Καινοτομίες και νέες τεχνολογίες από μαθητές – βίντεο

Μαθητές – καταρτιζόμενοι από σχολές ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΕΕΕΕΚ δημιούργησαν μια μικρή έκθεση παρουσίασης καινοτομιών και εφαρμογών νέων τεχνολογιών

Μια σπουδαία έκπληξη περίμενε τους σύνεδρους του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, για την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, με ειδικό θέμα: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΜΑΘΗΤΕΙΑ – ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ», το οποίο πραγματοποιήθηκε,  στις 7,8 και 9 Δεκεμβρίου 2016, στο ΤΕΙ Πειραιά.

 

Μαθητές – καταρτιζόμενοι από σχολές ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΕΕΕΕΚ δημιούργησαν  μια μικρή έκθεση παρουσίασης καινοτομιών και εφαρμογών νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

 

Το συνέδριο τέθηκε υπό την Αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΕΕΑ), στο οποίο και παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Επιμελητηρίου στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και προβλήθηκε βίντεο με τις δράσεις του. Το ΕΕΑ έχοντας εφαρμόσει πρακτικά την επαγγελματική εκπαίδευση για χιλιάδες επαγγελματίες και έχοντας αποκτήσει σημαντική πείρα από τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, έθεσε το Συνέδριο υπό την Αιγίδα του, προκείμενου να νοηματοδοτήσει τη σύνδεση της επιστήμης για την κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή της.

 

 

Δείτε το βίντεο με την παρουσίαση των δημιουργημάτων των μαθητών

 

 

 

 

ΣΒ