Επαφές για την αύξηση των τουριστικών ροών προς την Ελλάδα – Ελπίδες για ροές από Ρωσία – Ο τουρισμός και η ανάκαμψη στην ΕΕ

Επαφές για την αύξηση των τουριστικών ροών προς την Ελλάδα – Ελπίδες για ροές από Ρωσία – Ο τουρισμός και η ανάκαμψη στην ΕΕ

Η υγειονομική ασφάλεια στα ταξίδια των πολιτών του κόσμου ανδεικνύεται ο σημαντικότερος παράγοντας που θα καθορίσει τις τουριστικές ροές ανάμεσα...