.

 

Ο κ. Ηλίας Μάνδρος, Γ΄ Αντιπρόεδρος του ΕΕΑ και Πρόεδρος Επιτροπής για τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  ενημέρωσε τους παριστάμενους για τις δράσεις των Επιτροπών του ΕΕΑ.

 

 

 

 

 

 

Άνοιγμα εκδήλωσης ομιλία Ν. Γρέντζελου

 

 

Στάθης Νουβέλογλου Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Ν. Ιωνίας

 

 

 

Γ. Φλωράς

 

 

Η. Μάνδρος

 

 

Αναστασόπουλος Δημ. Νομικές συμβουλές σε επιχειρήσεις

 

 

 

Σύρος Κοσκοβόλης Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου

 

 

 

 

 

Η παρουσίαση των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου

 

 

 

 

Αναλυτικά η παρουσίαση του κου Κοσκοβόλη ήταν η εξής:

 

 

 • Πώς λειτουργούν  τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου

Στο κέντρο των δήμων ,οριοθετούνται συγκεκριμένες περιοχές. Μέσα σε αυτές, όσες επιχειρήσεις συμμετέχουν στο πρόγραμμα, συναποτελούν το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου της πόλης τους. Είναι δηλαδή κάτι σαν τα γνωστά μας mall, αλλά…στα Ελληνικά! Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους, με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, που αντί να στοιβάζονται σε έναν απρόσωπο κλειστό χώρο συναποτελούν ένα ανοικτό, ζωντανό εμπορικό κέντρο, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης τους. Εκεί οι πολίτες μπορούν να κάνουν τις αγορές και τη βόλτα τους κάτω από τον ελληνικό ουρανό, να ψυχαγωγηθούν, να δουν την πόλη τους με άλλο μάτι –και ταυτόχρονα να στηρίξουν την τοπική αγορά και την εθνική μας οικονομία. Παράλληλα, έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν από ειδικές προσφορές.

 • Πώς τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου ωφελούν τους δήμους?

•  Αναβαθμίζεται  η εικόνα του δήμου.

•  Ενισχύεται  η τοπική αγορά.

•  Αποκτά περισσότερη  ζωή το κέντρο του δήμου.

• Προσελκύονται  επισκέπτες από την ευρύτερη  περιοχή και τις γειτονικές πόλεις.

•  Δημιουργείται  ένας νέος πόλος έλξης για τους τουρίστες.

•  Τα έσοδα μένουν στην τοπική οικονομία.

• Υλοποιούνται  δράσεις  καλλωπισμού  και εκσυγχρονισμού του κέντρου της πόλης και επιλύονται προβλήματά του.

• Δημιουργούνται  δίκτυα συνεργασίας  τοπικών επιχειρήσεων και ανάπτυξης κοινών δράσεων.

 • Πώς τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου ωφελούν τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

• Γίνονται κομμάτι μιας νέας προσπάθειας,  μέρος ενός νέου θεσμού.

• Ενώνουν  τις δυνάμεις  τους με τις γειτονικές τους επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν μαζί τις δυσκολίες που έφερε η κρίση.

• Αποκτούν πρόσβαση  σε ευρύτερο καταναλωτικό κοινό.

• Διαφημίζονται μέσα από την προβολή του έργου.

• Κερδίζουν  νέες δυνατότητες  επικοινωνίας με τους

καταναλωτές και την ευκαιρία να τους ενημερώνουν άμεσα για τις ειδικές προσφορές  τους.

• Προσφέρουν  κίνητρα στους πελάτες να τις προτιμήσουν και να πραγματοποιήσουν επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στην επιχείρηση και το ΑΚΕ γενικότερα.

• Ενισχύουν την εικόνα και την ταυτότητά  τους.

 • Πώς τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου ωφελούν τους καταναλωτές:

• Απολαμβάνουν  τις αγορές τους όχι κλεισμένοι σε ένα απρόσωπο μεγαθήριο, αλλά κάνοντας τη βόλτα τους κάτω από τον γαλάζιο ελληνικό ουρανό.

