Κινητοποίηση διαμεσολάβησης λόγω Παραρτημάτων Συμβάσεων

Τι δηλώνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του ΕΕΑ κ. Δημήτρης Γαβαλάκης.

Αναβρασμός επικρατεί στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με αφορμή τα Παραρτήματα Συμβάσεων (προσαρμογής στον GDPR) που οι εταιρείες τους ζητούν να υπογράψουν με απαιτήσεις που σαφώς προκαλούν τριγμούς και διαταράσσουν την διαμορφωμένη  ισορροπία της αγοράς.
Στο ΕΕΑ έχουν γίνει καταγγελίες διαμαρτυρίας, οι οποίες εξετάζονται αρμοδίως προκειμένου να υπάρξει καταγραφή των περιπτώσεων και απάντηση εφόσον χρειαστεί.
Την ίδια ώρα, οπότε και θα έπρεπε να υπάρχει στοιχειώδης αναμονή της αγοράς, για την προσαρμογή της GDPR εξελίσσεται διαβούλευση μεταξύ ΕΑΕΕ , ΕΕΑ (Επιτροπή Διαμεσολάβησης) , ΕΑΔΕ, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο σχετικός Κώδικας Δεοντολογίας που θα αφορά στο συγκεκριμένο θέμα και την αρμονική του εφαρμογή στην καθημερινότητα της ασφάλισης.
Καταγγελίες
Οι καταγγελίες εστιάζονται στην απαίτηση κάποιων εταιρειών – η οποία αντιστοιχεί σε όρους των συμβάσεων – σύμφωνα με τους οποίους υποχρεούνται οι διαμεσολαβούντες να διαγράφουν τα προσωπικά στοιχεία πελατών είτε σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης του διαμεσολαβούντα με την εταιρεία είτε ακόμα και σε περίπτωση  απλής διακοπής ασφαλιστηρίου συμβολαίου από πελάτη ειδικά για τα προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών.  
Αντίθεση 
Όπως είναι προφανές η απαίτηση αυτή βρίσκει αντίθετη της ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθώς ο κάθε επαγγελματίας έχει διαμορφώσει τη δική του σχέση με το πελατολόγιο, αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της «αλυσίδας» ενημέρωσης – προώθησης – πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων και συνεπώς δεν μπορεί να διαγράφει δεδομένα πελατών με τους οποίους έχει ανοικτή διαδραστική σχέση. Δηλαδή δεν μπορεί επειδή ακύρωσε ο πελάτης ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο να διαγραφούν τα προσωπικά του δεδομένα αφενός διότι έχουν αρχειακή αξία για τον διαμεσολαβούντα σε περίπτωση που ανακύψει κάποιο θέμα (εξυπηρέτησης του πελάτη ή νομικής αντιπαράθεσης)  και αφετέρου διότι η σχέση με τον κάθε πελάτη δε σταματά στο ένα συμβόλαιο που τυχόν διεκόπη.
Δ. Γαβαλάκης 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του ΕΕΑ κ. Δημήτρης Γαβαλάκης αναφέρει ότι «θα πρέπει να υπάρξει σχετική αναμονή να ολοκληρωθεί η διαβούλευση και να μην υπογραφούν εσπευσμένα και υπό συνθήκες πίεσης τα Παραρτήματα Συμβάσεων. Είναι θέμα σεβασμού και τήρησης αρχών μεταξύ των συντελεστών της ασφαλιστικής αγοράς, η σωστή αποτύπωση των υποχρεώσεων του GDPR στα Παραρτήματα Συμβάσεων ώστε να διασφαλιστεί και η εφαρμογή του κανονισμού και να μη παρατηρηθούν επιπόλαιες και βιαστικές προσπάθειες οι οποίες πιθανόν να προκαλούν λανθασμένες εντυπώσεις και τριβές που δεν ευνοούν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης».