Διαγωνισμός για προμήθεια πλακών και αδρανών υλικών-Δήμος Αιγάλεω

Υποβολή προσφορών μέχρι την Παρασκευή 3/8/2018 και ώρα 11 το πρωί.