tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Συνάντηση εργασίας αντιπροσωπείας του Ε.Ε.Α. με την Γ.Γ. Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Ιδιωτικού Χρέους

Αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με την Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Ιδιωτικού Χρέους κα Θεώνη Αλαμπάση, στις 16 Ιανουαρίου 2024.

Οι εκπρόσωποι του Ε.Ε.Α. ενημέρωσαν την κα Αλαμπάση για ένα εύρος θεμάτων, με τον Γενικό Γραμματέα, κ. Δημήτρη να εστιάζει σε ζητήματα ιδιωτικής ασφάλισης τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της.

Ειδικότερα:

– Για την πρωτοβουλία του Ε.Ε.Α. η οποία οδηγεί στην αυτοματοποιημένη με ψηφιακό τρόπο ενημέρωση των μητρώων των ασφαλιστικών διαμεσολοβητών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ύπαρξη συμβολαίου αστικής ευθύνης και την κάλυψη της ετήσιας υποχρέωσης 15 ορών επανεκπαίδευσης

-Την πρόταση του επαγγελματικό επιμελητήριο της αθήνας και των σωματείων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για τη θέσπιση της υποχρέωσης ύπαρξης συμβολαίων αστικής  ευθύνης σε μία σειρά επαγγελμάτων, με στόχο την προστασία του καταναλωτή

-Το θέμα των ανασφάλιστων οχημάτων που ακόμα δεν έχει λυθεί οριστικά, με εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα να κυκλοφορούν ανασφάλιστα

-Τέλος έγινε ανταλλαγή απόψεων για επικείμενο νομοσχέδιο το οποίο αφορά την ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών των επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων για φυσικά φαινόμενα, με τους εκπροσώπους του Ε.Ε.Α. να καταθέτουν τις θέσεις τους. Μεταξύ άλλων, προτείνεται:

Α.  Θα έπρεπε το όριο του τζίρου να είναι μικρότερο των  2 εκ ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να είναι προστατευμένες και αντίστοιχα μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών συνεπειών να καλύπτεται από την ασφαλιστική βιομηχανία και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό

Β. Να διευρυνθεί το ποσοστό έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ για τις οικίες στο 30% από το 10%,  ενισχύοντας το σχετικό κίνητρο ώστε ακόμα περισσότερα σπίτια να ασφαλιστούν προς όφελος και τον ιδιοκτητών τους και του κρατικού προϋπολογισμού.

Ο Οικονομικός Επόπτης του Ε.Ε.Α., κ. Παναγιώτης Παντελής, ρώτησε αν μετά την υπαγωγή ενός ενδιαφερόμενου στον Εξωδικαστικό και εφόσον δημιουργηθούν νέες οφειλές, αν αυτές μπορούν να υπαχθούν σε νέα ρύθμιση και αν αυτή η νέα ρύθμιση μπορεί να ενοποιηθεί με την παλιά.

Επίσης, τι θα ισχύει στην περίπτωση που επιδεινωθούν τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης που έχει υπαχθεί και τηρεί τον Εξωδικαστικό και κυρίως αν μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα (π.χ παραπάνω δόσεις).

Στην συνάντηση παρουσιάστηκε από τον Υπεύθυνο Προγραμμάτων του Ε.Ε.Α., κ. Σύρο Κοσκοβόλη, η εμπειρία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που προκύπτει από την συμμετοχή του στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Early Warning Europe για την  Έγκαιρη Προειδοποίηση των Επιχειρήσεων  (Early Warning Europe) , με βάση τα αποτελέσματα του οποίου εκδόθηκε η Οδηγία 1023/2019 για την αφερεγγυότητα και την Έγκαιρη Προειδοποίηση που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με  το Νόμο 4738/2020 και από το πρόγραμμα «Ενίσχυση του βαθμού ανθεκτικότητας των Μ.Μ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «RescEWE»,  το οποίο  πήρε το  πρώτο βραβείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κατηγορία “Investing in Entrepreneurial Skills”  στο πλαίσιο των οποίων:

  • Σχεδιάστηκαν υπηρεσίες/συμβουλές , εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία για την υποστήριξη   επαγγελματιών και επιχειρήσεων  , για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης  και την παροχή 2ης ευκαιρίας που περιλαμβάνουν:

–       Ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο και τους γενικούς όρους των δανειακών συμβάσεων και των συμφωνιών ρύθμισης οφειλών.

–       Συμβουλευτική επιχειρηματική υποστήριξη.

–       Ενδυνάμωση της επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας (αλλαγή νοοτροπίας , επιμόρφωσης του επιχειρηματία ή/και των εργαζομένων της επιχείρησης κ.ά.).

–       παροχή δωρεάν υπηρεσιών υποστήριξης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής.

  • Αναπτύχθηκε, σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία , ψηφιακή πλατφόρμα και περιβάλλον διαχείρισης και υποστήριξης για :

–       την  διάγνωση με την ανάλογη παραμετροποίηση της Φόρμας για τη δημιουργία συστημικού εργαλείου αρχικής διάγνωσης της κατάστασης του ωφελούμενου, της οικονομικής προοπτικής και της θέσης της επιχείρησης

–       τη χρήση στοχευμένων περιοχών του επιχειρησιακού καμβά, για την  προπαρασκευαστική ανάλυση για τον καθορισμό των σχετικών ενεργειών διαχείρισης, συμβουλευτικής κι εμψύχωσης

–       τον προγραμματισμό των συναντήσεων  και των επικοινωνιών του μέντορα με τον ωφελούμενο

–       την αξιολόγηση της συνεργασίας μέντορα- ωφελούμενου

–       την εκπόνηση εκπαιδευτικού  υλικού για την εκπαίδευση της αρχικής ομάδας των πιστοποιημένων μεντόρων

Τονίστηκε επίσης ότι το ΕΕΑ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού  Δικτύου  Έγκαιρης Προειδοποίησης που έχει αναπτύξει στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ε.Ε. με το  έργο «Βελτίωση της διαθεσιμότητας και του εύρους υπηρεσιών για εταιρείες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες» υπηρεσίες που  εστιάζουν  στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και του εύρους υπηρεσιών για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κίνδυνο, κινητοποιώντας εμπειρογνώμονες και μέντορες σε όλη την Ευρώπη, εκπαιδεύοντάς τους και διασφαλίζοντας ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης, ενώ ταυτόχρονα τους συνδέει  με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα παροχή υπηρεσιών σε ΜΜΕ.

Ταυτόχρονα αναφέρθηκαν στο  Έργο με τίτλο «Λειτουργία Μηχανισμού καθοδήγησης οφειλετών στα πρώτα στάδια της οικονομικής δυσχέρειας-Εκπαίδευση στους Παρόχους Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» που χρηματοδοτείται με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU μέσω του  Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας , τονίζοντας την σημασία της ενεργοποίησής του και την διαθεσιμότητά του ΕΕΑ να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη υλοποίησή του.