• Έχουν στη διάθεσή  τους ποικιλία, με τις ίδιες ή και περισσότερες επιλογές από αυτές που συναντούν στα mall, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

• Κερδίζουν ακόμα περισσότερο  από τις ειδικές προσφορές που κάνουν τα καταστήματα στους καταναλωτές που εγγράφονται μέλη των ΑΚΕ.

• Ενημερώνονται  άμεσα, μέσω του portal ή της ειδικής εφαρμογής, για κάθε νέο των καταστημάτων που τους ενδιαφέρουν.

• Διασκεδάζουν, ψυχαγωγούνται και απασχολούνται δημιουργικά, οι ίδιοι και τα παιδιά τους.

• Επισκέπτονται  ξανά το κέντρο της πόλης τους και το βλέπουν με άλλο μάτι.

• Επωφελούνται,  όπως ολόκληρη  η τοπική κοινωνία, από τις δράσεις αναβάθμισης της πόλης τους.

•  Έχουν  τη χαρά ότι ενισχύουν τον τόπο τους.

 

Παρουσίαση τηςΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες»

01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες»,ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

 

 • Σκοπός της Δράσης:

Στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κάθε Πρόταση Χρηματοδότησης θα αποτελείται υποχρεωτικά από Δικαιούχο και Συνδικαιούχο (υπό τις προϋποθέσεις του σημείου 1.2 ακολούθως) που θα υλοποιήσουν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο α) την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και β) την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

 • Επιλέξιμοι φορείς:

Σχήματα Συνδικαιούχων που θα υπογράψουν Μνημόνιο Συνεργασίας, αποτελούμενα από:

 • ΟΤΑ Α’ Βαθμού
 • Επιμελητήρια ή/και κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους

 Σε περίπτωση:(α) έλλειψης θεσμοθετημένου Εμπορικού Συλλόγου ή (β) μη αποδοχής από το αρμόδιο όργανο της συμμετοχής του Εμπορικού Συλλόγου, ή (γ) απουσίας στελέχωσης με τουλάχιστον 1 εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (πλην των μελών του ΔΣ) του Εμπορικού Συλλόγου, μέχρι την ημερομηνία έναρξης των υποβολών:

 H υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης γίνεται με συνδικαιούχους ΟΤΑ Α’ βαθμού (Δικαιούχος) και το οικείο Επιμελητήριο της χωρικής περιοχής παρέμβασης (Συνδικαιούχος).

 Εξαιρούνται τα Επιστημονικά Επιμελητήρια.

 

 • Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 

(1)Η προτεινόμενη εμπορική περιοχή παρέμβασης πρέπει:

(i) να βρίσκεται εντός των χωρικών ορίων αρμοδιότητας (α) ενός Δήμου (στην περίπτωση που δεν αποτελείται από δημοτικές ενότητες) ή (β) Δημοτικής Ενότητας, όταν ο Δήμος χωρίζεται σε Δημοτικές Ενότητες με μόνιμο πληθυσμό:

 • άνω των 5.000 κατοίκων για την ηπειρωτική χώρα
 • άνω των 2.500 κατοίκων για τις νησιωτικές περιοχές

(ii) να οριοθετείται εντός δομημένης περιοχής συνολικού μήκους τουλάχιστον 400 μέτρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 200 μέτρα να είναι υφιστάμενος ή προβλεπόμενος (ΣΧΟΑΠ, ΓΠΣ) πεζόδρομος ή υφιστάμενη οδός ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμός αυτών. Σε κάθε περίπτωση για να θεωρηθεί στο τέλος της Δράσης ολοκληρωμένη η πρόταση θα πρέπει η περιοχή παρέμβασης να περιλαμβάνει τουλάχιστον 200 μέτρα υφιστάμενο ή κατασκευασμένο πεζόδρομο ή οδό ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμό αυτών.

