Ψήφισμα Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ε.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου μας, κατά τη συνεδρίασή της, της 29ης.2.2012, συζήτησε τα θέματα των Γερμανικών Επανορθώσεων και εξέδωσε ψήφισμα για τη Διεκδίκηση εκ μέρους της χώρας μας από τη Γερμανία:

Αθήνα 29.2.2012

ΨΗΦΙΣΜΑ

του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου μας, κατά τη συνεδρίασή της, της 29ης.2.2012, συζήτησε τα θέματα των Γερμανικών Επανορθώσεων και εξέδωσε ψήφισμα για τη Διεκδίκηση εκ μέρους της χώρας μας από τη Γερμανία:

των αποζημιώσεων προς τα θύματα των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής,

της εξόφλησης του δανείου που υποχρεώθηκε η χώρα μας να παράσχει στη Γερμανία,

της επιστροφής των διαρπαγέντων εθνικών κειμηλίων από τα μουσεία της χώρας μας,

των επανορθώσεων που μας επεδίκασε η Διεθνής Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων (1946) για τις καταστροφές της πατρίδας μας.

 

Για το Δ.Σ. του Ε.Ε.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