Αλλάζει ο τρόπος χορήγησης ακριβών φαρμάκων

Από τη Δευτέρα θα γίνεται με διαφορετικό τρόπο η χορήγηση των φαρμάκων υψηλού κόστους στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Από τη Δευτέρα θα γίνεται με διαφορετικό τρόπο η χορήγηση των φαρμάκων υψηλού κόστους στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Αναμένεται να γίνεται πιο σύντομα, εφόσον πιστοποιηθούν και οι 300 γιατροί που προβλέπονται, και δίχως τη διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα με τη γνωμοδοτική επιτροπή.

Ο γιατρός θα συμπληρώνει την ηλεκτρονική συνταγή ως αίτημα έγκρισης και αυτό θα μεταβιβάζεται προς το κέντρο του Οργανισμού. Οι πιστοποιημένοι γιατροί θα το εξετάζουν και με ηλεκτρονικό τρόπο θα απαντούν εάν εγκρίνεται ή όχι μέσα σε πέντε εργάσιμες μέρες.

Γιατρός και ασφαλισμένος θα ενημερώνονται άμεσα και ο πρώτος θα το παραλαμβάνει από το φαρμακείο, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω έγκριση από ελεγκτή.

Μέχρι στιγμής, έχουν πιστοποιηθεί για την ηλεκτρονική προέγκριση φαρμάκων 50 γιατροί, ενώ απαιτούνται περί τους 300. Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία ξεκινά σταδιακά από τη Δευτέρα και αναμένεται να γενικευθεί το επόμενο διάστημα.

Από τα 420 φάρμακα υψηλού κόστους που χορηγούνται σήμερα στους ασφαλισμένους του Οργανισμού, τα μισά είναι νοσοκομειακά και τα 70 χρειάζονται προέγκριση.

 

 

Πηγή: reader.gr