(iii) να περιλαμβάνει πολιτιστικούς ή και φυσικούς πόρους

 (2) Για την συμμετοχή των εμπορικών επιχειρήσεων πρέπει σωρευτικά να εξασφαλίζεται:

 • η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων – ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης – και
 • η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 50 τέτοιων επιχειρήσεων.

 

(3) Υπογραφή και κατάθεση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΟΤΑ Α' βαθμού (Δικαιούχος) και Εμπορικού Συλλόγου (Συνδικαιούχος) ή Επιμελητηρίου (Συνδικαιούχος).

 

(4)Ο Δικαιούχος (ΟΤΑ Α’ βαθμού) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «1. Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» και τουλάχιστον σε μία εκ των κατηγοριών: «2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» και «3. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας».

 

(5)Ο Συνδικαιούχος (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «4. Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής».

 

 • Επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών ανά δικαιούχο-συνδικαιούχο:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

 

 1. Αναβάθμιση δημόσιου χώρου

 • Υποχρεωτική
 • Υλοποίηση από δήμο
 • Μέχρι το 85% (μέγιστο) του επιλέξιμου Π/Υ του Δήμου (Δικαιούχος)
 • κατασκευή – αναβάθμιση πεζοδρόμων, υπαίθριων πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, χώρων ανάπαυσης
 • ανάπλαση πλατειών/περιβάλλοντος χώρου μνημείων, κατεδαφίσεις παλιών κτιρίων ή απαλλοτριώσεις εκτάσεων, αποκατάσταση/ανάδειξη μνημείων
 • βελτίωση μικροκλίματος: πάρκα τσέπης, φυτεύσεις πράσινου & δεντροστοιχιών, ανάδειξη υδάτινου στοιχείου, παρεμβάσεις υψηλής σκίασης
 • βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων, κάδοι για οργανικά απορρίμματα, σύστημα απορροής όμβριων υδάτων
 • υπογειοποίηση καλωδίων κοινής ωφέλειας
 • παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
 • αναβάθμιση/δημιουργία χώρων στάθμευσης εξυπηρέτησης εμπορικών περιοχών χωρίς αντίτιμο, minibus τελευταίας τεχνολογίας
 • γλυπτά, εικαστικές εγκαταστάσεις, ειδικοί χώροι για αφισοκόλληση/γκράφιτι

2.  Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης

 

 • Υποχρεωτική τουλάχιστον η μία από τις Κατηγορίες ενεργειών 2 & 3.Υλοποίηση από Δήμο
 • Αθροιστικά για τις Κατηγορίες Ενεργειών 2 & 3: μέχρι το 30% (μέγιστο) του επιλέξιμου Π/Υ του Δήμου (Δικαιούχος)
 • συστήματα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο ( freewifi για τους επισκέπτες)
 • συστήματα έξυπνου οδοφωτισμού
 • αντικατάσταση και προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων και συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων
 • προμήθεια συστημάτων περιβαλλοντολογικής διαχείρισης
 • συστήματα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής παρέμβασης

3. Προμήθειες και  συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας

 • Υποχρεωτική τουλάχιστον η μία από τις Κατηγορίες ενεργειών 2 & 3
 • Υλοποίηση από Δήμο
 • Αθροιστικά για τις Κατηγορίες Ενεργειών 2 & 3: μέχρι το 30% (μέγιστο) του επιλέξιμου Π/Υ του Δήμου (Δικαιούχος)
 • προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για μεταφορά επισκεπτών από κόμβους μεταφορών (λιμάνι, ΚΤΕΛ, αεροδρόμιο)
 • προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιζόμενων στάσεων λεωφορείων
 • συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην περιοχή παρέμβασης
 • συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης
 • συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε πεζόδρομους της περιοχής παρέμβασης

 

