Χωριστές δηλώσεις εισοδήματος για έγγαμους & σύμφωνα συμβίωσης

γεννιέται όχι ένα αλλά αρκετά νέα προβλήματα όπως...

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας Οικονομικής Συμβούλου

Και μετά από τόσες αλλαγές, έρχεται και η αλλαγή στις δηλώσεις εισοδήματος,  όπου οι σύζυγοι εκ γάμου ή βάση σύμφωνου συμβίωσης, θα μπορούν να κάνουν ξεχωριστές δηλώσεις εισοδήματος. Όχι και τόσο νέο αφού η πρώτη απόφαση (1215/2017) από το Συμβούλιο της Επικρατείας τον Ιούνιο του 2017 έδωσε λύση στο πρόβλημα της υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων στις περιπτώσεις που οι σύζυγοι έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία. Στην εν λόγω υπόθεση η σύζυγος ζήτησε από την εφορία του Βύρωνα να αποσυσχετισθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της από τον ΑΦΜ του συζύγου της, που ήδη είχε μεταφερθεί στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, και κατόπιν να υποβάλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση.
Ο νομοθέτης προκειμένου να υπάρξει ορθή τοποθέτηση, και σωστή διαχείριση, αποφάσισε ότι δύναται μετά των απαραίτητων έγγραφων που αποδεικνύουν την ξεχωριστή κατοικία, να προβεί σε ξεχωριστή φορολογική δήλωση σαν να ήταν χωρισμένοι.
Κατόπιν με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκ νέου με αρ. 330/2018 του ΣτΕ  στις 03.03.2018 αναφέρει ότι:
Με βάση την κατ' άρθρο 67 παρ. 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε. – N.4172/2013) κοινή δήλωση που υποβάλλουν οι σύζυγοι κατά τη διάρκεια του γάμου για τα εισοδήματά τους, αυτοτελώς λαμβανόμενα, εκδίδεται η κατ' άρθρ. 30 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. – N.4174/2013) πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, με την οποία καθορίζεται, ύστερα από χωριστό υπολογισμό στο εισόδημα καθενός από αυτούς των αναλογούντων φόρων, τελών και εισφορών, το ποσό της φορολογικής οφειλής ή απαίτησης καθενός από τους συζύγους και με την οποία συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή απαίτηση καθενός από αυτούς.
Β) Ο Κ.Φ.Ε. έχει διατηρήσει για τον σύζυγο, ο οποίος είναι υπόχρεος μόνο για τον φόρο που αναλογεί στο δικό του εισόδημα, την υποχρέωση να υποβάλει τη δήλωση και για το εισόδημα της συζύγου, μολονότι αυτή μόνη είναι υπόχρεη για τον φόρο, τα τέλη και τις εισφορές που αναλογούν σε αυτό – Η διατήρηση της εν λόγω υποχρέωσης δεν υπαγορεύεται συνεπώς ούτε από τις ρυθμίσεις του Κ.Φ.Ε. περί (ουσιαστικού) υπόχρεου και βαρυνόμενου με τον φόρο ούτε από τις ρυθμίσεις του Κ.Φ.Δ. περί χωριστής βεβαίωσης της οφειλής του φόρου σε κάθε σύζυγο.
(Γ) Με την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης-δήλωσης του αιτούντος στη φορολογική Διοίκηση συντελέσθηκε παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας αυτής να αποδεχθεί για τον εφεξής χρόνο χωριστή ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος του αιτούντος (κατ' επέκταση δε και της συζύγου του) και ως εκ τούτου ακυρώνεται η εν λόγω παράλειψη (από την ημέρα που προηγείται της δημοσίευσης της απόφασης του Δικαστηρίου).
Με άλλα λόγια θα επιτρέπεται η ξεχωριστή δήλωση των ζευγαριών, αλλά εδώ γεννιέται όχι ένα αλλά αρκετά νέα προβλήματα όπως :
Ποιος από τους δύο θα συμπεριλαμβάνει τα τέκνα στη δήλωση; Και σίγουρα το επίδομα θα παραμένει  στα προβλεπόμενα εκ νομοθεσίας ποσά ή θα μειώνεται κατά το άτομο που δεν θα δηλώνετε στην ίδια δήλωση(ως οικογένεια); 
Τι θα εφαρμοστεί για την ανάλωση κατά τα έτη που το ζευγάρι είχε κοινή δήλωση;
Πως θα μοιραστούν τεκμήρια για αποκτημένα περιουσιακά στοιχεία και από τους δύο;
Πως θα διαμοιραστούν οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί που για πολλά έτη συνυπήρχαν και με ποιο κριτήριο θα διενεργηθούν οι διασταυρώσεις αυτών;
Τι θα συμβεί με το χτίσιμο του οικογενειακού αφορολόγητου;
Θα έχει αντίκτυπο στο εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης κα το κοινωνικό μέρισμα;
Και η ιστορία τρέλας συνεχίζεται. Αναμένονται  διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων.

ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ –ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