Δ.Ε.Ε.: Το δίκαιο της Ένωσης απαγορεύει, υπό ορισμένες περιστάσεις, την αναπαραγωγή του σχήματος ή της εμφάνισης του προϊόντος που προστατεύεται από ΠΟΠ

Δ.Ε.Ε.: Το δίκαιο της Ένωσης απαγορεύει, υπό ορισμένες περιστάσεις, την αναπαραγωγή του σχήματος ή της εμφάνισης του προϊόντος που προστατεύεται από ΠΟΠ

Πρέπει να εκτιμάται αν η αναπαραγωγή αυτή μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων που ασκούν επιρροή...
Φώφη Γεννηματά στην τηλεδιάσκεψη του Ε.Ε.Α.: Ρεαλιστικό το αίτημα των πληττόμενων επιχειρήσεων για «κούρεμα» υποχρεώσεων

Φώφη Γεννηματά στην τηλεδιάσκεψη του Ε.Ε.Α.: Ρεαλιστικό το αίτημα των πληττόμενων επιχειρήσεων για «κούρεμα» υποχρεώσεων

Οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας και το περιεχόμενο του Πτωχευτικού νόμου συζητήθηκαν στην τηλεδιάσκεψη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών τη Δευτέρα...
Φορολογικά: Παράβολο για φορολογικές διαφορές και προσδιορισμός της ευθύνης κατηγορουμένου για μη καταβολής χρεών

Φορολογικά: Παράβολο για φορολογικές διαφορές και προσδιορισμός της ευθύνης κατηγορουμένου για μη καταβολής χρεών

Κρίθηκε ως συνταγματική η υποχρέωση καταβολής αναλογικού παραβόλου στις χρηματικού αντικειμένου φορολογικές διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, το ΣτΕ δέχθηκε ότι η...