Διαγωνισμός για »Γενική επισκευή τεμαχίων υλικού ΛΟΛ Ε/Π SUPER PUMA»

Υποβολή προσφορών μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.