tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Συνάντηση του Ε.Ε.Α. με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών με στόχο την επίλυση προβλημάτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

1 Ιουνίου 2021

Δελτίο Τύπου

 

 

Σημαντικά θέματα που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων -κυρίως του κλάδου της εστίασης- συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών , αρμόδιο για θέματα Αυτοδιοίκησης κ. Στέλιο Πέτσα , τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισιτιστικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) αλλά και μέλος της ΔΕ του Ε.Ε.Α. κ. Γιώργος Καββαθάς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι κ.κ. Χατζηθεοδοσίου και Καββαθάς έθεσαν μια σειρά προβλημάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις του κλάδου, με τον κ. Πέτσα να συμφωνεί για άμεση νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να επιλυθούν τα ζητήματα που τέθηκαν.

Ειδικότερα:

1)Αναφορικά με το ζήτημα της διετούς παράτασης των μισθώσεων, που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 49 του Ν.4795/2021 και αφορά στις μισθώσεις δημοτικών ακινήτων, με εκμισθωτή δήμο, ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, ή επιχειρήσεις ΟΤΑ του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από ΟΤΑ πρώτου βαθμού, ο Αναπληρωτής Υπουργός δεσμεύτηκε αφενός μεν, για την τροποποίηση της σχετικής διάταξης, σε τρόπο ώστε, αυτή να καταλαμβάνει, όχι μόνο όσες μισθώσεις έληγαν από την 1/1/2021 μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (ήτοι μέχρι την 17/4/2021), αλλά όλες τις ενεργές μισθώσεις, ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης τους, κατά συνέπεια δε και τις μισθώσεις κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (της παρ. 3 του άρθρου 49 του ως άνω νόμου), η διάρκεια των οποίων είχε παραταθεί για ένα έτος με το νόμο του 2019, αφετέρου δε, για την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για τις μισθώσεις εντός κοινόχρηστων χώρων, που ανήκουν σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού (για τις οποίες ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 49 του άνω νόμου), ώστε να καθίσταται σαφές ότι, σε αυτές ανήκουν και οι μισθώσεις περιπτέρων .

2) Αναφορικά με το ζήτημα της ρύθμισης των πάσης φύσεως χρεών προς τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, στην οποία αφορούν οι διατάξεις του Ν.4764/2020, ο Αναπληρωτής Υπουργός δεσμεύτηκε για την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 165 παρ. 1 του νόμου, σε τρόπο ώστε, η ρύθμιση να αφορά όλες τις οφειλές, που είτε βεβαιώθηκαν από τις οικείες ταμειακές υπηρεσίες των Δήμων, είτε κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, μέχρι και την 31/12/2021, άλλως τουλάχιστον μέχρι και την 31/7/2021 ( με την ισχύουσα πρόβλεψη περιλαμβάνονται μόνο όσες οφειλές βεβαιώθηκαν από την 15/2/2020 μέχρι την 28/2/2021, είτε όσες οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι την δημοσίευση του νόμου, ήτοι μέχρι την 28/12/202). Παράλληλα, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που έχει ανακύψει από την καθυστέρηση στην κατασκευή και λειτουργία της σχετικής πλατφόρμας δεσμεύτηκε ότι, θα κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την διάταξη του άρθρου 166 παρ. 1 του Ν.4768/2020 δυνατότητας και θα εκδοθεί άμεσα υπουργική απόφαση, με την οποία θα παρατείνεται για ένα ακόμη εξάμηνο η προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης ρύθμισης ( η οποία με την ισχύουσα ρύθμιση λήγει την 30/6/2021) .

3) Τέλος, ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός δεσμεύτηκε ότι, θα προβεί σε τροποποίηση των σχετικών διατάξεων, αναφορικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων να καταβάλλουν στους Δήμους τα τέλη κατάληψης και χρήσης κοινόχρηστων χώρων, προβλέποντας ότι, για όλο το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές με εντολή της κρατικής αρχής, λόγω της πανδημίας του κορονoϊού θα απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής των σχετικών τελών, ενώ μέχρι σήμερα η παροχή αυτής της δυνατότητας επαφίονταν στην διακριτική ευχέρεια του κάθε Δήμου. Άφησε δε να εννοηθεί ότι, θα εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης της σχετικής ρύθμισης και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις .
Παράλληλα, αναφορά έγινε και σε άλλα θέματα που απασχολούν τον κλάδο της εστίασης (όπως αλλαγή του Π.Δ. 180/79 για την σφράγιση των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), τα Δημοτικά τέλη, τα υπέρογκα πρόστιμα και προσαυξήσεις αυτών κ.α.).

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Περιπτερούχων και μέλος του ΔΣ του Ε.Ε.Α. κ. Θέοδωρος Μάλλιος και ο νομικός συνεργάτης του Ε.Ε.Α κ. Στάθης Σταματελόπουλος.

ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Α.