 4. Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής

 • Υποχρεωτική
 • Υλοποίηση από Εμπορικό Σύλλογο ή Επιμελητήριο
 • Μέχρι το 100% του επιλέξιμου Π/Υ του εμπορικού Συλλόγου/Επιμελητηρίου (Συνδικαιούχος)
 • προμήθεια και εγκατάσταση διαφώτιστων στεγάστρων
 • ανάδειξη και επενδύσεις με ομοιόμορφα υλικά των εξωτερικών όψεων (πχ. πέτρα, μάρμαρο)
 • προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων στεγάστρων, τεντών
 • προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων  επιγραφών
 • προμήθεια και εγκατάσταση κάθετων κήπων-ανθοστηλών και σύνδεση με σύστημα άρδευσης
 • εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων
 • προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων
 • προμήθεια και εγκατάσταση κατακόρυφων διαχωριστικών, σκιάστρων ομπρελών τεντών σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο που έχουν μισθώσει οι επιχειρήσεις

 5. Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής

 • Προαιρετική
 • Υλοποίηση από Εμπορικό Σύλλογο ή Επιμελητήριο
 • Μέχρι το 20% του επιλέξιμου Π/Υ του εμπορικού Συλλόγου/Επιμελητηρίου (Συνδικαιούχος)
 • συστήματα/πλατφόρμες ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών
 • διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της εμπορικής περιοχής (με έμφαση σε δράσεις πολιτισμού, μουσική, performance, εκθέσεις, προβολές, ομιλίες, οργανωμένοι περίπατοι)
 • προμήθεια κοινού εξοπλισμού διακόσμησης εξωτερικού χώρου (εορταστικός, κοινών προωθητικών ενεργειών)δημιουργία ψηφιακού λογότυπου και προβολή σε ψηφιακά μέσα

 

Κατηγορία δαπανών 6:  

Δαπάνες για την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης έως 4% του επιλέξιμου Π/Υ του Δήμου. Περιλαμβάνονται δαπάνες τεχνικών μελετών, δαπάνη προετοιμασίας φακέλου.

Κατηγορία δαπανών 7:

Δαπάνες για μελέτες ωρίμασης των σχετικών έργων έως 5% του επιλέξιμου Π/Υ του Δήμου. Περιλαμβάνονται δαπάνες οριστικών μελετών, μελετών εφαρμογής, ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών

Κατηγορία δαπανών 8:

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο  Μητρώο Στελεχών Υποστήριξης των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων στην Υλοποίηση των Έργων που θα ενταχθούν στην πρόσκληση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» της ΕΣΕΕ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες (Δήμος) & Αμοιβές προσωπικού (Εμπορικού Σύλλογος):

α) Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δήμο, επιλέξιμες μέχρι 3% του συνολικού Π/Υ.

β) Δαπάνες προσωπικού του Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου – έκτακτο προσωπικό* για την υλοποίηση της πράξης (είτε με σύμβαση ορισμένου χρόνου, είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου).

Κατηγορία Ενεργειών 9:

Δαπάνες για την έκδοση οικοδομικών αδειών: Δαπάνες εκ μέρους του Συνδικαιούχου για την έκδοση αδειών μικρής κλίμακας που τυχόν θα απαιτηθούν για λογαριασμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων και δε μπορούν να υπερβούν το ποσό των 20.000€.

 

 • Προϋπολογισμός Έργων – Ένταση Ενίσχυσης –  Διάρκεια Υλοποίησης:
 • μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων ορίζεται σε 1.900.000€.
 • Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α’ βαθμού) ανέρχεται κατά μέγιστο σε 1.500.000 €, ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος/ Επιμελητήριο) δεν μπορεί να ξεπερνά τα 400.000 €.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού των έργων.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Συνδικαιούχου  για τις κατηγορίες ενεργειών 4. Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής & 5. Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

Ανοιγμένο κόστος ανά Επιχείρηση (κατά μέγιστο 2.000€) x Αριθμός Ωφελούμενων Επιχειρήσεων (εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις)

 

 • Υποβολή  Αιτήσεων:
 • Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
 • Η περίοδος υποβολής προτάσεων είναι η 29/6/2018 (8:00:00) έως 24/9/2018 (23:59:00).
 • Η διαδικασία αξιολόγησης των πράξεων είναι συγκριτική

 

 

ΑΣΒ