Έλεγχος κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής προτάσεων που έχουν εγκριθεί με τρόπο κάλυψης τραπεζικό δανεισμό στις Δράσεις Ψηφιακό Άλμα και Ψηφιακό Βήμα

Έλεγχος κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής προτάσεων που έχουν εγκριθεί με τρόπο κάλυψης τραπεζικό δανεισμό στις Δράσεις Ψηφιακό Άλμα και Ψηφιακό Βήμα

Ακολουθεί ανακοίνωση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρίας (ΕΛΑΝΕΤ): Το τελευταίο διάστημα έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα, αναφορικά με τον έλεγχο της κάλυψης...