Επίκαιρες απαντήσεις σχετικά με λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου στήριξης της εργασίας με το πρόγραμμα (Συν-εργασία) από τον φοροτεχνικό Σταύρο Μακροστέργιο

Επίκαιρες απαντήσεις σχετικά με λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου στήριξης της εργασίας με το πρόγραμμα (Συν-εργασία) από τον φοροτεχνικό Σταύρο Μακροστέργιο

Απαντήσεις σε πέντε επίκαιρα ερωτήματα από τον φοροτεχνικό Σταύρο Μακροστέργιο, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου στήριξης της εργασίας με...
Ο νόμος 4690 με την κύρωση των από 13.4.2020 και από 1.5.2020 Π.Ν.Π. και τα Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

Ο νόμος 4690 με την κύρωση των από 13.4.2020 και από 1.5.2020 Π.Ν.Π. και τα Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

Περιλαμβάνει τη μείωση ΦΠΑ, πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, αλλάγες σε κινητικότητα, αποσπάσεις Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 104/Α/30-5-2020) ο Νόμος 4690/2020...
Δικαστική Απόφαση: Επιστρέφεται ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε για απαιτήσεις που έχουν καταστεί οριστικά ανείσπρακτες, λόγω πτώχευσης επιχείρησης

Δικαστική Απόφαση: Επιστρέφεται ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε για απαιτήσεις που έχουν καταστεί οριστικά ανείσπρακτες, λόγω πτώχευσης επιχείρησης

Ο Φ.Π.Α. που κατέβαλε προμηθεύτρια εταιρεία για απαιτήσεις της που διαγράφηκαν οριστικά και δεν πρόκειται να εισπραχθούν, λόγω πτώχευσης του...