Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση για την αντιμετώπιση από τον εργοδότη των ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση για την αντιμετώπιση από τον εργοδότη των ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 4262/30-9-2020 η υπ. αριθμ. 39363/1537/30.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση των...