Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο: Διαδικτυακή εκδήλωση για τη σύσφιξη των εμπορικών-επιχειρηματικών σχέσεων της Ελλάδας με πέντε αραβικές χώρες της Βορείου Αφρικής

Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο: Διαδικτυακή εκδήλωση για τη σύσφιξη των εμπορικών-επιχειρηματικών σχέσεων της Ελλάδας με πέντε αραβικές χώρες της Βορείου Αφρικής

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο ανακοινώνει την τρίτη διαδικτυακή εκδήλωση της χρονιάς, με θέμα την σύσφιξη των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων της...